Vladas Braziūnas


akmenio paukščiai

tirpsta suodinas sniegas bejėgis nuo pylimo krenta vos atsispiria miegui pajuodęs kapų orkestrantas prie pažliugusio kelio liepsnoja pirmieji kikiliai širdį žlugusią gelia tai tie, kur giedojusie, tyli lesa atmintį paukštis ir lesdamas pats akmenėja ką per sapną prišauksi guodėją mane, apgynėją? nebepamenu sapno o klūpau to sapno pakojy ar aukojimo slapto aukoju? mane tu aukoji? šitų suodiną sniegą tą sapną, kur krentam ir krentam šitą vienišą jėgą bejėgę, beprasmę, bekrantę?

Fabijoniškės, 1992

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 97;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 129. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.62) eilėraštį skaito Kęstutis Nastopka.