Vladas Braziūnas


gyvenimo akimirka

siaurukas ūkė tylinčioj žolėj galvijai rūką rūkė nuošaliai šuoliavo vagoniukų aviliai per ryto pievas – viską, ką turėjau auksinis dievas tik pro rūką švyst it Lėvenin nutrūkusi žuvis o tas dainos dulkėtas traukinys tolyn tolyn... vosilkom nužydėjus diena rūdija... gyja atminty tik netekti – šventybės paliesti daiktai gyvi... ir žodis atsibus bet jis kitam tik žodis ir tebus tik varnalėša švies dar už tvoros skutais suplėšyta nykios tylos už ką tos karčios ašaros? už tai kad vaikas kartą – gyva – pajutai

Fabijoniškės, 1997.XI.10–1998.I.28


Dienovidis. – 1998. – Sausio 23–29. – P. 6;

Klaipėda / Gintaro lašai. – 1998. – Gegužės 13. – P. 11;

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 100;

Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 42–43. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 183. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.3) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus;

Siauruko nuotykiai: antra knygelė / Parengė Rimantas Vanagas. – [Panevėžys]: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis, 2010. – P. 9.