Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Jis neskrenda Greičiau Nei jo šešėlis Garnys

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Kieno Šitas rėksmas Prie upės? Vaiko knerkimas? – Ne, nesakau kad žuvėdros

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 13.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Potvynis kopia į deltą Jūros druska Eina sūdyti Upės

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Žiemą Iš pievos Baltos nuo šalnos Pakyla pempės Bildant vėtyklei

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 13.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Didieji šalčiai Dangus nublyškęs Tęsiasi skrydis trikampis Šaltmirių Ančių

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 13.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Visai apsiniaukęs mėnuo Dideli vandenys upėj Džiūgauja žvejas Lašišos eina Prieš srovę Jis sako

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 13.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Visą mėnesį niūkų Neliaujami lietūs Geltoni vandenys žemėn Žuvims

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 13.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Gluosnio lãpe Besileidžiąs vandens srovėn Kur tu dabar Kai jau miręs? – Aš nežinau O tu vargše mielasis Tu tai žinai Kur nukeliausi Numiręs?

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 13.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Spalis Liepsnojimas klony Kokia prašmatni drobė O kur pasidėjo Tapytojas?

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 13.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Lengvas vėjelis Šnabždesys nepaliaujamas Tuopų lapijos Tik ką Turėtų ji Pasakyti?

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 12.

Syndicate content