„...jaučia dvasią aukštesnio pašaukimo!..“

Maironio lietuvių literatūros muziejus birželio 30 d., antradienį, 17 val.

kviečia į poezijos šventę „...jaučia dvasią aukštesnio pašaukimo!..“ (Maironis),

skirtą paminėti muziejaus įkūrimo 73-ąsias ir Maironio mirties 77-ąsias metines

2009/06/29


Vladas Braziūnas. „Poezijos pavasaris 2009“: čia tūkstantį metų dabar
Mieli Kolegos! Nei 2009-ųjų ir Poezijos pavasaris, nei jo almanachas „Poezijos pavasaris“ – nėra atšaukta. Rašytojų sąjungos valdyba almanachą sudaryti yra pavedusi Vladui Braziūnui.
2008/12/20


Vladas Brazūnas. bokšto, senesnio už laiką, pavėsy
bokšto, senesnio už laiką, pavėsy stovėsi netrokšdamas nieko
2009/10/09


Vladas Braziūnas. diena dovana
rytas būtų kaip rytas tik dienos nebebus
2000/08/07


Vladas Braziūnas. ir tada
ir tada: rusų poetas Jurgis Baltrušaitis lenkų poetas Aarne Puu švedų poetas Li Li
2009/08/07


Vladas Braziūnas. yra vieta
nutrauktas rankas vėl tiesk dar klausk nesupratus, dar kvosk
2012/04/10


Ričardas Šileika. Iš Šiaurės Lietuvos pievų, prikupėjusių žalių žolių plazdėjimo

Didelė nepaslaptis, kad poeta Braziūnų Vladas podraug su muzikontu Klovų Algirdu pagamino ir per „Krontos“ leidyklą svietan paleido labai vartotiną produktą. Tai tekstų knyga su insegta grojama plokštele. Vadinasi tasai gaminys labai kvapiai ir metaforizuotai „Iš naminio audimo dainos“. <...> O kad ką kalvek daugiau ir įdomiau sužinotumėm, nuleidau Vladui Braziūnui (mat iš visos audėjų komandos jis kalbiausias) per internetą gromatėlę su kukliais penkiais klausimais. Nereikėjo Vlado stramužyti, išklojo visut viską, ką žinąs ir ką prisimislijęs.

2006/03/23


Vladas Braziūnas. laiko skirtumas
šėtonas Erazmui atvertė Knygą skurdi vienaragio medžioklė pavyko
2000/05/25


Yasuhiro Yotsumoto 四元康祐. lankstas (回路)
pirmoji kūdikio šypsena po nakties dangumi pritvinkusi milžino galios
2009/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. persmeigtas vėjas
lėktuvų pačiūžos per matinį vasaros ledą, tulžtantį
2005/08/10


Vladas Braziūnas. supratau, kad nėr tavęs, kad veltui
supratau, kad nėr tavęs, kad veltui mindau žemą seno pašto slenkstį
2003/09/09


Yasuhiro Yotsumoto 四元康祐. Tėtis yra kvailys (パパはバカだ)
Tėtis man sudavė per užpakalį. Aš iš tikrųjų įširdęs.
2009/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas