Vladas Braziūnasbaltiška aritmetika

vienąkart vienas – kiek mūsų? vienas ir vienas? ar du? trečias negrįš jau iš prūsų – ten dabar tyruos gūdu broli dvyny, nenumirkim būkim, dvyny, amžini lekia balandis su mirta – spjaudantis ugnimi broli, vai kalkim tiltelį per Nemunėlį – abu vienąkart vienas gali būti daugiau nei du

Vilnius, 1987.IX.19

Literatūra ir menas. – 1987. – Gruodžio 12. – P. 9;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 140;
Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija. T. 2 / Sudarytojas Vytautas Kubilius. – Vilnius: Vaga, 1995. – P. 9;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 53. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.15) eilėraštį skaito Sigitas Narbutas;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 30. – (Parole del mondo).