Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

Groziņvakari


jau varam rudeni mēs saukt virs galvas pēdu pacēlis ir rudens, no zvaniem un no lauka ar ziedu vainagiem tas vainagots nāks mājup, sēdīsies pie galda kur mēs, aiz noguruma saviļņoti uz smagām rokām noraudzīsimies un zarots vakars apkārt šalks (es reizēm viņa ēnā ieklausos kā sauc mūs sauc, bet ne ar vārdiem) būs pļavu zālēm noklāts galds un nedalāmas būs, būs visas vienā gan mūsu stundas, mūsu dienas un skatīsimies saviļņoti kā maizi maizesnazis saliek kopā

Vladas Braziūnas

sambariai


jau galim rudenį pašaukt iškėlę pėdą virš galvos ruduo, iš varpų ir iš lauko gėlių vainikais vainikuotas pareis namo, prisės prie stalo kur mes, iš nuovargio apsalę žiūrėsim į sunkias rankas ir siaus mus vakaras šakotas (jo ūksmėje klausiaus kadais kaip šaukia mus, bet ne vardais) žolynais stalas bus nuklotas ir bus nedaloma, bus viena ir mūsų valandos, ir dienos ir mes žiūrėsime apsalę kaip duoną duonriekis sujungia

Vilnius, 1985.VIII.6

Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 59;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 76–77. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, grojami folkloro grupės Vydraga (vadovas Algirdas Klova);
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 15.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

<center><br/>* <br/>* * * * * <br/>* * * * * * * * </center>


strazdi un mazie dobumu putniņi manos būrīšos – mani varenākie aizbildņi mana rotaļa visupirmā – dvēseles ielīdz- svarojošās sveces ar vaska- puķu dakstīgiem knābīšiem maziņas punktotas pāves ar pērļu vaiņagiem un zelta gre- dzentiņiem ap kājiņām – noķers un salasīs ne jau pa īstam, nomauks ne jau pa īstam, tas tik tā dziesmā pasacīts, tas sasapņots tas viss – no nekā – bet bij

Vladas Braziūnas


*
* * * * *
* * * * * * * *

špokai ir mažieji uoksų paukšteliai manuos inkiluos – galingiausieji man užtarytojai mano žaismė pirmučiausia – sielos pusiau- svyruonėjančios žvakės su sna- po vaškuolėm dagtelėm, taš- kuotos mažybinės povos su perlų vainikais ir aukso žie- dais ant kojelių – pagaus ir nurinks ne iš tikro, numaus ne iš tikro, tik taip pasakyta dainoj, tai svajota tai visko – iš nieko – ir būta

Fabijoniškės, 1998.VIII.8–2000.VII.30

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.49;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 51. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj. – Vilnius: Lietuvių literatūroos ir tautosakos institutas, 2007. – P. 237. – (Gyvoji poezija). – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės (CD). – Eilėraštį kompaktinėje plokštelėje (2) skaito autorius;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 66.– (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis;
Žaliasis pasaulis. – 2014. – Sausio 30. – P. 8.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

* * *


dienas izstiepušās gaŗas kā lauki pelēko cīruli paturi acīs raudādams vītero ļautiņu vēlmēm grauds aizripo tālu debesu dzelmē

Vladas Braziūnas


* * *

dienos pailgos nelyg laukai vyturį pilką aky laikai virpsi ir kliedi žmogaus dermėm grūdas nurieda dangaus gelmėn

Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 28–29;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 117. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 7;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accerchierà la sera / Cura e traduzione di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – (Parole del mondo). – P. 62.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

* * *


debesis tur plandās un šļācas ūdens kā alus dejojot tai vēderainajā upē pilnā Pīvesā, apaļais Dieva vaigs mirdz gan viņam, gan stīpai ir patīkami apinim apvijoties ap jauna vērsēna ragiem stīpas tūlītiņ jau plīsīs spundes taisās jau izšauties saturiet, vīri, šo ļengano pasauli ciešāk pasaudzējiet vijīgo dīgstu dziesmu līdz debesīm to, kur tik plandās un šļācas kur nekad nebūs gana

Fabijoniškės, 2006.V.10–13Vladas Braziūnas

* * *

dangūs ten plazda ir kliokia vandenys kaip alus šoka toj upėj pilvotoj pilnoj Pyvesoj, apvalus Viešpaties veidas šviečia ir jam, ir lankam smagu apyniui apsiriečiant ant jauno jaučio ragų lankai vos išlaiko slėgį volės taikos iššaut laikykit, vyrai, suglėbę šitą pasaulį standžiau pasaugokit daigą keroklį dainą ligi dangaus to, kur tik plazda ir kliokia kur niekad nebus daugiau

Fabijoniškės, 2006.V.10–13

Šiaurietiški atsivėrimai. – 2006. – Nr. 2. – P. 53;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 296. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.77) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus;
Iš naminio audimo dainos. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 35;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 56.– (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis;
Žaliasis pasaulis. – 2014. – Sausio 30. – P. 8.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

<br/>viss no tā alus


Dievs cilvēku mīlēja bez gala, viņam no ribas uztaisīja Ievu, tad ieraudzīja, ka cilvēkam vēl aizien nav gana – un no miežiem darīja alu. Appina ar apinīšiem, sutartīņu dziesmām. Pirmais bij alus, pēc tam bija vārds – no alus arī pasaule radās. Tamdēļ līdz pat šai dienai raibajā pasaulē visskaistāko sākumu meklē Pasvalī, alus kubulā, kur vērsis, no pilsētas ģerboņa izkāpis, ar apiņu vaiņagiem izrotāts no Dievainēm līdz pat Vasarsvētkiem – vislīksmākie svētki bez gala, – viss no tā alus! viss no tā alus!..

Vilnius, 1984.IX.3–5Vladas Braziūnas

vys par to ãlo


Dievs žmõgo mėlэje be gãla jam ėš grõba padãre Jievo pamãte, ka žmõg ė dã negañ – ėš mieže padãre ãlo apėpyne apynės' ė dainom sotartynėm pėrmoćiáus' būva als, paskiaũ būva žõd's – ėš àlos pasául's atsėrãda ožtàt po šiai dienэ márga pasáule gražiáusios pràdžios jaškõk Pasvaly àlos kobėly kor jáuč's ėš miesta gėrba ėšlypės' aptaisyts vainykэs apynių lėg ka Velykos vys būt a Sekmynės' – lėnksmiáus' švėñte be gãla, – vys par to ãlo! vys par to ãlo!..

Fabijoniškės, 2000.VI.6

Braziūns, Lads. vys par to alo // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2002. – Nr. 1. – P. 31–33;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais;
Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – P. 18, 20;
Braziūnas, Vladas. Saula Svaliõ / Eilėraščių rinkinio Saula prė laidos 2-oji pataisyta laida. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. – P. 18, 20.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

sēja


no rīta saule atpina bizes augstajās priedēs sukāja matus lai būtu lini gaŗi kā bizes lai saules plūksnām piezaigo pūri ai baltplūksnainie ai zilie ziedi ai baltām sejām ai zilās acis zīžainas kaspines zeltgredzentiņis darbi ik rītu kā saule ausa

Vladas Braziūnas

sėja


iš ryto saulė kasas paleidus aukštais pušynais plaukus šukuojas kad būtų linas ilgas kaip kasos kad saulės pluoštais tvaskėtų kraičiai o baltapluoščiai mėlynažiedžiai o baltaveidės mėlynaakės šilkų kasnykai ir aukso žiedas darbai kas rytą kaip saulės pateka

Braziūnas, Vladas. Išeinančios pušys: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1992. – P. 58;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 70–71. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

* * *


kas tas par ezeru, ja bez Mīlas ir salas lai ciets ir man miegs paklāj man mīksti liec man pagalvī akmeni ripojošu dūņainu dzīli, mākoni paliec baltu atspulgu manām izbrīnītajām acīm caur plīstošiem atspulgiem Irklis ūdeni graiza kā bibliofila nazis grāmatas lapaspuses kāds še dziļums, vari vien zīlēt ezers klusē

Biržai (Širvėna), Vilnius, 2003.VIII.4–13Vladas Braziūnas

* * *

koks čia ežeras, jei be Meilės salos kad miegočiau kietai minkštai man paklok po galva – riedantį akmenį dumbantį dugną, debesis baltą atspindį mano nustebusioms akims pro plyštančius atspindžius irklas vandenį lyg bibliofilo peilis knygos puslapius pjausto koks čia gylis, gali tik nujausti ežeras tyli

Biržai (Širvėnos ežeras), Vilnius, 2003.VIII.4–13

Draugas / Šeštadieninis priedas „Literatūra, menas, mokslas“. – 2003. – Lapkričio 15. – P. 3;
Metai. – 2004. – Nr. 11. – P. 38;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 8.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

* * *


no mūsmājās austas dziesmas Svaļas magoņotajās laukmalēs no maigākās rupjās vadmalas no visgaišākās tumšās dzimtas no tā laika kad dauzīja bungas bezkaunīgi piejaucēja uguni pie jumta kores sava tuvākā brāļa savu brāli pie grimstoša māla tā ar dzidru gaismu pārplūda rīti sudrabotie namiņu pamati tā mirdzēja pakārta pie sijas vēji kapināja dumpinieka izkapti

Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais.

Vladas Braziūnas


* * *

iš naminio audimo dainos aguonėtuos Svalios pabariuos iš švelniausios šiurkščios gelumbės iš skaisčiausios tamsios giminės iš to meto kai tratino būgną besarmatiškai pratino ugnį prie šelmens savo artimo brolio savo brolį prie smengančio molio taip skaistėjo taip tvino rytai sidabriniai trobų pamatai taip švytėjo pakartą ant balkio plakė vėjai sukilėlio dalgį

Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983. – (Pirmoji knyga) – P. 53;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 16. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris

jūnijs

dīkodamās Dieva putne vakar čalojusi manī tā kā sapnis zuda, tā kā Čaka sudrabotā pulksteņķēde jēga, siela, varbūt сила kas tur iz dzeloņdzelmes cila ozolstubru augšup slija šamaņbērns pie lizdas bija trim slidin šķērsin skriemeļiem klusi perina putne

Fabijoniškės–Vilnius–Fabijoniškės, 2002.VI.12–14Vladas Braziūnas

birželis

dykinėjanti Dievo paukštė vakar čiauškėjus many dingo kaip sapnas, kaip sidabrinė Čako grandinė jēga, siela ar сила kas ten iš gylio kyla ąžuolo stuburu kopia šamano vaikas prie lizdo trim slidžiais skersinėtais slanksteliais tyli perinti paukštė

Fabijoniškės–Vilnius–Fabijoniškės, 2002.VI.12–14

Metai. – 2003. – Nr. 5. – P. 63.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris

homo viator

gulēja svaigi uzartos laukos, līdzās miega un tumsas ieskautam ceļam, izgāja līdzenumā kā sapnī, miklām purslām atgūstot sakņu dzīvību vārda ceļš pār lūpām, taipus, straujas balsis ar ziemeļaustrumu vēju kliedza visās valodās dūņainā tumsā vētras sagrābta kuģa brakšķi, visredzoša vārda dziļi dzelmīgais augājs klusums trīcina viņa būtnes visslēptākās šķiedras, acis izpeldinātas jūŗās un miglas vālu plašumos kur dzimtin dzimst zibeņi, vai arī rudens lapu nāves čaukstoņa ugunī kaļķakmens mājoklis, miljoniem molusku, divas māsas sēd uz pūralādes, uz pamatiem vai uz kāpnēm un pamatus pāraug liepas

6.V 1991. – 7.IV 1996. (Lieldienas)

Vladas Braziūnas

homo viator

gulėdavo šviežiai suartuose laukuose, palei kelią apstotą miego ir tamsos, į lygumą įžengdavo kaip į sapną, drėgnomis prusnomis atgaudavo šaknų gyvybę žodžio kelias per lūpas, anapus, lakūs balsai su šiauraryčiu vėju kliegė visomis kalbomis dumblinoje tamsoje audros pagauto laivo traškesys, visa reginčio žodžio dugno augmenija tyla paslapčiausias jo būtybės skaidulas virpina, akys išmaudytos jūrų, banguojančio rūko platybėj kur gimsta vis gimsta žaibai, ar rudenio lapų mirties kuždesys ugnyje būstas iš kalkių akmens, milijonų moliuskų, dvi seserys sėdi ant kraičio skrynios, pamatų ar ant laiptų ir pamatus perauga liepos

1991.V.6–1996.IV.7 (Velykos)

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. - P. 56.

Syndicate content