Elena Baliutytė. Etninės kultūros intertekstas Vlado Braziūno kūryboje
Vladas Braziūno (g.1952), viduriniosios kartos poeto, išleidusio šešiolika poezijos knygų, gyvenamasis laikas išsitęsia per keletą „laiko juostų“, kurias sąlygiškai galima pavadinti Maskvos, Lietuvos ir Europos laiku. Bet jo kūryboje istorinio laiko žymių nėra gausu, nes poetas dažniausiai kalba apie būtąjį nebaigtinį laiką, siekiantį mitologinę, archetipinę „Didžiojo laiko“ pradžią. Šios poezijos būtasis nebaigtinis yra tas pats ciklinis gamtos ritmų laikas, kurį gerai pažįstame iš liaudies kūrybos. Dėmesys etniškumui, liaudies kūrybos tradicijai yra vienas esminių Braziūno poezijos bruožų, kuris dabartiniu „Europos laiku“ įgauna naujų spalvų ir prasmių.
2009/10/20


Lumières d'Europe
Rugsėjo 26 d. Paryžiaus Monmartre, tarptautiniame kultūros forume „Europos šviesos, tarp dangaus ir žemės“, savo eilėraščius skaitė Vladas Braziūnas, jų vertimus (Genovaitės Dručkutės) į prancūzų kalbą – Paryžiaus Molière’o teatro-Poezijos namų direktorius Michelis de Maulne’as.
2009/10/08


Rainer Maria Rilke. Rožės = Les Roses

Rilke, Rainer Maria. Rožės = Les Roses virselis

Rilke, Rainer Maria. Rožės = Les Roses: [eilėraščių ciklas] / iš prancūzų kalbos vertė [traduit en lituanien par] Vladas Braziūnas; knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Apostrofa, 2009. – 72 p.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., pranc. – Kn. taip pat: Šliogeris, Arvydas. Himnai Rožei, p. 61–63

Austrų poeto R. M. Rilke’s (1875–1926) eilėraščių ciklas, parašytas prancūzų kalba paskutiniaisiais jo gyvenimo metais. Greta vertimo pateikiamas tekstas originalo kalba. Leidinys iliustruotas Sibirkos (Trakų raj.) rožyne augančiomis senovinėmis (XVIII–XIX a.) rožėmis (www.rozes.lt).

Kregždutės = Randulinas: retoromanų poezijos antologija

Randulinas
Šioje antologinėje rinktinėje spausdinama daugiausia XX a., taip pat ir keletas ankstesnių amžių autorių eilėraščių, parašytų visomis penkiomis rašytinėmis retoromanų tarmėmis bei bendrine retoromanų kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą.

Kregždutės = Randulinas: retoromanų poezijos antologija / sudarė Markus Roduner; vertė Vladas Braziūnas, Markus Roduner. – Šiauliai: Saulės delta, 2009. – 132 p. – Gretut. tekstas liet., retoromanų.

European Borderlands – Poetiniai kalbos kraštovaizdžiai

Vilnius ir Minskas, 2009 m. rugsėjo 23–26 d.

Literatūros vakaras Vilniaus rotušėje

2009 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis, 19 val.

2009/09/16


ПРОГРАМА 4. МІЖНАРОДНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЮ В РАМКАХ 16 МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ВИДАВЦІВ (Львів)
Літературний дует
Кнутс Скуєнієкс (Латвія) та Владас Бразюнас (Литва)
Модератор Юрій Садловський
2009/09/06


„...jaučia dvasią aukštesnio pašaukimo!..“

Maironio lietuvių literatūros muziejus birželio 30 d., antradienį, 17 val.

kviečia į poezijos šventę „...jaučia dvasią aukštesnio pašaukimo!..“ (Maironis),

skirtą paminėti muziejaus įkūrimo 73-ąsias ir Maironio mirties 77-ąsias metines

2009/06/29
„Poetinė Vlado Braziūno baltistika“

RAŠYTOJŲ KLUBAS

2009 m. gegužės 11 d. 18 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) –

poezijos ir muzikos vakaras

„Poetinė Vlado Braziūno baltistika“

Dalyvauja

Vladas Braziūnas,

jo knygas

„Priedainė“ („Apostrofa“, 2008),

„Saula prė laidos“ (Lietuvių kalbos institutas, 2008)

ir kitus poeto kūrinius

žodžiu interpretuojantis profesorius Skirmantas Valentas,

saksofonu – Petras Vyšniauskas

2009/05/11


saula prė laidos

saula prė laidos virselis


Maloniai kviečiame į vakarą, kuris vyks 2009 m. balandžio mėn. 28 d. (antradienį), 17 val. Signatarų namų salėje (Pilies g. 26).

Apie tai, kas dedasi ont krašta Mūšos, tos laimiongos upės, ir kad saula prė laidos

Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos: [eilėraščiai aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarme]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 96 p. + 1 kompaktinė garso plokštelė (CD). – (Lituanistikos židinys).