S.Valento „Mė(lynojo)nulio lingvistika“

Monografija „Mė(lynojo)nulio lingvistika Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje“ (leidykla „Baltos lankos“) atskleidžia dviejų poetų dialogą, sukuriantį ypatingos rūšies poetinę gramatiką. Kartais abiejų poetų požiūriai sutampa, kartais jie pasuka savomis kryptimis.

Daugiau: http://blog.delfi.lt/node/2191

2007/11/24


Magnus Ducatus Poesis (2007)

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas; dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – 288 p.: iliustr. – Priedas: kompaktinė vaizdo ir garso plokštelė (DVD).

Šiame almanache, pirmajame jo numeryje, skelbiami pirmojo poliloginio poezijos ir muzikos vyksmo Magnus Ducatus Poesis dalyvių poetų eilėraščiai ir jų vertimai į kitas vyksmo dalyvių kalbas – lietuviškai, baltarusiškai, lenkiškai, ukrainiškai, rusiškai. Kompaktinėje vaizdo ir garso plokštelėje, leidžiamoje drauge su almanachu – pirmojo Magnus Ducatus Poesis viešo pasirodymo įrašas, jo autorius – Vladimiras Andronovas (Baltarusija). Be poetų ir daugiausia vienas kito poezijos vertėjų, jų eilėraščius drauge „skaito“ ir muzikai Algirdas Klova (Lietuva), Todaras Kaškurevičius (Baltarusija), Rūta ir Valdis Muktupavelai (Latvija). Pasirodymo vieta ir laikas – Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijoje, Minskas, 2006 m. liepos 5 d. – minint Lietuvos Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną.

Capalest 2007 à Banská Štiavnica
Capalest 2007
Capalest 2007 à Banská Štiavnica
Un Festival Ouvert…
du 15 août au 19 août 2007
5ème édition « Donner une âme à l’Europe… »
francuzstina2007.pdf

Ouvert à tous les peuples, toutes les langues, tous les arts, toutes les croyances …
2007/08/15


Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika
Magnus Ducatus Poesis emblema

Liepos 5 d., ketvirtadienį, 18.00 Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, skambės kūrinys, sulydytas iš lietuvių ir artimų kaimyninių tautų poetų balsų ir muzikos garsų, – poliloginis Magnus Ducatus Poesis poezijos ir muzikos vyksmas, skiriamas Lietuvos Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dienai. Pasirodymą rengia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos talkinamas to paties pavadinimo – Magnus Ducatus Poesis – tarptautinis menininkų sambūris.

2007/07/05


Poésie : soirée "Magnus Ducatus Poesis"
http://lituanie-culture.blogspot.com/2007/07/posie-soire-mag...

Le 5 juillet, à la veille du Jour de l'État qui commémore de couronnement du roi Mindaugas, se tiendra sur la place Daukanto la soirée internationale de poésie et de musique "Magnus Ducatus Poesis" (Grand-duché de la Poésie).

2007/07/05


Поэты и музыканты на площади С. Даукантаса разбудят дух Великого Княжества
http://www.president.lt/ru/news.full/764

Накануне Дня Государства (коронации Короля Литовского Миндаугаса), 5 июля (в четверг), в 18 час. на площади С. Даукантаса состоится международный музыкально-поэтический вечер Magnus Ducatus Poesis (Великое Княжество Поэзии).

2007/07/05