Vladas Braziūnas


S litavskoga prepjevala Mirjana Bračko

<br/>baltički jeziki

baltički padeži bijele johe obaraju se na jezični pločnik pod pločnikom korijenje pulsira jezik je otekao od zelenila praskaju i hropću samoglasnici u sumrak i na mjesečini kad bih mogao, njih bih ukrao razrušio latvijsku granicu splavima selena probio bih uzlaznu intonaciju akuzativa rasjekao bih lielupe* do ušća ali najveći se zabada prema njoj i akuti i kratki naglasci sipaju se pripjevi, borovi po jezičnom pločniku šljunku crni baltički čamci veslaju *Lielupe – rjeka u Letoniji.

Fabijoniškės, 1998.III.31–VI.10

Forum: Mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske Akademije Znanosti i umjetnosti. - 2000. - Siječanj–ožujak. - S. 69-72.


Vladas Braziūnas


baltų kalbos

baltų linksniai baltalinksniai ant kalbos asfalto linksta po asfaltu šaknys tvinksi žalumos kalba pritvinksta sprogsta priebalsiai ir švokščia prieblandoj ir mėnesienoj kad galėčia, juos išvogčia išsprogdinčia latvių sieną sėlių sieliais taranuočia tvirtagalis galininkas kirsčia lielupę lig žiočių bet didžiosios linkin sminga ir laužtinės, ir trumpinės byra priedainės, pušynės per kalbos asfaltą, žvyrą juodos baltų valtys irias Priedaine (lat.) – „pušynas“, „pušynė“.

Fabijoniškės, 1998.III.31–VI.10

Braziūnas Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 27;
Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – Lpp. 36;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 200. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.17) eilėraštį skaito Kęstutis Nastopka;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – Paskutinis (4) kn. virš. p.;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accerchierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – P. 22.

Vladas Braziūnas


S litavskoga prepjevala Mirjana Bračko

vrijeme posjeta

galopirali konji poštanskih kola pjenili se mahnitali… koračajem pisma iz mog sna u tvoj davno izgrižen… o meni sjedi nogu spuštenih s postelje snena… neba bijela tamo tvoji dragi kao gavrani lete imena i veže tamo su zakucani stvarima tamo nedostaje dodir tvojih ruku nemilovane su… plamen svijeće baca sjenu krhku i slabu kao san dugačku… sad snivaj

Forum: Mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske Akademije Znanosti i umjetnosti. - 2000. - Siječanj–ožujak. - S. 69-72.

Vladas Braziūnas

lankymo valanda

pašto karietų žirgai šuoliavo putojo dūko… vos žingine laiškai iš mano sapno į tavo seniai aprieto… apie mane sėdi nuo lovos nuleidus kojas užsimiegojus… dangūs balti ten tavo brangūs varnais lakioja vardai ir vartai ten užkalti tavo ten rankų daiktai pasilgę neišmyluoti… žvakės ugnis šešėlį meta trapų ir silpną kaip sapnas ilgą… dabar užmik

Fabijoniškės, 1998.I.19–II.4

Klaipėda / Gintaro lašai. – 1998. – Gegužės 13. – P. 11;
Braziūnas Vladas. užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 9.

Syndicate content