Vladas Braziūnas


pakalnėn

nieko nesakančios drumstos ir sakinos akys išvarvėjusios, vėjų skvarbių išpustytos pusaklis rytas, o dienos apyaklės, tekinos vis apgraibom ligi aklino vakaro ritas įsismarkavo, dabar nebe taip, kaip anuomet metai suskato kaip dienos, o dienos sutirpsta kaip alų būdavo, pas Antanienę vyrai suvirs, tai ir šmuoryt nebesustos, ir šnekos bus be galo tirpsta dabar be alaus, be amžiną atilsį jau Antanienės juoko, gurkšniaujant tik juodą žalią arbatą, pagurkliam tik kretant, su dvasiomis vis susižvalgant akim sakinom, nesmagiai susijuokiant

Fabijoniškės, 2000.XI.27

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 126;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 243. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.43) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus.