Vladas Braziūnas


ekspedicija jaunystėn į Sarius

Skirmantui skirta Valentui gal yra ratas, gal yra ratas, gal yra ratas ratas po rato, ratas po rato, rato kvadratas rožė išeina į seną dainą vakaro rožė trisdešimt metų grožis Sariais mirusis smakrą atlošia, apeina mirusis smakras šešėlių šeriais eglių adatos gedi debesys plūsta būriais borealinėn protėvių prokalbėn visa ko priežastin dviskiemenėn ledo litvon

Fabijoniškės, 2001.I.13–19

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 7;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 108–109. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 212. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.20) eilėraštį skaito autorius.