Iš naminio audimo dainos (2005)


Iš naminio audimo dainos
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. /Iš naminio audimo dainos/: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – 126 p.: gaid. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė /Vydraga/].


Ištrauka (audio, wma formatas)
Laidoje „Vakaro autografas“ (video, 3 Mb, wmv formatas) LTV, 2005.03.03
Laidoje „Muzikinis pastišas“ (audio, mp3 formatas) LR 2006.02.15
Laidoje „Kasdienybės kultūra“ (audio, mp3 formatas) LR 2006.02.16
Apie Elena Bukelienė. Poezijos ir muzikos dermė
„Muzikiniame pastiše“ – poetas Vladas Braziūnas
Paaiškėjo Knygos meno konkurso „Vilnius 2005“ laureatai
„Kasdienybės kultūra“: autentika ar gyvenimas naujomis formomis?
Gintarė Bernotienė. Identitetas šiuolaikinėje lietuvių poezijoje
Vladas Brazūnas. ąžuolėli šimtašaki
ąžuolėli šimtašaki ar tave ši žemė sakė
2009/11/21


Vladas Braziūnas. balti sieliai
upėj galva ant pievos liemuo
2009/08/04


Vladas Braziūnas. dienos pailgos
dienos pailgos nelyg laukai
2008/01/15


Vladas Braziūnas. eglės uogos, ąžuolo žiedai
eglės uogos, ąžuolo žiedai nepiktai kalbėki, nepiktai
2009/08/02


Vladas Braziūnas. ekspedicija jaunystėn į Sarius
gal yra ratas, gal yra ratas, gal yra ratas ratas po rato, ratas po rato, rato kvadratas
2009/08/03


Vladas Braziūnas. Girdiškė
I. melskitės, belskitės – bus atdaryta
II. kaipgi gražūs altoriuose kaimo šventieji medžiuos sutūpę
2009/08/03


Vladas Braziūnas. gyvenimo akimirka
siaurukas ūkė tylinčioj žolėj galvijai rūką rūkė nuošaliai
2009/08/03


Vladas Braziūnas. iš naminio audimo dainos
iš naminio audimo dainos aguonėtuos Svalios pabariuos
2018/03/21


Vladas Brazūnas. jis tas, paukščiadirbys, bet nusivylęs
dievulėliai ir paukščiai, ant vėjo toj girioj ant kalno išstovėję, tuoj bus nukirsti ir čiulbės iš po dievdirbio skapto
2009/11/22


Vladas Brazūnas. kaip ir jodleris
piemenėlio senieji (beteksčiai) raliavimai kaip tiroliavimai, tekinas lėkčiau jų pasitikt kaip išdegęs akis pasitikti senelio kad lėkdavau
2009/11/08


Vladas Braziūnas. kol iškukavo
smãgios apynių viršūnėj gegės seną pylimą Svalia skalaus
2018/01/13


Vladas Braziūnas. Mardasavas
iš ledlaiko, švedlaikio Gudo šaly, spalgienojuos vėjas užgroja
2009/08/01


Vladas Braziūnas. paskutinis veiksmas
ir gamta apleista, ir daiktai palikti žmogaus čia nėra ir negali būti
2009/08/01


Vladas Braziūnas. pažiūrėčiau į jūrą
aš išeičiau ant kalno pažiūrėčiau į jūrą
1992/06/09


Vladas Braziūnas. pušų sodinimas netoli Zervynų
tėvyne mūsų, kur esi danguos linguok prie Guostagalio šventą garšvą
2008/01/16


Vladas Braziūnas. sambariai
jau galim rudenį pašaukt iškėlę pėdą virš galvos
1985/10/06


Vladas Braziūnas. sėja
iš ryto saulė kasas paleidus
2008/01/15


Vladas Brazūnas. senojoj gryčioj
apmečiau tavo žvilgsniu jaukų duonkepės turtą: moliniai dubenys, bronzos ar žalvario piestas
2017/04/05


Vladas Braziūnas. špokai ir mažieji uoksų paukšteliai manuos
špokai ir mažieji uoksų paukšteliai manuos inkiluos – galingiausieji man
2017/11/05


Vladas Brazūnas. Žolìnės laukas
laukas giriom apsagstytas mėlyni pulkai kareivių
2009/11/22