Vladas Braziūnas


varteliai

žvėrėja – nebepasieksi paklydęs namų žiburys akligatvio liko sieksnis pliką į sieną – plykst! žėk, lieptas skrenda prieš srovę o tas iš visos gerklės rėkia nuo strėkio: Povil grabs tave griebs! kaip krato per gruodą ratai raudoni dangaus ratilai belskis kelionėn, Petrai atidarys – per vėlai

Fabijoniškės, 1999.IX.22–29

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 32;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 227. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.31) eilėraštį skaito Virginijus Gasiliūnas.