Поезия (Ars poetica europea XX) (2005)

Поезия (Ars poetica europea XX)
Бразюнас, Владас. Поезия / Превод от литовски: Аксиния Михайлова; консултант по езика Лайма Масите; под редакцията на Кирил Кадийски. – София: Нов Златорог, 2005. - (Ars poetica europea XX).
Владас Бразюнас. Panis Angelicus [бълг.] (Panis Angelicus)
всяка сутрин запалвам огънчето следа на този застигнал ме живот в полет
2003/05/14 Превод Аксиния Михайлова


Vladas Braziūnas. вече няма къгде да живея (daugiau neturiu kur gyventi)
имаше, ала вече няма, полъх преминал, разсеяно просвирва заслепен през черната угар
2005/01/01 Превод Аксиния Михайлова


Vladas Braziūnas. вчера е утре (vakar yra rytoj)
в предишния си конски живот аз бях жребец от погребалните
2007/06/08 Превод Аксиния Михайлова


Vladas Braziūnas. един пиян вагон. Братислава–Вилнюс (girtas vagonas. Bratislava–Vilnius)
докато прекосявам жп линиите, злочести и злачни без теб до мойто рамо, в страна, в която ми е студено
2007/06/09 Превод Аксиния Михайлова


Vladas Braziūnas. скорци и малки птички в къщичките (špokai ir mažieji uoksų paukšteliai manuos )
скорци и малки птички в къщичките ми за скорци са моите най-мощни
2008/08/20 Превод Аксиния Михайлова


Vladas Braziūnas. тук е ореолът, закриват и лицето (čia karūna, čia jos veidą uždengia)
тук е ореолът, закриват и лицето косите, а тук е малкото момче
2007/06/09 Превод Аксиния Михайлова


Владас Бразюнас. ясна нощ, топла и нежна като вътрешната страна на бедрата ти (šviesi naktis, šilta ir švelni tarytum vidinė tavo šlaunų pusė)
ясна нощ, топла и нежна като вътрешната страна на бедрата ти, тази сутрин ще спиш до късно, ще се събудиш в деня, през нощта ще си
2003/05/14 Превод Аксиния Михайлова