Vladas Braziūnas


korozinė ugnis


iš sentėvių kaulų molio tirštą gurkšnojom alų uzbonas rankas kilnojo balsą kėlė lig lubų ne savo lūpom dainavom ne tavo lingavo klubai žydėjo mėlynas lubinas tolimoje pamiškėj aiškėjo vėjo diena ant vienuolių ežero niekur mes nėjom ir nieko mums nereikėjo pro ašaras

Fabijoniškės, 2002.X.10–14

Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 40.