Vladas Braziūnas. Birds About Our Love (paukščiai apie mūsų meilę)
we did not expect to approach shore nor the island and were nailed by illusion and despair to the mast
2009/01/01 Translated by Jonas Zdanys


Lena Eltang. čia taip tylu, girdėt riksmai žiemos (так тихо здесь, что слышен крик зимы)
čia taip tylu, girdėt riksmai žiemos, kitom dienom suptantami klaidingai
2009/01/13 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. dialect (tarmė)
you will not escape perdition when the viscous fog congeals
2010/10/21 Translated by Ada Valaitis


Vladas Braziūnas. drink the lips, parted like wine’s (gerk lūpas, prasivėrusias kaip vyno)
drink the lips, parted like wine’s firery depths, with forge-like edges
2010/10/21 Translated by Ada Valaitis


Lena Eltang. gauti kambarį pajūry užsivirinti melisos (снять бы комнату у моря и заваривать мелиссу)
gauti kambarį pajūry užsivirinti melisos svetimų šnekų beklausant vandeniu perno praskiest
2009/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. Group portrait (grupinis portretas)
the final beginning: apparitions – the waters glide the frightened mood, hasps closed hard, the palm
2002/01/01 Translated by Jonas Zdanys


Vladas Braziūnas. I understood, that you were no longer here, in vain (supratau, kad nėr tavęs, kad veltui)
I understood, that you were no longer here, in vain I climb the low steps of the old post office
2010/10/21 Translated by Ada Valaitis


Juris Kronbergs. Kukutis apciemo Stokholmu
Cik tuvu Stokholma no Žuvelišķes!
1985/03/02


Juris Kronbergs. Kukutis aplanko Stokholmą (Kukutis apciemo Stokholmu)
Artumas Stokholmo nuo Žuveliškių!
1985/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Lena Eltang. kvėpuoju baimei į ausis ją užanty nešuos (я боль за пазухой ношу и в уши ей дышу)
kvėpuoju baimei į ausis ją užanty nešuos kaip spanièlį jis išvis žiopliukas dar ne šuo
2009/01/16 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Lena Eltang
Lena Eltang, poet, novelist, was born in 1964 in Leningrad, she studied in the Journalist Department of the University of Irkutsk.
2009/01/13


Lena Eltang
Lena Eltang, poetė, prozininkė, gimė 1964 metais Leningrade, baigė Irkutsko universiteto Žurnalistikos fakultetą, nuo 1988 metų gyveno Paryžiuje, Kopenhagoje, Londone, o nuo 1989 metų – Vilniuje.
2009/01/13


Juris Kronbergs. Lietuva, 1990-ųjų kovas (Lietuva, 1990. gada marts)
Ar pavasaris šiemet ne per ankstyvas? Ar nepasirodė jis tiesiog vienašališkai
1990/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Juris Kronbergs. Lietuva, 1990. gada marts
Vai pavasaris šogad nav pārāk agrs? Vai tas nav vienkārši vienpusīgi ieradies
1990/03/02


Lena Eltang. mėnulis sensta greitai – ant peties (луна стареет быстро - на плече)
mėnulis sensta greitai – ant peties dantų žymė ir ant žandų va dėmės
2009/01/16 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. narrow gauge railway (vaikystės siaurukas)
don’t say that day disappears as if into a sack you will wake and find it unchanged
2010/10/21 Translated by Ada Valaitis


Lena Eltang. nuo autoriaus: patamsyje jo sielos (от автора: его души потемки)
nuo autoriaus: patamsyje jo sielos kartonas tempera amalgama
2009/01/13 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. Pasvalys
1. Avižonis pits our mountains within we descend into pits
2. Pumpėnų street the street of my boyhood almshouse windows
3. Grasses in the almshouse yard grasses do not aspire, they bloom grasses bloom, silently
2010/10/21 Translated by Ada Valaitis


Vladas Braziūnas. paukščiai apie mūsų meilę
„Jėzus nuliūdo tvaną padaręs, pasigailėjo žmones nubaudęs“ (žemaičių giesmė) nesitikėjome priplaukti kranto nei salos ir buvome iliuzijų ir nevilties prikaustyti prie stiebo
2004/03/25


Vladas Braziūnas. surrounded (apsuptis)
enduring life, while water drips from the eaves when people are killed from behind their back
2010/10/21 Translated by Ada Valaitis


Vladas Braziūnas. the flood (potvynis)
but the waters surge and wash your feet at every instant
2017/07/24 Translated by Ada Valaitis


Lena Eltang. trupinių išsausijusių ãštrumos (будто крошки подсохшие, острые)
trupinių išsausijusių ãštrumos užgyvena paklodes iš atlaso
2009/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. vakar yra rytoj
aname arklio gyvenime dirbau žirgu, per šermenis
2003/06/11


Lena Eltang. violončelės šono obuolys (виолончели яблочный бочок)
violončelės šono obuolys pritrupintas šviesos
2009/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Lena Eltang. zingeri juoda sesute (зингер черная сестричка)
zingeri juoda sesute paauksuotoji kuprele
2009/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Лена Элтанг. будто крошки подсохшие острые заселяют атласные простыни
будто крошки подсохшие, острые, заселяют атласные простыни
2009/01/14


Лена Элтанг. виолончели яблочный бочок
виолончели яблочный бочок дробит и ловит свет
2009/01/14


Лена Элтанг. зингер черная сестричка
зингер черная сестричка позолоченная холка
2009/01/14


Лена Элтанг. луна стареет быстро - на плече
луна стареет быстро - на плече следы зубов и пятнышки на скулах
2009/01/16


Лена Элтанг. от автора: его души потемки
от автора: его души потемки свет амальгама темпера картон
2009/01/13


Лена Элтанг. от автора: его души потемки
от автора: его души потемки свет амальгама темпера картон
2009/01/13


Лена Элтанг. снять бы комнату у моря и заваривать мелиссу
снять бы комнату у моря и заваривать мелиссу под чужие разговоры разбавлять водой перно
2009/01/14


Лена Элтанг. так тихо здесь, что слышен крик зимы
так тихо здесь, что слышен крик зимы в другие дни толкуемый превратно
2009/01/13


Лена Элтанг. я боль за пазухой ношу и в уши ей дышу
я боль за пазухой ношу и в уши ей дышу как спаниелю малышу как несмышлёнышу
2009/01/16