Vladas Braziūnas


Prevod: Jozef Mihalkovič

<br/>vynovený svet

belasá krava ide po mori široko rozpína štyri rohy večná luna klebetí s Ďurom tak čo, už toho máš dosť? kde máš svojho draka? Matka morí spieva ako keď bzučí včela a belasá krava s pokojným srdcom dá šechtár mlieka ak máš syra plné zuby vezmi si medu kvety zelených svetiel blčia v peci Brunonovho senníka, kúsok od starej mamy ešte to jasne nevidieť ale svet už kráča rýchlejšie ako keď poskakuje vrabec bdelé oko dovidí ďaleko za lúky ucho s napätím načúva zvukom spoza lesov nebolo a nebude nič len biele a čierne no bude aj strakaté, aj hnedé zelené a modré

Vladas Braziūnas


pasaulė tampa atnaujinta

mėlyna karvė plaukia per jūrą keturi platūs ragai vakaro mėnuo šnekina Jurgį ką, pavargai neturi smako? Jūrmotė gieda kaip bitė dūzgia ramia širdim mėlyna karvė duos pieno viedrą varškę pavargęs, medų kabink židiny žaliai ugniai žydint babutės žygis – iš daržinės pas žaląją dar nė žymės, bet pasaulė darosi greitesnė per zvirbulio žingsnį akylesnė per lauką, senelio akim nužiūrėtą ausylesnė per mišką, iš baimės jo nudainuotą nebuvo, nebus jau tik balta ir juoda bus raina, bus žala ir žalia, ir mėlyna

2000.VIII.7

Braziūnas, Vladas. Iš Naktirašèių: 135. Memule, povos plūksnele; pasaulė tampa atnaujinta // Literatūra ir menas. – 2002. – Vasario 15. – P. 6;
Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.18;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 14;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj / Sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. – P. 234. – (Gyvoji poezija). – Knygos kompaktinėje plokštelėje (2) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas.

Vladas Braziūnas


Prevod: Jozef Mihalkovič

deň ako dar

ráno ako každé ráno ale po ňom už nebude deň cez vlaňajšie lístie rozmarný ligot prebleskuje ligot rosy na žiarlivých listoch na ranné hviezdy sa s tým zmierili a trbliecu sa v ďalekých výšinách a keď padnú na kamene kozmického mora čo v tom uzrú zlí duchovia? čo zaveštia tí dobrí?

Vladas Braziūnas

diena dovana


rytas būtų kaip rytas tik dienos nebebus švyti piktas kaprizas pro pernykščius lapus aukso rasos ant lapų rytmetinės žvaigždės pavydės, kai anapus apsipras ir mirgės kai nukrės, vidur jūros kosminės ant akmens ką ten piktosios niurna? ką ten šviesiosios lems?

Middlebury, 2000.VI.1; Fabijoniškės, VIII.4–7

Žemės druska. – 2001. – Vasaris. – P. 16;
Metai. – 2003. – Nr. 5. – P. 62;
Žiemos žodžiai 2004 / Sudarė Benediktas Januškevičius, Darius Pocevičius, Juozas Žitkauskas. – Vilnius: Žuvėdra, 2004. – P. 48;
Nemunas. – 2009. – Rugsėjo 17–23. – P. 5.

Vladas Braziūnas


Prevod: Jozef Mihalkovič

ranený vietor


ležiaci akt polí šírym priestorom preháňa sa vietor v studni zavýja jeho ozvena a dni sú čoraz dlhšie zem stvrdla ako koža vystretá na drsných hrebeňoch hôr ktoré sú večerami pokojné kedysi dávno tam zaznel výstrel

Fabijoniškės 21. 9. 2000

Braziunas, Vladas. veľke sú noci = grandes sont les nuits = naktys yra didelės / Výber zostavila a zredigovala Miroslava Vallová; Preklad Albert Marenčin, Jozef Mihalkovič, Stanislav Vallo; Įv. str. Alexander Halvoník. – Bratislava: Edícia Viachlasne Literárne informačné centrum, 2006. – P. 10.


Vladas Braziūnas

sužeistas vėjas


laukai plytėjo plyni ir daug buvo vietos vėjam aidėjo vėjai šulny ir dienos ilgėjo žemė kaip šunio skūra skambi, ir skambios viršūnės kybo ramiam vakare andai paleistas šūvis

2000.IX.21

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.26;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 20.

Vladas Braziūnas


Prevod: Jozef Mihalkovič

svetlo s veĺkými vypleštenými očami


kvety a l'útost' v obývačke prvá generácia po Grunwalde šl'achtici, oficieri – masa, dav kde len vziat' tol'ko chleba cez zimu oheň zostarol vody zostarli cez zimu aj chlieb náš každodenný zoschol, stvrdol, splesnivel strachom bielym obrusom prikryté seno Vitautasov rytier budeš svojou päst'ou vládnut' alebo len rozbíjat'? alebo mlčat'? tak či tak budeš l'utovat'? hlas ochabol pod snehom práchnivých kostí stlmili ho staré lesy, zlato a peniaze stíchol ako uhasený oheň čo tleje pod popolom husté svitanie dá požehnanie noci tmou a mlčaním bude požehnané svetlo odrezaná hlava jahňat'a bl'ačí bezhlasne bl'ačí podrezaný krk

Fabijoniškės 14. 2. – 5. 3. 2000

Braziunas, Vladas. veľke sú noci = grandes sont les nuits = naktys yra didelės / Výber zostavila a zredigovala Miroslava Vallová; Preklad Albert Marenčin, Jozef Mihalkovič, Stanislav Vallo; Įv. str. Alexander Halvoník. – Bratislava: Edícia Viachlasne Literárne informačné centrum, 2006. – P. 9.


Vladas Braziūnas

šviesos išsprogusi akis


seklyčioj – gėlės ir atgailos pirmoji karta nuo Žalgirio bajorų, majorų – peklos iš kur paimsi tiek valgymų ugnis per žiemą paseno paseno per žiemą vandenys duona mūsų visų dienų supuolus ir nusigandusi šienas po balta staltiese nuo Vytauto kario riešo valdysi? ar tik suskaldysi tylėsi? – vis tiek gailėsies balsta balsas – sniegai išakijusių kaulų sengirės auksasidabrės – o kaip be pelenų rusensime? tamsą laimins šviesa tiršta šviesą laimins tamsa – tylės bliauna gėriuko galva nukirsta be balso – krauju iš gerklės

Fabijoniškės, 2000.II.14–III.5

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.15;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 12.

Vladas Braziūnas


Prevod: Albert Marenčin

<br/>* * *

jasná, teplá a lahodná noc ako vnútorná strana tvojich stehien dnes ráno budeš dlho spat', zobudíš sa ked' bude deň v noci budeš napoly so mnou, budeš driemat', za oknami vietor pozametá sneh a bude tu stále lavína a za oknami mrazom vymrazené ruky hladkajú biele drieky jabloní záhrada sa vystiera leží takmer nahá vystiera sa do nedohl'adnej dial'ki a mŕtve matky pomaly t'ažkými pohybmi rozprestierajú postel'né plachty do snehobiela vypraté aj kvetované šaty ktoré sa mi málokedy zvajujú vo sne, teraz šuštia... Ó, sladká, moja sladká, ponúkaš sa mi slabá a prázdna...

Fabijoniškės, 2002.I.7; vert. 2005

http://www.lyrikline.org/index.php?id=163&L=2&author=vb02&po...


Vladas Braziūnas


* * *

šviesi naktis, šilta ir švelni tarytum vidinė tavo šlaunų pusė, tą rytą prasnūsi, dieną prabusi, nakty miegūsta prabūsi per pusę su manimi, už langų pustys kaip ir pustė, gūsiais, už langų šalnų delnai šalti lyti baltą obelų odą, plyti sodas pus- tuštis per platų užmatomą plotą, džiausto baltai išvelėtas paklodžių drobes mirusios motinos, sunkios ir lėtos, gėlėtos jų suknios, retai besapnuojamos, šnera švelnioji, mano švelnioji, man dovanoji mane, silpną ir švarų

Fabijoniškės, 2002.I.7

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.137;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 28;
Vilenica 2005: 20. mednarodni literarni festival / [urednici Miljana Cunta, Barbara Šubert]. – Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2005. – P. 99;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 225. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.29) eilėraštį skaito Viktoras Rudžianskas;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=2&author=vb02&sh... (eilėraštį skaito autorius);
Penki langai į sodą = חמישה חלונות אל הגן : eilėraščiai [ir jų vertimai į hebrajų ir lietuvių kalbas] / Ališanka, Eugenijus; Braziūnas, Vladas; Dekšnys, Vytautas; Nitzan, Tal; Paliulytė, Sonata; sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Tarptautinių kultūros programų centras, 2009. – Lietuvių ir hebrajų kalbomis. – P. 104;
Poezijos kalbos kraštovaizdžiai = Sprachlandschaften der Poesie = Абсягi паэзii / European Borderlands. – Vilnius–Minsk: European Borderlands, 2009. – P. 16;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 21;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 44.– (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis.

Vladas Braziūnas


Prevod: Albert Marenčin

včera a zajtra


v druhom živote žil som ako kôň slúžil som pri vojsku, bolo to v ranom stredoveku Prušiaci viedli turnaje a ja som zomieral hodili ma dolu hlavou do jamy predné nohy skrčené na prsiach prvé dva krčné stavce zlomené oči uprené na zapadajúce slnko a zadok vo vzduchu na konci sveta v tom druhom živote bol som banským koňom u jedného Nemca v Banskej Štiavnici v úplnej tme stratil som zrak bola noc bez jediného mesačného lúča zaviedli ma do maštale potom pozvol'na každú noc ked' mesiac narastal pustili ma na pašu a zvyčajne sa rozodnilo v tom druhom konskom živote niesol som Mickiewicza z Novgorodku do Wilno blúdil som ulicami mesta na drevených podkovách v ústrety smrti v našej milej vlasti vo Vilniuse dnes chodím strašit' Belmonta a niekedy aj Sereikiškésa a pritom sám mám strach zo zlodejov a áut na chrbte nosím policajta belasého ako vzdialený les v tom druhom vtáčom živote bol som slávikom v meste kopcov a dolín nad Dunajom ozdobenom lesmi a v Litve poliamia lesmi zobudil som žencov v tom druhom vtáčom živote koncom mája a začiatkom júna cez celé biele noci strácal som hlavu celú bratislavskú noc od večera do rána sa pretekal v speve s vtákmi vrieskal som a ráno šialená kukučka pristihla básnika nahého ako prázdna dlaň v prázdnom vrecku a vrecko v susednej izbe na smrt' zmoreného a zal'úbeného tu som kukučka v d'alšom živote som bol básnikom vôkol mňa boli samé Francúzsky vo vlaku na lôžkach spiaceho vozňa aj v lietadle ma kolísali a nikdy som necítil potrebu sa s nimi porozprávat' ani slovami ani rukami ani žeravými končekmi prstov ani končekom jazyka nežiadalo sa mi rozprávat' čo sa mi snívalo v uazavretom priestore

Banská Štiavnica – Bratislava – Vilnius 2003

Braziunas, Vladas. veľke sú noci = grandes sont les nuits = naktys yra didelės / Výber zostavila a zredigovala Miroslava Vallová; Preklad Albert Marenčin, Jozef Mihalkovič, Stanislav Vallo; Įv. str. Alexander Halvoník. – Bratislava: Edícia Viachlasne Literárne informačné centrum, 2006. – P. 7–8;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=163&L=2&author=vb02&po...


Vladas Braziūnas

vakar yra rytoj


aname arklio gyvenime dirbau žirgu, per šermenis ankstyvaisiais viduramžiais prūsų varžybų buvau nuvarytas, dar gyvas duobėn guldomas kniūbsčias, priekinės kojos priklaupiamos, paspaudžiamos po krūtinkauliu, trakšt pirmas ir antras kaklo slanksteliai, akys saulės laidos kryptimi, kur už jūrių žuvėdai, aukštyn iškeltas pasturgalis aname arklio gyvenime prakaitavau vokiečio šachtoje Banská Štiavnicoj žiurkinoje tamsoj, apžlibau vieną naktį, stojus mėnulio tárpijoms, išvedė kūtėn, paskiau pamažėliais naktim, tunkant jaunam į pilnatį, leido ganyklon, akiūkliai platyn, vis platyn, pripratino aname arklio gyvenime iš Naugarduko į Wilno atvežęs Mickevičių klaidžiojau miesto gatvėmis ant medinių koturnų numirti – visi į tą mylimą šalį, į Vilnių dabar vaidenuosi Belmonte būna kad ir Sereikiškėse baidausi vagių ir mašinų ant sprando tampau policininką tolimo miško spalvos aname paukščio gyvenime dirbau lakštingala kalnų ir slėnių mieste prie Dugnojaus, miškais aptaisyto, girių, laukų Lietuvoj keldavau šienpjovius aname paukščio gyvenime visą vos temusią naktį iš gegužės į birželį ėjau iš proto, visą Bratislavos naktį ėjau lenktynių su vakaro paskiau ir su ryto paukščiais, visus juos užtrenkdamas, ryto pasiutus gegutė vis tiek užklupo poetą nuogintelį eurocentai kišenėj, kišenė kitam kambary lieka meilė, mirtis ir rekrūtai pats užkukuosi aname poeto gyvenime pastebėjau, kad visos prancūzės, važiuojam gulim ar skrendam, – migdo mane, vos šalia kad nereikėtų kalbėtis žodžiais ar rankom, ar pirštų karštų pagalvėlėm, ar lūpų kraščiukais, sapnuoju uždaroje erdvėje

Banská Štiavnica–Bratislava–Vilnius, 2003.VI.1–VI.12


Literatūra ir menas. - 2003. - Spalio 10. - P. 4. - Vieno anoniminio eilėraščio konkursas: I vieta. – Prieiga internetu: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2971&kas=straipsnis&st...
Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Sudarytojas ir redaktorius Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 292, 294. – Vieno anoniminio eilėraščio konkursas. I vieta;
Vilenica 2005: 20. mednarodni literarni festival / [urednici Miljana Cunta, Barbara Šubert]. – Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2005. – P. 103, 105;
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 96–97;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 262–263. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.54) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=2&author=vb02&sh... (eilėraštį skaito autorius);
Poezijos kalbos kraštovaizdžiai = Sprachlandschaften der Poesie = Абсягi паэзii / European Borderlands. – Vilnius–Minsk: European Borderlands, 2009. – P. 29;
http://www.balticsealibrary.info/index.php?option=com_flexic...
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – P. 80, 82. – (Parole del mondo). – (Lietuvių ir italų k.). – [Pietro U. Dinio str.] Intelligenza del polpastrelli e poliglotismo militante, p. 105–110;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 12–13.

Vladas Braziūnas


Prevod: Albert Marenčin

kameň čiernej tečúcej krvi

biele objatie noci čierny bozk dňa tretie zapretie toho čo bol iba skalou hrachová polievka mojej vel'kej mamy hustá ako londýnska hmla až do roku pät'desiateho šiesteho ked' sa minulo uhlie neostalo nič len vel'ký smrad vyrosná sa voňavým košom zeleniny v kláštornej záhrade benediktínok kiež zvädnú kvety a listy mrkvy a ženské telá vykryštalizujú zmenia sa v pamäti na vzácne kamene a v bruchu na kamene žlčové

Middlebury, 2000.V.21–22Vladas Braziūnas

juodo tekančio kraujo akmuo


baltas nakties apkabinimas juodas dienos pabučiavimas trečias išsižadėjimas to, kurs tebuvo uola mano babutės žirnienė tiršta kaip Londono rūkas lig penkiasdešimt šeštųjų kai baigės akmens anglis vien tik Didysis dvokas ko vertas, iš vienuolyno daržo benediktinių pintinės pilnos kvapų kaip vysta morkų ir moterų žiedlapiai, lapai, kaip traukiasi kaip kristalėja į brangakmenį atmintyje ar tulžy

Middlebury, 2000.V.21–22

Kultūros barai. – 2005. – Nr. 6. – P. 27;
Nemunas. – 2009. – Rugsėjo 17–23. – P. 5.

Syndicate content