Vladas Braziūnas


karilionas

pasislinki į puslapio šaltą šalikelę kelio linkės, paklusnios, ir liumpsinčios lingės – ne tau neskubėk, ir nebūsi didžiųjų kelių atsilikėlis ak Martynai, ir aš Svalioje ar danguj paskendau kaip tas varpas didysis, kai eidavo kūnai į molžemį kai dūšelės į dangų nužengdavo tiesiai švieson dar švitėdavo kelias, stovėdavo baltos ir milžinės prastos kaimo bobelės su savo teisybėm visom neišklibusią vėžę vis gilino ratas į rudenį taip jau radom, va taip ir palikti reikės kariliuoja tik ąžuolo lapas ir nieko ant svieto nebudina suledės ir skambės vidury nebylios tamsaties

Fabijoniškės, 1999.XII.2–12

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 105;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 226. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.30) eilėraštį skaito Alvydas Šlepikas.