Magnus Ducatus Poesis (2007)

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas; dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – 288 p.: iliustr. – Priedas: kompaktinė vaizdo ir garso plokštelė (DVD).

Šiame almanache, pirmajame jo numeryje, skelbiami pirmojo poliloginio poezijos ir muzikos vyksmo Magnus Ducatus Poesis dalyvių poetų eilėraščiai ir jų vertimai į kitas vyksmo dalyvių kalbas – lietuviškai, baltarusiškai, lenkiškai, ukrainiškai, rusiškai. Kompaktinėje vaizdo ir garso plokštelėje, leidžiamoje drauge su almanachu – pirmojo Magnus Ducatus Poesis viešo pasirodymo įrašas, jo autorius – Vladimiras Andronovas (Baltarusija). Be poetų ir daugiausia vienas kito poezijos vertėjų, jų eilėraščius drauge „skaito“ ir muzikai Algirdas Klova (Lietuva), Todaras Kaškurevičius (Baltarusija), Rūta ir Valdis Muktupavelai (Latvija). Pasirodymo vieta ir laikas – Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijoje, Minskas, 2006 m. liepos 5 d. – minint Lietuvos Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną.

Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par АНДРIЙ БОНДАР

коротка історія часу

Лесі Українці прислухайтесь до того, хто здригається від найменшого звуку йдіть назирці, будьте сумирні й пильні розмовляли – про що? про прозорий мед акацій про тихі години праці і спокою про виміри, що безкінечність намагаються поділити, та безнадійно, як неможливо вичерпати море з краплі, зі шматка вкритого росою сала бризу, легенького вітру, чим виміряти дихання? може про нього говорили? була вже відлига час цвів, опадав снігом, не обіцяв довгих літ, не говорив про хвороби варив варення, читав, перекладав вірші, лікуватися від сухот їхав у Друскінінкай, тоді сіль з Друскінінкай привіз до Львова, сам, давно вже сама викристалізувалась у класика сіль – у місто любе, схоже на Вільнюс, повне пагорбів і наріч, і народів, що загрібають місто кожен у свій бік, що іноді блукають у тумані, іноді на човні катаються, замріяні, процвітаючі розкладаються, іноді перетворюються на гірку росу, навіть не збагнеш сіль це чи луг потрісканих мозолів розійшлися моїми дірявими кістками і волоссям, перетворились на іній, романтично висловлюючись, а простіше – на сивину, перетворились на відросток на мізинці, на горб Біте , все одно – на прозорий мед акацій

Ґабреле Пяткавічайте-Біте (Gabrielė Petkevičaitė-Bitė; 1961–1943) – прозаїк, драматург, критик, публіцист, громадський діяч. Також мала фізичну недугу. Лит. бітэбджола.

Фабійонішкес–Друскінінкай–Фабійонішкес, 22.ХІ.–3.ХІІ.2006

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 107;
4. Мiжнародний лiтературний альманах = 4. International literary almanac / 16 Форум видавцiв у Львовi; Упорядник Неллi Клос. – Львiв: Форум видавцiв, 2009. – С. 35.


Vladas Braziūnas

trumpa laiko istorija

Lesiai Ukrainkai klausykit to, kurs krūpčioja nuo menkiausio garso sekite įkandin, būkite romūs ir budrūs kalbėjomės – apie ką? apie akacijų skaidrų medų apie tyliąsias darbo ir atilsio valandas apie matmenis, begalybę vis dalančius dalyti mėginančius, o beviltiškai, ką tu išgriebsi jūrą iš lašo ar laštako, iš aprasojusio lašinio bryzo brizo, lengvučio vėjo, dvelksmas – kuo išmatuotinas? gal apie jį kalbėjomės? laikas jau buvo atodrėkis laikas žydėjo, snigo, ilgų nežadėjo metų, nekalbėjo apie ligas virė uogienes, skaitė, vertė eilėraščius, gydytis kaulų džiovos važiavo į Druskininkus, druskos parsivežė Lvovan, pati sukristalėjo į klasikę druska – į mylimą miestą, panašų į Vilnių, pilną kalvų ir kalbų, ir tautų, beirkluojančių miestą kas sau, tarpais po rūką klajojančių, tarpais įsauly besiirstančių, užsisvajojusių, tarpstančių irstančių, tarpais į gailią rasą pavirstančių, nė nesuprasi druska ar skirstančių nuospaudų šármas išsiskirstė po mano kiaurus kaulus ir plaukus, virto į šarmą, romantiškai šnekant, o paprasčiau – į žilę, virto į ataugą ant mažylio, į Bitės kuprą, vis tiek – į skaidrų akacijų medų

Fabijoniškės–Druskininkai–Fabijoniškės, 2006.XI.22–XII.3


Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 95;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 160. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas;
http://www.balticsealibrary.info/index.php?option=com_flexic....

Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par Андрій Бондар

вчора – це завтра


у минулому житті я був конем служив жеребцем, на похороні у ранньому середньовіччі замучили мене на прусському турнірі, ще живого в могилу поклали мене животом до землі, передні ноги підібгані, притиснуті до грудей, хрусь перший і другий шийні хребці, очі повернуті на захід, де за морем живуть рибоїди, високо піднятий зад у тому житті, коли я був конем я гарував у німця на шахті в Банській Щавниці у кротячій темряві, одної ночі чорної, без місяця я осліп забрали мене до стайні, а потім помаленьку коли молодий місяць виростав, ночами випускали мене на випас, очиська відкривались мені все ширше й ширше, вони звикли в тому житті, коли я був конем з Новоґрудка до Вільнюса привіз Міцкевича потім блукав містом на дерев’яних котурнах вмирати всі їдуть у любу вітчизну, до Вільнюса тепер я привиджуюсь на Бельмонтовому схилі а іноді в Серейкішкес сахаюсь злодіїв і машин на загривку тягну поліцейського кольору далекого лісу в іншому пташиному житті я служив солов’єм у гірському містечку в дунайській долині, що лісами оправлений, гаями й полями в Литві піднімав косарів в іншому пташиному житті у ледь посутенілій ночі від травня до червня божеволів, усю Братиславську ніч наважувався позмагатись спочатку з вечірніми потім зі світанковими птахами, всіх їх перемагав, уранці божевільна зозуля все одно заставала поета голим євроценти в кишені, кишеня в іншій кімнаті залишається любов, смерть і рекрути сам закуєш в іншому поетичному житті я помічав, що француженки всі, ми летимо лежимо або їдемо, – присипляють мене, поряд щоб не розмовляти язиком і руками, або подушечками гарячих пальців, або краями губів, бачу сон у закритому просторі

Баньска Щавниця–Братислава–Вільнюс, 2003.VI.1–12

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 108–109;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=163&L=2&author=vb02&po...


Vladas Braziūnas

vakar yra rytoj


aname arklio gyvenime dirbau žirgu, per šermenis ankstyvaisiais viduramžiais prūsų varžybų buvau nuvarytas, dar gyvas duobėn guldomas kniūbsčias, priekinės kojos priklaupiamos, paspaudžiamos po krūtinkauliu, trakšt pirmas ir antras kaklo slanksteliai, akys saulės laidos kryptimi, kur už jūrių žuvėdai, aukštyn iškeltas pasturgalis aname arklio gyvenime prakaitavau vokiečio šachtoje Banská Štiavnicoj žiurkinoje tamsoj, apžlibau vieną naktį, stojus mėnulio tárpijoms, išvedė kūtėn, paskiau pamažėliais naktim, tunkant jaunam į pilnatį, leido ganyklon, akiūkliai platyn, vis platyn, pripratino aname arklio gyvenime iš Naugarduko į Wilno atvežęs Mickevičių klaidžiojau miesto gatvėmis ant medinių koturnų numirti – visi į tą mylimą šalį, į Vilnių dabar vaidenuosi Belmonte būna kad ir Sereikiškėse baidausi vagių ir mašinų ant sprando tampau policininką tolimo miško spalvos aname paukščio gyvenime dirbau lakštingala kalnų ir slėnių mieste prie Dugnojaus, miškais aptaisyto, girių, laukų Lietuvoj keldavau šienpjovius aname paukščio gyvenime visą vos temusią naktį iš gegužės į birželį ėjau iš proto, visą Bratislavos naktį ėjau lenktynių su vakaro paskiau ir su ryto paukščiais, visus juos užtrenkdamas, ryto pasiutus gegutė vis tiek užklupo poetą nuogintelį eurocentai kišenėj, kišenė kitam kambary lieka meilė, mirtis ir rekrūtai pats užkukuosi aname poeto gyvenime pastebėjau, kad visos prancūzės, važiuojam gulim ar skrendam, – migdo mane, vos šalia kad nereikėtų kalbėtis žodžiais ar rankom, ar pirštų karštų pagalvėlėm, ar lūpų kraščiukais, sapnuoju uždaroje erdvėje

Banská Štiavnica–Bratislava–Vilnius, 2003.VI.1–VI.12


Literatūra ir menas. - 2003. - Spalio 10. - P. 4. - Vieno anoniminio eilėraščio konkursas: I vieta. – Prieiga internetu: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2971&kas=straipsnis&st...
Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Sudarytojas ir redaktorius Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 292, 294. – Vieno anoniminio eilėraščio konkursas. I vieta;
Vilenica 2005: 20. mednarodni literarni festival / [urednici Miljana Cunta, Barbara Šubert]. – Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2005. – P. 103, 105;
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 96–97;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 262–263. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.54) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=2&author=vb02&sh... (eilėraštį skaito autorius);
Poezijos kalbos kraštovaizdžiai = Sprachlandschaften der Poesie = Абсягi паэзii / European Borderlands. – Vilnius–Minsk: European Borderlands, 2009. – P. 29;
http://www.balticsealibrary.info/index.php?option=com_flexic...
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – P. 80, 82. – (Parole del mondo). – (Lietuvių ir italų k.). – [Pietro U. Dinio str.] Intelligenza del polpastrelli e poliglotismo militante, p. 105–110;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 12–13.

Syndicate content