Vladas Braziūnas


* * *

eglės uogos, ąžuolo žiedai nepiktai kalbėki, nepiktai ką kraujuos pamatęs supratai eglės uogos, ąžuolo žiedai eglės uogos, ąžuolo žiedai tolimą šalelę nepiktai prūsijos žemelę pakritai eglės uogos, ąžuolo žiedai eglės uogos, ąžuolo žiedai ant dangaus žvaigždelės pasklidai ne sūnelio kruvini pėdai eglės uogos, ąžuolo žiedai

Džambulas–Alma Ata–Karaganda–Vilnius, 1986.III.23–V.18

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 76;
Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 9;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 85. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 117. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.54) eilėraštį skaito autorius.