Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris

Baltica 88

Zitai Keļmickaitei 1 Lauku zvirbuļi noknābā galdus kafejnīcā Pie Kārļa, augšup aizvien mazākas šaujamlūkas, uz nojumēm sabozies kovārņu brūtgāns un padrūms baložu bariņš. Gaŗām paiet jauneklis ar jostu: sarkans – balts – sarkans. Nostāk kāds cits, pietempies alus, liepu pavēnī apūdeņo lielgabalus. 2 Zviedru vārtu stūros lielgabali stabulē zemup, un no tās stabulēšanas debesīs salapo raibs austraskoks, pilns reibinošu staru, sadziedātu, sadancotu, ar mūsu dūdu maisiem, ar mūsu kanklēm un koklēm pieskandinātu, saspēlētu, saķeroties rokās, griezties un virpuļot iekustinātu, zibeņu pilni mums koku vainagi, pilni augļu kā austošu sauļu līdz malām sadziedātajā Rīgā. 3 Doma laukums piesmaržots laukiem un mežiem, Zitas zvanenīca skan visiem deviņiem zvaniem. Ai, skaņā, Baltu saskaņu katedrāle!

1988. g. 13. VII – 22. VIII, Rīga, ViļņaVladas Braziūnas

Baltica ’88

Zitai Kelmickaitei 1 karklažvirbliai nurinkinėja stalus kavinėj Pas Karlį aukštyn vis mažėjančios šaudymo angos nušiuręs kuosos jauniklis ir niūrūs balandžiai ant tentų praeina jaunuolis su juosta raudona–balta–raudona o kitas, prikliunkęs alaus pavėnėj patrankas drėkina 2 žuvėdų vartų kampuos patrankos vamzdžiais į žemę iš jų sulapoja danguos margas aušramedis pilnas svaigių spindulių kurių pridainavom, prišokom su dūdmaišiais, kanklėm ir kuoklėm priskardėjom, prigrojom, prisukom rankom sukibę žaibų mūsų lajos pilnos vaisių kaip tekančių saulių sklidinai pridainuotoje Rygoje 3 Domo aikštė prikvipus laukais ir miškais Zitos varpinė skardi visais devyniais varpais aidėjimo, baltų sąskambių Katedra

Rīga–Vilnius, 1988.VII.13–VIII.22

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: Eilėraščiai su datomis. - Vilnius: Vaga, 1989. - P.152.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris

* * *

AKMENS bez tēva aug ūdens bez kāju skrien lidinās bezspārņi mākoņi pa sārtiem ozola zariņiem apakšā vienbalsīgs dzūku ugunskurs deviņradzis briedis to kursta lai es peldu to dziļu upi un es ceļu iz dzelmes to akmeni dzeŗu tās atmiņas dzeŗu to uguni tak nevaru atminēties

Lietuviešu un latviešu dzejas diena / Krājuma veidotāji Vlads Brazjūns (Lietuva), Dace Markus (Latvija). – Rīga: Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija, 2006. – Lpp. 13;
Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – Lpp. 39.


Vladas Braziūnas

* * *

AKMUO be tėvo auga be kojų vandens bėga lakioja debesys besparniai raudonom ąžuolo šakom po jom vienbalsę dzūkų ugnį devyniaragis elnias kursto kai aš plaukiu tą gilią upę keliu tą akmenį iš dugno geriu tą atmintį tą ugnį o prisiminti negaliu

Fabijoniškės, 1992.XII.14-16

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 64;
Braziūnas, Vladas. Adrija rėja [elektroninė knyga] / Į kroatų kalbą vertė Mirjana Bračko = Jadran teče / S litavskoga prepjevala Mirjana Bračko. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2005.X.21): http://www.e-books.com.mk/01poetry/braziunas/02/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-books.com.mk/01poetry/braziunas/02/sodrzini.asp... (kroatų k.);
Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lenkų k.);
Lietuviešu un latviešu dzejas diena / Krājuma veidotāji Vlads Brazjūns (Lietuva), Dace Markus (Latvija). – Rīga: Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija, 2006. – lpp. 12;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 124. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.58) eilėraštį skaito Bronė Katilevičiūtė-Stundžienė;
Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – Lpp. 38.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris

<center>Nāc, rudentiņi</center>


ei knut ei uldi ei drusķiņinki ei pēter ei kur jūs lietus mētelis vēl arvienu viesnīcas aizdurvē aizmirsts latviskā upe arvienu vēl iedziedas nesdama ozoliņu (ai tavu līņu!) ar bitītēm visām tak trūka nedz zieda nedz vaska tukšas šūpokles svaidās ei kur nu kurais kurās malās kurās aizjūru upsalās alu ei dzert ei pa druskai arvienu ei atkaliņ um-pa-pa um-pa-pa lietuvis vientulis īsinot ceļu ie- nirst rudeņa upē ūjinot uldurus buldurus ūjakus kūjakus ļimpatu ļempatām bums

Vladas Braziūnas

nac rudentini


ei knutai uldi druskininkai pėterai ei atsiliepkit lietpaltis užpernai viešbuty tebegiesta latviškai upė nunešė lieptą ąžuolinį su bitėm trūko ne žiedo ne vaško blaškosi supeklės ei išsilakstėt po užpelkių upsalas alu vis dzert vis pa druskai vis um-pa-pa um-pa-pa leišis tuteišis trumpina kelią neria į rudenio upę paskui karvelį ulduką lapatai bum

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. - Vilnius: Vaga, 1998. - P.38;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 204. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.18) eilėraštį skaito Kęstutis Nastopka.

Syndicate content