veľke sú noci / grandes sont les nuits / naktys yra didelės (2006)

Braziunas, Vladas. /veľke sú noci / grandes sont les nuits / naktys yra didelės/ / Výber zostavila a zredigovala Miroslava Vallová. – Bratislava: Edícia Viachlasne Literárne informačné centrum, 2006. – 44 p.
Vladas Braziūnas. dni (dienos)
spomínaš si na moje nenapísané listy? ja som svoj dáždnik zabudol
2006/01/01 Prevod: Jozef Mihalkovič


Vladas Braziūnas. Grandes sont les nuits (naktys yra didelės)
1. S'ouvrent la nuit rubescents tes seins... 2. se propageait l'âcre fumée, se refermaient les marjolaines... 3. mon petit mon gris talisman d'amour...
2005/01/01 Traduit du lituanien par Asta Uosytė-Būčienė et Marc Fontana


Vladas Braziūnas. Ja (asmeniniai įvardžiai)
Každý môže povedat' Ja, a bude mat' pravdu. Ja ten a ten, sl'ubujem. L'ubim. Ja som pochybil.
2006/01/01 Prevod: Albert Marenčin


Vladas Braziūnas. les rivières coupées (perkastos upės)
tu invoquais les noms des rivières, la jonction rompue du passé-présent des hameaux décrépits
2003/01/01 Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė


Vladas Braziūnas. naktys yra didelės
1. pražysta naktį rusvos tavo krūtys... 2. garavo smalkės, merkėsi mairūnai... 3. mažyti pilkas meilės talismane...
1978/12/01


Vladas Braziūnas. paví tanec (povo šokis)
Bernard Shaw s červenou bradou a prašivý pes bez mena
2006/01/01 Prevod: Albert Marenčin


Vladas Braziūnas. prehradené rieky (perkastos upės)
dovolávaš sa názvov riek, pretrhnutého spojenia minulosti s prítomnost'ou v schátraných dedinkách
2005/01/01 Prevod: Albert Marenčin


Vladas Braziūnas. ranený vietor (sužeistas vėjas)
ležiaci akt polí šírym priestorom preháňa sa vietor
2004/01/01 Prevod: Jozef Mihalkovič


Vladas Braziūnas. SVET ten starý muž mi sedí pri nohách (pasaulis sėdi priešais mane)
SVET ten starý muž mi sedí pri nohách naháňa mi strach
2004/01/01 Prevod: Jozef Mihalkovič


Vladas Braziūnas. svetlo s veĺkými vypleštenými očami (šviesos išsprogusi akis)
kvety a l'útost' v obývačke prvá generácia po Grunwalde
2004/01/01 Prevod: Jozef Mihalkovič


Vladas Braziūnas. včera a zajtra (vakar yra rytoj)
v druhom živote žil som ako kôň slúžil som pri vojsku, bolo to v ranom stredoveku
2006/01/01 Prevod: Albert Marenčin


Vladas Braziūnas. Vel'kí Františkáni
holuby a jarabice a biele holubice sudzie nebo brázdia, čierne drozdy poletujú
2004/01/01 Prevod: Stanislav Vallo


Vladas Braziūnas. Vermont: zelený dúšok (Vermont: žalias gurkšnis)
čistí si zuby vo dverách pozoruje brušný tanec
2006/01/01 Prevod: Albert Marenčin


Vladas Braziūnas. vo Vilniuse sneh, noc (Vilniuje naktį sniegas)
vo Vilniuse sneh, noc letné potulky
2006/01/01 Prevod: Albert Marenčin