Vladas Braziūnas


pakalnėj vanduo

žalia kentaurė, lėkusi per kalnus ant griaustinėto klūpanti akmens ir šviesmalę man brukanti į delnus pasuk, pasuk, kaip akmenis ak mals vardan nedalomos, užgęsta panagės skiemuo iš ritmo išmuša dantis ir pasilikti vienas bijo paniškai ašvienis panas, nė nebebandyk kančios bičiuli, nuobodžiam tarpuveiksmy gyventi, senti, mirti, ir be to ir be tavęs toks panašus į pūvantį po kalnu neprasrūvantis vanduo

Fabijoniškės, 2000.VI.9–VII.7

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 117;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 229. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.33) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus.