Anna Rancāne


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *


Nepabaidyk angelo, Kurs palinkęs virš dviejų mylimųjų, Jie toli kelyje ir jau žili, Kaip vaikai eina viens į kitą, mažais žingsneliais, Iš nuostabos virpa blakstienos ir naivioji smakro duobutė, Kai į jų drebančias plaštakas Įkrinta angelo sparno punksna. Jie irgi dar paskraidys Plunksnelės laikydamies.

2003 m. lapkritis

Poezijos pavasaris / Sudarytojas Rimantas Kmita. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 117;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 16.


Anna Rancāne

* * *


Neaizbaidi eņģeli, Kas pārliecies pāri diviem mīlētājiem, Kuri tālu ceļā un jau sirmi, Kā bērni iet pretī viens otram, solīšiem sīkiem, Izbrīnā nodreb skropstas un naivā bedrīte zodā, Kad viņu trīcošās plaukstās Iekrīt spalva no eņģeļa spārna. Arī viņi vēl uzlidos, Pie spalviņas pieturoties.

2003. novembris