Vladas Braziūnas


traukakaip tos upės ant žemės laikos kaip išlieka Nemuno sliekas ant sumalto Europos asfalto nesukrešėjusios vyšnios švysčioja debesio dūmuose šaltas lėktuvo baltumas sprūsta iš delno

Zaporožė–Tbilisis–Vilnius, 1985.VI.30–VII.14

Jaunimo gretos. – 1986. – Nr. 5. – P. 19;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 13;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 52. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.14) eilėraštį skaito Herkus Kunčius.