Vladas Braziūnas. Adrija rėja
rašyk ant lentos, ant lietaus ar ant palių ant palų pirmaryčio kraujo, keliauk ant namų
1998/01/01


Vladas Braziūnas. antano obels baladė
lėkė stulpai, apleisti pastatai, kaip papuola išmėtytos stotys sẽniai stovėjo kamienais juodais, žiojos drevės besotės
2009/08/06


Vladas Braziūnas. babutė muša sviestą
dar rymo kriaušė kaip triaukštė varpinė patriaukšti jos minkštimo seilę varvinom
2017/11/22


Vladas Braziūnas. baltų kalbos
baltų linksniai baltalinksniai ant kalbos asfalto linksta
1998/06/10


Vladas Braziūnas. gamta. medžioklė. žūklė
varinio avarinio vamzdžio mens sana – tavo liemens
2009/08/06


Vladas Braziūnas. Girdiškė
I. melskitės, belskitės – bus atdaryta
II. kaipgi gražūs altoriuose kaimo šventieji medžiuos sutūpę
2009/08/03


Vladas Braziūnas. gyvenimo akimirka
siaurukas ūkė tylinčioj žolėj galvijai rūką rūkė nuošaliai
2009/08/03


Vladas Braziūnas. grūšia ant marių
remkis į grūšios kriukį trupmenų startai neberk
2009/08/06


Vladas Braziūnas. karvelių paštas
Uldis karvelis uldukas analų vienuolis verpikas
1997/11/30


Vladas Braziūnas. kaulgėla
kraujaraudonis ruduo raudantis rudenio kraujas
2009/08/03


Vladas Braziūnas. kol iškukavo
smãgios apynių viršūnėj gegės seną pylimą Svalia skalaus
2018/01/13


Vladas Braziūnas. lankymo valanda
pašto karietų žirgai šuoliavo putojo dūko… vos žingine
1998/01/01


Vladas Braziūnas. nac rudentini
ei knutai uldi druskininkai pėterai ei atsiliepkit lietpaltis užpernai
1996/05/01


Vladas Braziūnas. Pasvalys
1. Avižonio duobės
mūsų kalnai – į vidų mes leidžiamės į duobes
2. Pumpėnų gatvė
mano išaugtine gatve ubagynkiemio langai
3. Ubagyno kiemo žolės
žolės nieko nesiekia, tik žydi žolės žydi ir tyli – yra
2018/01/13


Vladas Braziūnas. piliakalnio žmonės
I
paukši paukštė pušy meleta peleninė pelė pašakny II
užkeiktos piliakalnio mergos skalbia, verda valgį, kepa pyragus
2018/01/13


Vladas Braziūnas. pušų sodinimas netoli Zervynų
tėvyne mūsų, kur esi danguos linguok prie Guostagalio šventą garšvą
2008/01/16


Vladas Braziūnas. rašto koštuvės
laiku neišmokytą amato, žemės darbų lig akių, dainos besiklausančio žodžio, – tėve sutemęs
2018/01/14


Vladas Braziūnas. selenografija
vakar vakare mačiau mėnulį kūdikėlį ketvirtos dienos
1998/12/31


Vladas Braziūnas. tarmė
neišsiginsi prapulties kada sustingo rūkas tirštas
2018/01/14


Vladas Braziūnas. ugnies atkalbėjimas
aš visą laiką gyvenu namie tad nepaniek manų namų, ugnie:
2009/08/06


Vladas Braziūnas. vakaro žinios
žemyno galas, keltas keliasi į salą iš drūto ąžuolo drevės transliuoja vakaro žinias druidas
2009/08/03


vienas ir vynas
audros šėtonas prinešė akis ir telefonas nieko nesakys
2010/12/16


Vladas Braziūnas. voratinklio laikas
kol tą žodį rašiau, sudūlėjo voratinklio siūlas supelijo vaiduoklis, nutilo jo fortepijonas
2017/11/05


Vladas Braziūnas. žydinčios girios
mylių mylią mėnuliškais tyrais yriaus, o iš tikrųjų tik gyriaus
2009/08/06