Vladas Braziūnas


sužeista vyšnia

vis dzūkiškos dainos, vis raimos gegės virš paskandõs, virš mėnulio trauktinės skaidriõs ir stipriõs, atsimaino žiedais ir vaikais, apsvaigina vis pasakos, sakmės ir sakos uodegą velnias įduos, jei verbos neturėsi tie vyšnių sakai, ką man sako pirmykštės kalbõs, gintarėti vis karstos žaibai po padanges gimsta, miršta lietus į eilėraštį tirštą į virpantį balsą įžengęs žiedais ir vaikais, kur nemiršta

Fabijoniškės, 2000.IV.2–VI.14

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 99;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 239. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.39) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas.