Vladas Brazūnas


Žolìnės laukas

laukas giriom apsagstytas mėlyni pulkai kareivių pro raudoną blausą švyti obuoliai ar vario skydai per raudoną rūsčią lygmę ritas, skrodžiasi per miglą apkreša akis, ji migdo plačios akys miego lygmalos ak, Žolìne, apdalinus švęsto obuolio po skiltį į tvarsčius išaugo linas lino kelias begalinis kas per lauką šaukia kilti kareivius – giria prieš girią

Vilnius, 1992.IX.28–XII.16

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 57;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 74–75. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.