Олег Коцарев


Будні городян надтонкої організації

Як грає рояль? Та трохи тремтить шибка вікна, Зовсім трохи, якщо прислухатись, А за склом мерехтять фігури. Це третій поверх Це середина року, Тому і згори, й знизу Ворушиться зелений кленовий хаос. Надворі за бежевими Парканами Ходить мужик у синіх брюках Та плюється хлібом на землю, Всміхнулась бічна цегляна стіна, Червона, потемніла, З одним-єдиним віконцем: Кухнею на шостому поверсі. Дівчина зі скрипкою йде через двір, Дівчина боїться мужика, Дівчина тікає, а мужик у синіх брюках Женеться й не доганяє, Рояль дає трохи вищу ноту, Ніж це було потрібно, Та ніхто не перейметься, лиш на мить напружиться М’яз у лівій щоці. Так і впізнаєш ідеальне суспільство Чи бодай ідеальний квартал: Зверху музика, Знизу крихти, Хтось в’яже вузли з дівчачих шнурків, А з далекої кухні на шостому поверсі Падає пляшка шампанського, Падає, Падає – Й не розбивається.

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 195. – Apie aut., aut. portr. p. 194.

Оleh Kocarev

Kasdienybė miestiečių, labai subtiliai įsitaisiusių

Kaip groja rojalis? Lango stiklas vos tesuvirpa, Vos vos, ir tai įsiklausius, O už stiklo dūluoja figūros. Trečias aukštas, Metų pats vidurys, Todėl ir viršuj, ir žemai Liejasi žalias klevų chaosas. Kieme už kreminio Aptvaro Vaikšto vyras mėlynom kelnėm Ir spjaudosi žemėn duona, Kreivai prasišiepė plytų siena, Raudona, įjuodus, Su vienu vieninteliu langeliu: Virtuvės šeštajam aukšte. Mergaitė su smuiku eina per kiemą, Mergaitė bijosi vyro, Mergaitė nubėga, o vyras mėlynom kelnėm Leidžiasi pãskui, nepaveja, Rojalis pakyla per pustonį Aukščiau nei reikėjo, Bet niekam šitai nė motais, tik akimirką krusteli Kairiojo žando raumuo. Taip ir pažinsi idealią visuomenę Ar bent idealų kvartalą: Iš viršaus muzika, Po kojomis trupiniai, Kažkas mazgo mergautinius siūlus, O iš tolimos šeštojo aukšto virtuvės Krinta šampano butelis, Krinta, Krinta – Ir nesudūžta.

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 199. – Apie aut., aut. portr. (kontūras) p. 198.

Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par Олег Коцарев

<br/>de principiis

двері уздрівши таємні що від секретів хранимі степові я кожен день давався здавався на милість рівний степ – аж здається мовбито ми з ним рівня хвиля рівнин в небо рветься здивованим повна гудінням в небі й землі подвійні пасовиська з дорогами під горло заблудлій зблисне лезо життя нового

Київ–Frumuşica Nouă, 2010.IX.25; переклад: Frumuşica Nouă, 2010.X.1Vladas Braziūnas

de principiis

duris išvydęs slaptas nuo paslapčių slepiamas pasidaviau į stepes pasidaviau stepėms lygu nors apsigauk kad esam prieš stepę lygūs lygumos lig dangaus nustebusio gausmo lygmalos dvigubos: danguje ganyklos kaip ir ant žemės paklydusios pakaklėje švysteli kitas gyvenimas

Київ–Frumuşica Nouă, 2010.IX.25

Poezijos pavasaris / sudarytoja Erika Drungytė. – Vilnius: Vaga, 2011. – P. 81;
Braziūnas, Vladas. Lėtojo laiko aky: [eilėraščiai] / knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – P. 26.

Владас Бразюнас


Vertė / Translated by / Traduit par Сергiй Цушко

я зустрiв Новий рiк...

той ранок – кола пiсенька ясна у свiтi що дiйшов кiнця неначе лиш плин у твоïх судинах гарячий можливо й не призупинявся на осягненiй межi й слiд розумiти все буде як ранiше у iмлi листи у безвiсть i свiтанки злi знов будеш вранцi вчитися ходити за колом коло коло лиш тримає того хто звик за колом – прiрва зяє

Фабійонішкес, 2003.III.17Vladas Braziūnas

aš sutikau Naujus metus...


tas rytas – gieda ratas giedraties pasaulio galas gavo galą, tęsias gi venomis srovenimas tavasis gal nė nebuvo stabtelėjęs ties tikėtina riba, vadinas, aišku kad vėlei nieks neaišku, taip ir bus rašysi laiškus, baikščiai atsibust bandysi, rytą vėl mokinsies vaikščiot ratu, ratu, tik ratas dar palaiko įpratusį, už rato bus – po laiko

2003.III.17

Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 46.

Владас Бразюнас


Vertė / Translated by / Traduit par Сергiй Цушко

<br/>бiлi ягнята

мiж випарiв ярок отари у бiло-блакитнiм гаю на рiзьбленi вовнянi хмари дивлюсь мов той самий стою хлопчак що вчепився щосили у бiлий небесний потiк в життя в котрiм ще не грiшили де в бiлiм потоне навiк

Фабійонішкес, 2001.V.9Vladas Braziūnas

balti avinėliai,
o mūsiškai būtų – gėreliai

garų kamuoliai ir gėreliai vilnoniai grakščių debesų žydriojoj baltojoj girelėj svajoju, o gal tebesu tas vaikas, kietai įsikibęs į baltas dangaus vilneles į savo nekaltą gyvybę kur kartą baltybėj paskęs

Fabijoniškės, 2001.V.9

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 56;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003. – P. 22;
Braziūnas, Vladas. Uosio kuosos: eilėraščiai vaikams / Dailininkė Taida Balčiūnaitė. – Vilnius: Vaga, 2007. – P. 44;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 246. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accerchierà la sera / Cura e traduzione di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – (Parole del mondo). – P. 28;
Žaliasis pasaulis. – 2014. – Sausio 30. – P. 8.

Владас Бразюнас


Vertė / Translated by / Traduit par Дмитро Чередниченко

Голосування

Коли підраховуєте голоси за правду, то впишіть і ті сотні тисяч, розколоті черепи яких змиває океан із вічної мерзлоти, і живих, яких ніякі слова, ніяке життя вже не відігріє.

Vilnius, 1988.VII.7Vladas Brazūnas

Balsavimas


Kai skaičiuosit balsus už teisybę, įrašykit ir tuos šimtus tūkstančių, kurių perskeltas kaukoles plauna vandenynas iš amžino pašalo, ir gyvuosius, kurių jokie žodžiai, joks gyvenimas nebeatšildys.

Vilnius, 1988.VII.7

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 139. – (Amžininkas).

Владас Бразюнас


Vertė / Translated by / Traduit par Дмитро Чередниченко

Давня музика

Ми граємо в публічному оркестрі, диригент завзято махає зі спецфондівських п’ятиліній. Публіка сидить і слухає, записує кожен звук, публічно, войовничо, гостро. Біля кожного сидить редактор і спонукає.

Vilnius, 1988.I.22–23Vladas Brazūnas

Senoji muzika

Mes grojam viešam orkestre, dirigentas aistringai mojuoja iš specfondinių penklinių. Publika sėdi ir dėmis, užsirašo kiekvieną garsą – viešai, kovingai, aštriai. Prie kiekvieno sėdi redaktorius ir skatina.

Vilnius, 1988.I.22–23

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 133. – (Amžininkas).

Владас Бразюнас


Vertė / Translated by / Traduit par Дмитро Чередниченко

Щира розмова

Ми знаємо, що ви знаєте, хто знає! Тому признайтеся, що знаєте, що ми знаємо, хто знає. Полегшиться провина, якщо скажете, хто знає, що ми знаємо, що ви знаєте.

Vilnius, 1988.VII.24Vladas Brazūnas

Nuoširdus pokalbis

Mes žinome, kad jūs žinote, kas žino! Todėl prisipažinkite, jog žinote, kad žinome, kas žino. Palengvins kaltę, jeigu pasakysit, kas žino, kad mes žinome, kad žinote.

Vilnius, 1988.VII.24

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 135. – (Amžininkas).


<p> ПРОГРАМА 4. МІЖНАРОДНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЮ </p> <p> В РАМКАХ 16 МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ВИДАВЦІВ (Львів) </p>

 

9 ВЕРЕСНЯ, СЕРЕДА

16.00-17.30

Театр ім. Леся Курбаса,

вул. Л. Курбаса, 3

 

Літературний дует
Кнутс Скуєнієкс (Латвія) та Владас Бразюнас (Литва)
Модератор Юрій СадловськийВладас Бразюнас


Поет і перекладач Владас Бразюнас народився 1952 року в містечку Пасваліс, на півночі Литви, неподалік від кордону з Латвією. З 1983 р. видав 12 [до 2011 р. – 17] поетичних збірок, виступив упорядником кількох книжок, декілька переклав (з латиської, французької, декількох слов’янських мов – білоруської, польської, російської, сербської, хорватської…). Його вірші перекладено албанською, англійською, білоруською, болгарською, грузинською, італійською, німецькою, польською, румунською, російською, словацькою, словенською, українською, французькою, хорватською, шведською та іншими мовами.
Удостоєний кількох премій у Литві, лауреат премії фонду імені Тараса Шевченка (2002), нагороди Року Латвії за життєвий вклад у переклади латиської літератури (2006).

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 106.

Владас Бразюнас


Vertė / Translated by / Traduit par Андрiй Бондар

Войшелк

і демони все ті ж у письменах як син Міндовґа, з дальньої Еллади, і сон мій не повернеться ніяк, і значить те, що значить: православний, чого нема, того нема: чернець як служка нишком слухає суцвіття я чую жниво жовтої пітьми священним світлом стелить стерні і син не йде і демони все ті ж вслухатись – чути, як гуде гостинець, рушає полк крізь море-океан кривава пригода як сонце заходить кров’ю зарошені смертію скошені в сап’янових сідлах приходять

Фабійонішкес, 1998.VII.6–XI.24

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 106.


Vladas Braziūnas

Vaišelka


ir raĩdžių rašto dèmonai tie patys iš Graĩkijos, kaip Mindaugo sūnus ir mano sapnas niekaip nesugrįžta stačiatikis: tereiškia tai, ką reiškia vienuolis: ko nėra, nereik kalbėt klapčiukas: vien tik sąspalvių klausytis girdžiu, kaip gelsvos sutemos nusės ražienų sutemos, šventa šviesa aptiškę sūnus negrįžta, demonai tie patys klausytis ir girdėt, ateina kelias atadūluojant kuopai per marès: tai grįžta iš kãrės saulelės vakãrės kraujais aprasojęs o koja baltoji prie tymìnio balno

Fabijoniškės, 1998.VII.6–XI.24


Braziūnas, Vladas. ant balto dugno: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. - P. 115;
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 94;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 33.

Syndicate content