Vladas Braziūnas


Panis Angelicus

į tą gyvenimą atėjęs užkuriu kas rytą jo ugnelę užkuriu kas rytą jos patiklią žvelgsmę jaučiu, sakyk – ir mes taip žvelgsme kam į akis? o kas darytina kai vėjas pro šakas saulelę ritina kai aušros vis rečiau – dažniau vis laidos į tą kalnelį, jaukiai ten ir laidos prigyk, ugnele, peleną praauk: štai žvyro žvaigždelė ant kelio – širdy – aukštai

Fabijoniškės, 1998.VIII.3

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 70;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = mise en page Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003. – P. 6;
Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lenkų k.);
Braziūnas, Vladas. Pasaulė tampa atnaujinta = Le monde remis à neuf [elektroninė knyga] / Į prancūzų kalbą vertė Genovaitė Dručkutė. – Skopjė: Blesok, 2003. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/05/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/05/sodrzini.asp... (prancūzų k.);
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 222. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.26) eilėraštį skaito Sigitas Narbutas;
Antologia poeziei universale de astăzi / coordonator Ion Deaconescu. – Craiova: Editura Europa, 2014. – P. 108. – Eilėraštis išrašyta autoriaus ranka, jo pasirašyta, nurodyta parašymo vieta ir data – Fabijoniškės, 1998.VIII.3..