Vladas Braziūnas


sužeistas vėjas


laukai plytėjo plyni ir daug buvo vietos vėjam aidėjo vėjai šulny ir dienos ilgėjo žemė kaip šunio skūra skambi, ir skambios viršūnės kybo ramiam vakare andai paleistas šūvis

2000.IX.21

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.26;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 20.