Leta Semadeni


Vertė / Translated by / Traduit par Markus Roduner, Vladas Braziūnas

Ožkaganio odė ožkai

Kartais ji vaikštinėja tyliai po mano namus ir sveikinas uodegą vikst prieš įeidama Kartais ji guli ant debesų ir mekena ir mane užgesina kaip žaibas Sudaužyti man širdį ji moka Kartais ji taikos nugvelbt mano laiko sušlamšti mano rožes Ant ragų smaigalio ji užsikrauna švytinčią vasarą ir atneša man Tylut tylutėlė padeda ją ant slenksčio trina galvą į mano duris Ir matau švytintį savo ožkos buvimą Vartai nakčiai paliekami atkelti mat nežinau kas ir kur ir išvis ar esu ir kodėl ožka mane peršviečia ir sekioja ugny mano dienų

Poezijos pavasaris / sudarė Gasparas Aleksa ir Violeta Šoblinskaitė Aleksa. – Vilnius: Vaga, 2008. – P. 246–247;
Kregždutės = Randulinas: retoromanų poezijos antologija / sudarė Markus Roduner; vertė Vladas Braziūnas, Markus Roduner. – Šiauliai: Saulės delta, 2009. – P. 81, 83;
http://lyrikline.org/index.php?id=163&L=2&author=ls03&poemId....


Leta Semadeni

Oda dal chavrer a sia chavra

Minchatant gir'la silenziusa tras mia chasa e salüda culla cua da l'ögl ant co ir Minchatant giasch'la aint illas nüvlas e sbegla e'm stüda sco üna sajetta Ella sa sfrantunar meis cour Minchatant voul ella avair meis temp magliar mias rösas Sül piz da las cornas charg'la la stà splendurainta tilla porta a mai Luot, luotin tilla pozza sül glim sfruscha seis cheu vi da mia porta Ed eu vez la preschentscha glüschainta da mia chavra Il portun resta avert sur not perche eu nu sa che ch'eu sun ed ingio e scha e perche cha la chavra m'irradiescha e'm perseguitescha tras il fö da meis dis

Kregždutės = Randulinas: retoromanų poezijos antologija / sudarė Markus Roduner; vertė Vladas Braziūnas, Markus Roduner. – Šiauliai: Saulės delta, 2009. – P. 80, 82;
http://lyrikline.org/index.php?id=162&L=2&author=ls03&show=P....