Оleh Kocarev


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Kasdienybė miestiečių, labai subtiliai įsitaisiusių

Kaip groja rojalis? Lango stiklas vos tesuvirpa, Vos vos, ir tai įsiklausius, O už stiklo dūluoja figūros. Trečias aukštas, Metų pats vidurys, Todėl ir viršuj, ir žemai Liejasi žalias klevų chaosas. Kieme už kreminio Aptvaro Vaikšto vyras mėlynom kelnėm Ir spjaudosi žemėn duona, Kreivai prasišiepė plytų siena, Raudona, įjuodus, Su vienu vieninteliu langeliu: Virtuvės šeštajam aukšte. Mergaitė su smuiku eina per kiemą, Mergaitė bijosi vyro, Mergaitė nubėga, o vyras mėlynom kelnėm Leidžiasi pãskui, nepaveja, Rojalis pakyla per pustonį Aukščiau nei reikėjo, Bet niekam šitai nė motais, tik akimirką krusteli Kairiojo žando raumuo. Taip ir pažinsi idealią visuomenę Ar bent idealų kvartalą: Iš viršaus muzika, Po kojomis trupiniai, Kažkas mazgo mergautinius siūlus, O iš tolimos šeštojo aukšto virtuvės Krinta šampano butelis, Krinta, Krinta – Ir nesudūžta.

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 199. – Apie aut., aut. portr. (kontūras) p. 198.