European Borderlands – Poetiniai kalbos kraštovaizdžiai

Vilnius ir Minskas, 2009 m. rugsėjo 23–26 d.

Literatūros vakaras Vilniaus rotušėje

2009 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis, 19 val.

2009/09/16


ПРОГРАМА 4. МІЖНАРОДНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЮ В РАМКАХ 16 МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ВИДАВЦІВ (Львів)
Літературний дует
Кнутс Скуєнієкс (Латвія) та Владас Бразюнас (Литва)
Модератор Юрій Садловський
2009/09/06


„...jaučia dvasią aukštesnio pašaukimo!..“

Maironio lietuvių literatūros muziejus birželio 30 d., antradienį, 17 val.

kviečia į poezijos šventę „...jaučia dvasią aukštesnio pašaukimo!..“ (Maironis),

skirtą paminėti muziejaus įkūrimo 73-ąsias ir Maironio mirties 77-ąsias metines

2009/06/29
Penki langai į sodą = חמישה חלונות אל הגן : eilėraščiai
Penki langai į sodą = חמישה חלונות אל הגן : eilėraščiai [ir jų vertimai į hebrajų ir lietuvių kalbas] / Ališanka, Eugenijus; Braziūnas, Vladas; Dekšnys, Vytautas; Nitzan, Tal; Paliulytė, Sonata; sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Tarptautinių kultūros programų centras, 2009. – 116 p. – Lietuvių ir hebrajų kalbomis.
2009/03/26


Vasario 12-15 d. „Litexpo“ parodų centre vyksianti 10-oji Vilniaus knygų mugė
Vasario 12-15 d. „Litexpo“ parodų centre vyksianti 10-oji Vilniaus knygų mugė bei kartu rengiama Baltijos knygų mugė lankytojus pakvies ne tik susipažinti su leidyklų naujienomis, pabendrauti su pamėgtais lietuvių bei užsienio literatūros autoriais, tačiau kartu primins, kuo šie metai Lietuvai išskirtiniai.
2009/02/08


Dainius Razauskas. Mė(lynas)nulis ir dangaus kiaulių paslaptis: „žaidimas žodžiais“ lietuvių tradicijoje
VALENTAS, Skirmantas. Mė(lynojo)nulio lingvistika (Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje). Vilnius: Baltos lankos, 2007.  

Pernai pasirodė įdomi ir vertinga knyga. Jos autorius, Šiaulių universiteto dėstytojas, mokslų daktaras – aukščiausios kvalifikacijos filologas, išdrįsęs tiesiai pažvelgti į tokius kalbos reiškinius, kuriuos šiaip jau lietuvių kalbininkai liuob arba apeiti, arba nekantriai iš aukšto apšaukti „liaudies etimologija“. Tie kalbos reiškiniai lyg ir kėlę pavojų kalbos mokslų, ar veikiau kalbos mokslininkų, rimtumui. Tad gal kaip tik aukšta filologo kvalifikacija Skirmantą Valentą apdraudė nuo šios nebrandžios baimės bei įgalino į juos visu rimtumu atsigręžti.

Kalbos reiškiniai, apie kuriuos kalbu, prikišamai pabrėžti pačiu knygos pavadinimu, kurio pirmajame dėmeny galima atpažinti neatskiriamai persipynusius iškart keturis žodžius: mėlynojo nulio; mėnulio ir dargi lynojo. Tūlas nesuklystų pavadinęs šį kalbos reiškinį žaidimu žodžiais, jei tik žaidimą suprasime deramai giliai – kaip vieną iš kertinių žmogaus būties, mąstymo bei elgesio kategorijų, smelkte smelkiančių visą jo veiklą. Kadangi tai žaidimas žodžiais, tai suprantama, kad pirmiausia jis būdingas žodinei žmogaus veiklai. Pastaraisiais laikais toji žmogaus žodinės veiklos sritis, kur toks žaidimas įteisintas ir pateisinamas, vadinama poezija. Šia prasme toks žaidimas žodžiais ir yra ne kas kita, kaip poezija, tik nebe sakinio ar posakio, bet žodžio lygmeny, taigi savotiška „mikropoezija“. Todėl išties paranku jį nagrinėti pirmiausia būtent poezijoje. Taip knygos autorius ir daro: jis tyrinėja šį reiškinį remdamasis Vlado Braziūno bei Sigito Gedos – dviejų iškilių lietuvių poetų, akivaizdžiai sąmoningai juo užsiimančių, – poezija.

2009/01/13


Vladas Braziūnas. „Poezijos pavasaris 2009“: čia tūkstantį metų dabar
Mieli Kolegos! Nei 2009-ųjų ir Poezijos pavasaris, nei jo almanachas „Poezijos pavasaris“ – nėra atšaukta. Rašytojų sąjungos valdyba almanachą sudaryti yra pavedusi Vladui Braziūnui.
2008/12/20


Barbara Gruszka-Zych. Księstwo wierszy
Poezja łączy kraje ponad podziałami, spotykamy się w kręgu twórców z obszaru dawnego Królewstwa Obojga Narodów – mówił Jurgis Giedrys, atache ds. Kultury Republiki Litewskiej podczas krakowskiej prezentacji grupy „Magnus Ducatus Poesis“ (Wielkie Księstwo Poezji). 28 listopada w Willi Decjusza odbyło się spotkanie tej oryginalnej grupy poetyckiej, którą tworzą autorzy z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski.
2008/12/10


Wieczór międzynarodowej wspólnoty poetyckiej Magnus Ducatus Poesis
Lapkričio 28 d. „Vilniaus“ žurnalas, bendradarbiaudamas su draugija „Willa Decjusza“ ir susivienijimu „ha!art“ Krokuvoje surengė poetinį-muzikinį Magnus Ducatus Poesis vyksmą. Jį drauge su lenkų, baltarusių ir ukrainų kolegomis atliko poetai Eugenijus Ališanka, Vladas Braziūnas, Vytautas Dekšnys, Romualdas Mieczkowskis, muzikantai Mindaugas Ancevičius ir Mieczysławas Litvińskis.
2008/12/02


Vladas Braziūnas. Prisiminimai iš kuosų ir strazdų ateljė

Esu Visby, visi mano popieriniai ir beveik visi kompiuteriniai užrašai likę namie, Vilniaus Fabijoniškėse, o konkrečiosios atminties kaip ir neturiu, prozininku netapsiu, o vis tiek štai turiu parašyti – ką neatsargiai įsipareigojęs. Turiu nors ką prisimint. Vadinasi, žanras – prisiminimai. Tik apie ką? Kas jų objektas? Ką gi, prisiminimų žanras yra toks, kad vis tiek, kad ir apie ką žmogus rašytų, rašo apie save. Ne kitaip bus ir čia, nėr ko apsigaudinėti. Tik tiek pasistengsiu, kad, be manęs paties, čia neliktų visai nuskriausti ir maniškiai latvių literatūros, daugiausia poezijos, vertimai į savąją kalbą.

2008/09/24


Ferdinandas Kauzonas. Protas vaikšto iš paskos
Prieš gerą pusšimtį metų Leipalingio mokyklos kūno kultūros mokytoja man, septintokui ar aštuntokui, pasakė: „Tu švelnus kaip mergaitė“...
2008/08/07


Elena Baliutytė. The Citizen of the Empire of Poetry
Vladas Braziūnas’ collection of verse Vakar yra rytoj (Yesterday is Tomorrow) consists of new works, and verse selected from his eight books: from three collections from Soviet times (Slenka žaibas, 1983, Voro stulpas, 1986 and Suopiai gręžia dangų, 1988) and from Užkalbėti juodą sraują (1989), Alkanoji linksniuotė (1993), Užkalinėti (1998), Ant balto dugno (1999) and lėmeilėmeilėmeilė (2002). Though Braziūnas’ life (he was born in 1952) exteds across several “time zones”, which conditionally could be called Moscow, Lithuanian and European time, there are not many signs of historical time in his work, because he usually speaks about the past, unfinished poetic time, which goes back to mythology, to the archetypal beginnings of “Great Time”. Attention to ethnicity, the tradition of folk art, is one of the most individual components of this poetry, which in the present “European time” has acquired new colours and meanings.
2008/07/06


Viktorija Jonkutė. Dalis latvių poeto širdies yra „pas leišius“
Knutas Skujeniekas (Knuts Skujenieks) – dešimties poezijos, dvidešimties vertimų knygų, literatūros kritikos rinkinio autorius, poliglotas. Jis – Lietuvos rašytojų sąjungos garbės narys, pirmas ir kol kas vienintelis užsienietis – Jotvingių premijos, skiriamos už geriausią metų knygą ar publikaciją, laureatas. Be kitų valstybių (Latvijos, Švedijos, Norvegijos, Ispanijos) apdovanojimų, yra pelnęs Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordiną. Vilniaus universitete Latvistikos kabineto atidarymo proga su vienu garsiausių latvių poetu buvo surengtas susitikimas. Jame dalyvavo literatūros tyrinėtojas, kritikas Kęstutis Nastopka, poetai, K.Skujenieko poezijos vertėjai Vladas Braziūnas ir Sigitas Geda.
2008/04/23


Vladas Braziūnas. Teisybė po puodu nepavožiama

Valstiečių laikraštis“. Su geru poetu labai malonu pakalbėti apie gerą poeziją. Bet poezijos knygų tiražai mažėja, poezijos poreikis menksta, kai kas jau atvirai teigia, kad šių dienų poetus tik patys poetai ir skaito. Ir netgi ne visi. Bet yra ir toks pamąstymas, kad gerai poezijai užtenka ir vieno skaitytojo.

 

Ką gi, atskirų knygų tiražas tikrai mažėja, bet užtat koks bendras išleidžiamų knygų tiražas! Jei knygas matytumėm kaip literatūros patiekalus ir prisimintumėm nuolatinę sovietmečio skurdo vakarienę, kai būdavo sušlamščiama visa grikių košė ir visa šlapdešrė, – ką gi, tokios padėties nebėra, ji negrįš, ir ačiūdie. Iš vargo vakarienės patekom į puotą smaguriams, pribloškiančią patiekalų įvairove. Kiekvienas laisvas rinktis.

2008/04/10


Filmo „Iš naminio audimo dainos“ pristatymas
2008 m. balandžio 4 d. (penktadienį) 17 val.
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55, Kaunas)
maloniai kviečiame į susitikimą
su režisieriumi-operatoriumi Arvydu Barysu,
poetu Vladu Braziūnu
ir kompozitoriumi Algirdu Klova.
Bus pristatytas naujausias A. Baryso filmas „IŠ NAMINIO AUDIMO DAINOS“.

Režisieriaus Arvydo Baryso, ėmusio kurti filmą apie Lietuvos kaimo tradicijas, akiratin pateko poeto Vlado Braziūno, kompozitoriaus Algirdo Klovos ir jo vadovaujamos folkloro grupės „Vydraga“ knyga su kompaktine garso plokštele – „Iš naminio audimo dainos“ (Vilnius: „Petro ofsetas“, 2005). Taip susibūrė filmo kūrybinė grupė.

Jai pasirodė svarbu tie dalykai, kurie per amžius savaip veikė lietuvių pasaulėjautą, savitai spalvino jos kūrybinę raišką: tėviškės kraštovaizdis, buitinės ir meninės namų aplinkos detalės, tradiciniai valgiai ir gėrimai, liaudies amatai ir dirbiniai – visa, kas sudaro mūsų, lietuvių, kasdienybę, pagaliau mūsų šventės – kalendorinės, šeimos, religinės… Filme nesistengiama visa ko detaliai vardyti, filmas – vaizdų, muzikos garsų ir poetinio žodžio (eilėraščius skaito pats autorius) kalba, siejama asociacijų, nuotaikų, jų niuansų. Taip filmo juoston įaudžiama visa Lietuva, visi jos regionai, jos ežerų duburiai ir dangaus gelmės.

2008/04/04


Elena Baliutytė. Poezijos imperijos pilietis

Vlado Braziūno poezijos rinktinę Vakar yra rytoj sudaro nauji kūriniai bei eilėraščiai, atrinkti iš aštuonių jo knygų: iš trijų sovietmečio rinkinių (Slenka žaibas, 1983; Voro stulpas, 1986; Suopiai gręžia dangų, 1988) bei iš Užkalbėti juodą sraują, 1989; Alkanoji linksniuotė, 1993; Užkalinėti, 1998; Ant balto dugno, 1999; lėmeilėmeilėmeilė, 2002. Nors Braziūno gyvenamasis laikas (g. 1952) išsitęsia per keletą „laiko juostų“, kurias sąlygiškai galima pavadinti Maskvos, Lietuvos ir Europos laiku, bet kūryboje istorinio laiko ženklų nėra gausu, nes poetas dažniausiai kalba apie būtąjį nebaigtinį poetinį laiką, siekiantį mitologinę, archetipinę „Didžiojo laiko“ pradžią. Dėmesys etniškumui, liaudies kūrybos tradicijai yra vienas individualiausių Braziūno poezijos sandų, kuris dabartiniu „Europos laiku“ įgavo naujų spalvų ir prasmių.

2008/03/30


Latvių ir lietuvių poezijos skaitymai

2008 m. kovo 28 d., penktadienį,

Vilniaus universitete –

iškilminga Latvistikos kabineto atidarymo konferencija

17.00 Filologijos fakulteto V. Krėvės auditorijoje

latvių ir lietuvių poezijos skaitymai.

Dalyvauja poetai

Vladas Braziūnas,

Sigitas Geda,

Knutas Skujeniekas,

skaitymams vadovauja prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka.
2008/03/28


Knygos „Eduardas Mieželaitis: post scriptum“ pristatymas

RAŠYTOJŲ KLUBAS KVIEČIA
2008 m. kovo 26 d. 18 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Pristatant knygą

Eduardas Mieželaitis: post scriptum

/ PRISIMINIMAI APIE EDUARDĄ MIEŽELAITĮ, STRAIPSNIAI, LAIŠKAI

dalyvauja knygos sudarytojas Vladas Braziūnas literatūrologė dr. Donata Mitaitė, aktorė Gražina Urbonaitė.
Vakare pamatysime santrauką iš Valstybinio jaunimo teatro 1966-ųjų metų literatūrinio spektaklio „Gintaro paukštė“ pagal Eduardo Mieželaičio knygą „Duona ir žodis“;
ją atliks Valstybinio jaunimo teatro aktoriai Eugenija Jankutė, Karolis Dapkus, Ferdinandas Jakšys, Algis Mažuolis, Saulius Sipaitis, Lilija Žadeikytė.
Vakaro vedėjas literatūros kritikas Valentinas Sventickas.

2008/03/26


Bernard Noël. Naktys yra didelės (Grandes sont les nuits)

Yra kalbų, kurios, buvusios nužudytos, prisikelia. Tokia yra lietuvių kalba, kurią carai buvo uždraudę, kad nutildytų maištingą tautą. Tad nelabai ką žinome apie tą buvusią kalbą, jos pasipriešinimą, jos literatūrą, nors nuo šiol ji yra „mūsų“ Europos dalis. Todėl Vlado Braziūno, šiandien ryškiai atstovaujančio lietuvių kalbos minčiai ir vaizduotei teikiamoms galimybėms, knygos pasirodymas prancūzų kalba yra, be abejo, didelis įvykis.

2008/03/21