Vladas Braziūnas


tarmė

neišsiginsi prapulties kada sustingo rūkas tirštas tačiau žinojai, palytės regėjimo šviesingas pirštas kame prie žiburio blausaus vėl sėdi giminė žemėta kaip tėvo švarkas bus tarmė ta kuria lig šiol savęs klausaus

Fabijoniškės, 1997.IV.2–XI.23

Literatūra ir menas. – 1997. – Balandžio 26. – P. 6. – (tik keturios paskutinės eilutės);
Dienovidis. – 1998. – Sausio 29. – P. 6;
Braziūnas, Vladas. Užkalinėti / iliustracijos Saulės Braziūnaitės. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 129;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 179. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.85) eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos: [eilėraščiai aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarme]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – P. 7.– Priedas: kompaktinė garso plokštelė (CD; tarminius eilėraščius skaito autorius). – Kn. taip pat: paties autoriaus filologinis (ne poetinis) eilėraščių vertimas į bendrinę lietuvių kalbą;
Indraja. – 2009. – Nr. 1 (42). – P. 2;
Braziūnas, Vladas. Saula Svaliõ: eilėraščiai aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarme; rink. „saula prė laidos“ 2-oji laida. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. – P. 7. – Priedas: kompaktinė garso plokštelė (CD; tarminius eilėraščius skaito autorius). – Kn. taip pat: autoriaus filologinis (ne poetinis) eilėraščių vertimas į bendrinę lietuvių kalbą. – P. 5–6: Braziūnas, Vladas. Iš Pasvalio, iš pasvalių.


Vladas Braziūnas


gamta. medžioklė. žūklė

varinio avarinio vamzdžio mens sana – tavo liemens baltų abiejų balandžių šlaunų išalkusi mens švelniųjų vidaus lopelių dausos – kristi ir skrisT tam kryžgatvy varo žuvis į švarią Turino palą

VUB (Vilniaus universiteto biblioteka), 1998.VI.11

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 168;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 169. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.78) eilėraštį skaito Skaidrius Kandratavičius.


Vladas Braziūnas


Girdiškė

(Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia) Naujoje bažnyčioje 1928 m. įrengti originalūs altoriai iš ąžuolo šakų Žinynas I melskitės, belskitės – bus atdaryta šis rytas, raktažolė, primula veris ąžuolui širdį atvėrus, švyst sniegina ašarėlė, alksnio kamienu ritas išalkusie, sulpkite sultekį, gręžkitės suopių dangun prieš galą galūnės grumba ir šąla, verias meilė, diena po dienos, vis labiau nekrofiliška žvilgsnį prie nuotraukų pririša, žingsnį prie nuospaudų derina, gundo ulba šventieji altoriuos, nuskelto butelio gralis eina šventoriuj ratus, sustodamas vis pasilsėt chroniškai drebančioj rankoj, turėtų būt paskutinis II kaipgi gražūs altoriuose kaimo šventieji medžiuos sutūpę kaip gerai įsitaisę – nebaisiai aukštai, kai prireikia: ateikit ataikėt' vėsi švėntieji on padėjiiiima, padėkėt' ėšversti bačko ėėš vežiiiima! – taip dainuodavo tėvas gražiai užsimerkęs ir gaidą nutaikęs o atėjo šventieji Žemaičiuos ir taikiai sau sutūpė medžiuos

Fabijoniškės, 1998.V.28–VII.27

Braziūnas Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 108. – (tik I dalis);
Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 60–61;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 110–111. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 215–216. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.22) eilėraštį skaito autorius.


Vladas Braziūnas


<br/>vakaro žinios

žemyno galas, keltas keliasi į salą iš drūto ąžuolo drevės transliuoja vakaro žinias druidas* nukvakęs, suvarliagyvėjęs, Viešpaties litvakas sąla nedalią auką, žynio skiemenuojamą, išvydęs anuomet žodis buvo Dievo žodis ryšėjai nuometą, tai lioveisi ožiuotis pražydo stimulus, išrašė ožio kuprą ne grožio prašė, gimulio stebuklo lyginamųjų mokslų galimybės nekokios, ožį grabas teišlygins jo žodį rekonstruos Šlamų babutės kūtėj jos patalų šiauduos žiemojanti pirmadėlė ožkutė jos susikvėps, jų žilas kvapas pro langelio šibą į dangų atlapą vis kyla ir lempelėm žiba langelis ir palangė, ir padangė tik ji beribė gyvasties daryba žynys be atvangos, kalbos dailidė jai saliutuos iš ąžuolo patrankos

*Keltų žynių druidų, poezijos ir teisės žinovų bei mokytojų, lotynizuota forma druides < ide. *drew-wid „(gaunantis) žinias iš ąžuolo“.

Fabijoniškės–Vilnius–Fabijoniškės, 1998.III.31–IV.4

7 meno dienos. – 1998. – Rugpjūčio 21. – P. 5;
Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 138;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 195. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.


Vladas Braziūnas


kaulgėla

kraujaraudonis ruduo raudantis rudenio kraujas assanis-asins-vanduo prūsiškai, latviškai niaujas rūstūs belaumiai beržai atsilaupiusios rūgščios jų karnos ką man tauški apie karmą kerta mus įstrižai kartos audrų ir lietų įstrižos varnos prieš vėją tavo rašysena, tu visiškas surudenėjimas viksvų... taip vyksta begal laikinas laikas sustoja baisiai jau pradeda gelt stalo beržinę koją

Fabijoniškės, 1998.III.31

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 33;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 191. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.11) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus.


Vladas Braziūnas


voratinklio laikas

kol tą žodį rašiau, sudūlėjo voratinklio siūlas supelijo vaiduoklis, nutilo jo fortepijonas nusileido drugys rašaluotais sparneliais ant siauro išaugtinio mokyklinio suolo, galinio ir juodo juodulys strazdanotas, šokuojantis parko žolėj giesmininkas ir vaikas jo giesmininkėlis įžūliai uodegėlę iškėlęs, įkvėpki giliai ir nueik akmenais, tarp lėvenžolių ženk pašaknėliais vandeniniai, smilginiai, užkimę strazdai išilginės jų fleitos tenai, kur buvai, skersakiuoja viskas buvo ne ten, viskas buvo ne taip sapnavai prie Lėvens, kaip vaikai gaudot rankomis kuojas kaip, atvėsus orams, įsiminga plevėsos ežiai šmirinėję šaligatviais, strazdą ir drugį apsninga viskas buvo ne taip, viskas buvo gražiai ant auksinio voratinklio supos, nutrūko ir dingo

Fabijoniškės, 1998.I.12

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 117;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 187. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.7) eilėraštį skaito Juozas Erlickas;
Žaliasis pasaulis. – 2014. – Sausio 30. – P. 8.


Vladas Braziūnas


gyvenimo akimirka

siaurukas ūkė tylinčioj žolėj galvijai rūką rūkė nuošaliai šuoliavo vagoniukų aviliai per ryto pievas – viską, ką turėjau auksinis dievas tik pro rūką švyst it Lėvenin nutrūkusi žuvis o tas dainos dulkėtas traukinys tolyn tolyn... vosilkom nužydėjus diena rūdija... gyja atminty tik netekti – šventybės paliesti daiktai gyvi... ir žodis atsibus bet jis kitam tik žodis ir tebus tik varnalėša švies dar už tvoros skutais suplėšyta nykios tylos už ką tos karčios ašaros? už tai kad vaikas kartą – gyva – pajutai

Fabijoniškės, 1997.XI.10–1998.I.28


Dienovidis. – 1998. – Sausio 23–29. – P. 6;

Klaipėda / Gintaro lašai. – 1998. – Gegužės 13. – P. 11;

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 100;

Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 42–43. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 183. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.3) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus;

Siauruko nuotykiai: antra knygelė / Parengė Rimantas Vanagas. – [Panevėžys]: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis, 2010. – P. 9.


Vladas Braziūnas


pušų sodinimas netoli Zervynų


tėvyne mūsų, kur esi danguos linguok prie Guostagalio šventą garšvą lamzdelės tavo tarmę išringuos tik atsiduski ir išeik be garso nė vienas neatstums ir palydės lig rėkiančios žvaigždės žvirgždėtoj upėj kitam krašte tėvynės ar vilties Ūla, gegutė, šilas ir Aputis

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 122;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 106–107. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 174. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.81) eilėraštį skaito Kęstutis Nastopka.


Vladas Braziūnas


<center>karvelių paštas</center>

Uldis karvelis uldukas analų vienuolis verpikas Rygoj susisuko gūžtą prie Pėterio gaidžio varinio aukščiausiam baltų beržyne girdėti leišiai ir tiurkai vis latviškai čiulbant ir ulbant žaliai ir plačiai kukučiuojant mežaparke balta debesscūka (nuneš gudo šaliai paršiuką) išrietusi kaklą mus moko gulbių ar latvių kalbos karvelėli kai senas nubalsi gal kaip kadaise senelė visas jau spalvas pametus leišių paštą nešiosi

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. - Vilnius: Vaga, 1998. - P. 37;
Lietuviešu un latviešu dzejas diena / Krājuma veidotāji Vlads Brazjūns (Lietuva), Dace Markus (Latvija). – Rīga: Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija, 2006. – Lpp. 14;
Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – Lpp. 40.
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 201. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.17) eilėraštį skaito Kęstutis Nastopka.


Vladas Braziūnas


<center>nac rudentini</center>


ei knutai uldi druskininkai pėterai ei atsiliepkit lietpaltis užpernai viešbuty tebegiesta latviškai upė nunešė lieptą ąžuolinį su bitėm trūko ne žiedo ne vaško blaškosi supeklės ei išsilakstėt po užpelkių upsalas alu vis dzert vis pa druskai vis um-pa-pa um-pa-pa leišis tuteišis trumpina kelią neria į rudenio upę paskui karvelį ulduką lapatai bum

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. - Vilnius: Vaga, 1998. - P.38;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 204. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.18) eilėraštį skaito Kęstutis Nastopka.


Syndicate content