Elena Baliutytė. The Citizen of the Empire of Poetry
Vladas Braziūnas’ collection of verse Vakar yra rytoj (Yesterday is Tomorrow) consists of new works, and verse selected from his eight books: from three collections from Soviet times (Slenka žaibas, 1983, Voro stulpas, 1986 and Suopiai gręžia dangų, 1988) and from Užkalbėti juodą sraują (1989), Alkanoji linksniuotė (1993), Užkalinėti (1998), Ant balto dugno (1999) and lėmeilėmeilėmeilė (2002). Though Braziūnas’ life (he was born in 1952) exteds across several “time zones”, which conditionally could be called Moscow, Lithuanian and European time, there are not many signs of historical time in his work, because he usually speaks about the past, unfinished poetic time, which goes back to mythology, to the archetypal beginnings of “Great Time”. Attention to ethnicity, the tradition of folk art, is one of the most individual components of this poetry, which in the present “European time” has acquired new colours and meanings.
2008/07/06


Viktorija Jonkutė. Dalis latvių poeto širdies yra „pas leišius“
Knutas Skujeniekas (Knuts Skujenieks) – dešimties poezijos, dvidešimties vertimų knygų, literatūros kritikos rinkinio autorius, poliglotas. Jis – Lietuvos rašytojų sąjungos garbės narys, pirmas ir kol kas vienintelis užsienietis – Jotvingių premijos, skiriamos už geriausią metų knygą ar publikaciją, laureatas. Be kitų valstybių (Latvijos, Švedijos, Norvegijos, Ispanijos) apdovanojimų, yra pelnęs Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordiną. Vilniaus universitete Latvistikos kabineto atidarymo proga su vienu garsiausių latvių poetu buvo surengtas susitikimas. Jame dalyvavo literatūros tyrinėtojas, kritikas Kęstutis Nastopka, poetai, K.Skujenieko poezijos vertėjai Vladas Braziūnas ir Sigitas Geda.
2008/04/23


Vladas Braziūnas. Teisybė po puodu nepavožiama

Valstiečių laikraštis“. Su geru poetu labai malonu pakalbėti apie gerą poeziją. Bet poezijos knygų tiražai mažėja, poezijos poreikis menksta, kai kas jau atvirai teigia, kad šių dienų poetus tik patys poetai ir skaito. Ir netgi ne visi. Bet yra ir toks pamąstymas, kad gerai poezijai užtenka ir vieno skaitytojo.

 

Ką gi, atskirų knygų tiražas tikrai mažėja, bet užtat koks bendras išleidžiamų knygų tiražas! Jei knygas matytumėm kaip literatūros patiekalus ir prisimintumėm nuolatinę sovietmečio skurdo vakarienę, kai būdavo sušlamščiama visa grikių košė ir visa šlapdešrė, – ką gi, tokios padėties nebėra, ji negrįš, ir ačiūdie. Iš vargo vakarienės patekom į puotą smaguriams, pribloškiančią patiekalų įvairove. Kiekvienas laisvas rinktis.

2008/04/10


Elena Baliutytė. Poezijos imperijos pilietis

Vlado Braziūno poezijos rinktinę Vakar yra rytoj sudaro nauji kūriniai bei eilėraščiai, atrinkti iš aštuonių jo knygų: iš trijų sovietmečio rinkinių (Slenka žaibas, 1983; Voro stulpas, 1986; Suopiai gręžia dangų, 1988) bei iš Užkalbėti juodą sraują, 1989; Alkanoji linksniuotė, 1993; Užkalinėti, 1998; Ant balto dugno, 1999; lėmeilėmeilėmeilė, 2002. Nors Braziūno gyvenamasis laikas (g. 1952) išsitęsia per keletą „laiko juostų“, kurias sąlygiškai galima pavadinti Maskvos, Lietuvos ir Europos laiku, bet kūryboje istorinio laiko ženklų nėra gausu, nes poetas dažniausiai kalba apie būtąjį nebaigtinį poetinį laiką, siekiantį mitologinę, archetipinę „Didžiojo laiko“ pradžią. Dėmesys etniškumui, liaudies kūrybos tradicijai yra vienas individualiausių Braziūno poezijos sandų, kuris dabartiniu „Europos laiku“ įgavo naujų spalvų ir prasmių.

2008/03/30


Bernard Noël. Naktys yra didelės (Grandes sont les nuits)

Yra kalbų, kurios, buvusios nužudytos, prisikelia. Tokia yra lietuvių kalba, kurią carai buvo uždraudę, kad nutildytų maištingą tautą. Tad nelabai ką žinome apie tą buvusią kalbą, jos pasipriešinimą, jos literatūrą, nors nuo šiol ji yra „mūsų“ Europos dalis. Todėl Vlado Braziūno, šiandien ryškiai atstovaujančio lietuvių kalbos minčiai ir vaizduotei teikiamoms galimybėms, knygos pasirodymas prancūzų kalba yra, be abejo, didelis įvykis.

2008/03/21


Filmo „Iš naminio audimo dainos“ pristatymas
2008 m. balandžio 4 d. (penktadienį) 17 val.
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55, Kaunas)
maloniai kviečiame į susitikimą
su režisieriumi-operatoriumi Arvydu Barysu,
poetu Vladu Braziūnu
ir kompozitoriumi Algirdu Klova.
Bus pristatytas naujausias A. Baryso filmas „IŠ NAMINIO AUDIMO DAINOS“.

Režisieriaus Arvydo Baryso, ėmusio kurti filmą apie Lietuvos kaimo tradicijas, akiratin pateko poeto Vlado Braziūno, kompozitoriaus Algirdo Klovos ir jo vadovaujamos folkloro grupės „Vydraga“ knyga su kompaktine garso plokštele – „Iš naminio audimo dainos“ (Vilnius: „Petro ofsetas“, 2005). Taip susibūrė filmo kūrybinė grupė.

Jai pasirodė svarbu tie dalykai, kurie per amžius savaip veikė lietuvių pasaulėjautą, savitai spalvino jos kūrybinę raišką: tėviškės kraštovaizdis, buitinės ir meninės namų aplinkos detalės, tradiciniai valgiai ir gėrimai, liaudies amatai ir dirbiniai – visa, kas sudaro mūsų, lietuvių, kasdienybę, pagaliau mūsų šventės – kalendorinės, šeimos, religinės… Filme nesistengiama visa ko detaliai vardyti, filmas – vaizdų, muzikos garsų ir poetinio žodžio (eilėraščius skaito pats autorius) kalba, siejama asociacijų, nuotaikų, jų niuansų. Taip filmo juoston įaudžiama visa Lietuva, visi jos regionai, jos ežerų duburiai ir dangaus gelmės.

2008/04/04


Eduardas Mieželaitis: post scriptum


Eduardas Mieželaitis (viršelis)
Eduardas Mieželaitis: post scriptum: prisiminimai apie Eduardą Mieželaitį, straipsniai, laiškai / Sudarė Vladas Braziūnas; apipavidalino Romas Orantas; knygos viršeliui panaudota Antano Sutkaus nuotrauka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 328 p.: iliustr. – Kn. taip pat Vlado Braziūno įvadas „Pro uždangos kraštelį“, p. 9–12. – ISBN 9986-39-571-1.

Literatūra ir menas 2008-02-15 nr. 3177:

Tai knyga apie Eduardą Mieželaitį, talentingą, daug kontroversijų išgyvenusį poetą ir apie jo aplinką –­ sunkų permainingą laiką. Knygos sandarą lėmė sukaupti prisiminimai ir apmąstymai, panašių leidinių tradicijos, svarbiausio personažo improvizacinė prigimtis.

Tokių sovietmečiu gebėjusių atsiskleisti ir aktyviai veikusių menininkų, koks buvo E. Mieželaitis, biografijos ir kūrybos vertinimas tebėra problema. Žmonės, nusiteikę gilintis į kontroversijas, nelabai linkę viešai skelbti vertinimus; greta suvokiančių ir mąstančių apie aukštumas ir priešybes pasitaiko krypstančių į apologetiką – iš dalies dėl žinių trūkumo. Taigi objektyvūs vertinimai priklauso ateičiai. Bet tik dabarčiai priklauso – gyvų prisiminimų autentika.

Į fotografijų ciklus sąmoningai įterptas ir oficialusis E. Mieželaičio gyvenimas.

Latvių ir lietuvių poezijos skaitymai

2008 m. kovo 28 d., penktadienį,

Vilniaus universitete –

iškilminga Latvistikos kabineto atidarymo konferencija

17.00 Filologijos fakulteto V. Krėvės auditorijoje

latvių ir lietuvių poezijos skaitymai.

Dalyvauja poetai

Vladas Braziūnas,

Sigitas Geda,

Knutas Skujeniekas,

skaitymams vadovauja prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka.
2008/03/28


Knygos „Eduardas Mieželaitis: post scriptum“ pristatymas

RAŠYTOJŲ KLUBAS KVIEČIA
2008 m. kovo 26 d. 18 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Pristatant knygą

Eduardas Mieželaitis: post scriptum

/ PRISIMINIMAI APIE EDUARDĄ MIEŽELAITĮ, STRAIPSNIAI, LAIŠKAI

dalyvauja knygos sudarytojas Vladas Braziūnas literatūrologė dr. Donata Mitaitė, aktorė Gražina Urbonaitė.
Vakare pamatysime santrauką iš Valstybinio jaunimo teatro 1966-ųjų metų literatūrinio spektaklio „Gintaro paukštė“ pagal Eduardo Mieželaičio knygą „Duona ir žodis“;
ją atliks Valstybinio jaunimo teatro aktoriai Eugenija Jankutė, Karolis Dapkus, Ferdinandas Jakšys, Algis Mažuolis, Saulius Sipaitis, Lilija Žadeikytė.
Vakaro vedėjas literatūros kritikas Valentinas Sventickas.

2008/03/26


vakar yra rytoj
vakar yra rytoj - renginys
Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13, Kaunas) kovo 19 d., trečiadienį, 17 val. Pasaulinė poezijos diena su Vlado Braziūno naujų ir senesnių eilėraščių rinktine vakar yra rytoj

Dalyvauja autorius, rinktinės sudarytoja Elena Baliutytė, LLTI leidybos skyriaus vadovas Gytis Vaškelis, „Petro ofseto“ spaustuvės direktorius Petras Kalibatas, autoriaus bičiuliai ir kolegos, skaitę jo eilėraščius rinktinės kompaktinėms plokštelėms: Juozas Erlickas, Antanas A. Jonynas, Donaldas Kajokas, Skaidrius Kandratavičius, Viktoras Rudžianskas… Vakaro vedėjas Virginijus Gasiliūnas.

Maloniai laukiame! MLLM, 2008

2008/03/19