Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Izabela Korybut-Daszkiewicz

wczoraj czyli jutro


w tamtym życiu byłem koniem służyłem jako rumak, na pogrzebie we wczesnym średniowieczu zamęczyli mnie w turnieju Prusowie, jeszcze żywego w jamę kładli mnie brzuchem do ziemi, przednie nogi podkulone, przyciśnięte mostkiem, trach jeden po drugim pękały kręgi szyjne, oczy zwrócone na zachód, tam, gdzie za morzem żyją rybojady, wysoko wzniesiony zad w tamtym życiu, kiedy byłem koniem harowałem u Niemca w kopalni w Banskiej Szczawnicy w krecich ciemnościach, oślepłem którejś nocy, czarnej, bez księżyca zabrali mnie do stajni, a potem pomaleńku gdy młody księżyc rósł, nocami wypuszczali na popas, oczyska wciąż szerzej i szerzej się otwierały, przywykły w tamtym życiu, kiedy byłem koniem z Nowogródka do Wilna przywiozłem Mickiewicza później błądziłem po mieście na drewnianych koturnach umierać wszyscy jadą do kochanej ojczyzny, do Vilniusa teraz straszę na Belmoncie czasami w Serejkiszkach na grzbiecie dźwigam policjanta granatowego jak daleki las w tamtym życiu byłem ptakiem – słowikiem w mieście nad Dunajem, pośród wzgórz i wąwozów, lasami upstrzonych, na Litwie leśnej i polnej budziłem ze snu kosiarzy w tamtym życiu, kiedy byłem ptakiem całą noc, tę ostatnią majową, gdy nie chce się ściemnić, całą bratysławską noc, jak wariat toczyłem bój ze wszystkimi ptakami dnia i nocy, i wszystkie pokonałem, lecz o świcie szalona kukułka i tak przyłapała poetę golutkiego grosze w kieszeni, kieszeń w drugim pokoju zostaje tylko miłość, śmierć i rekruci sam sobie teraz wykukasz w tamtym życiu, kiedy byłem poetą zauważyłem, że wszystkie Francuzki, z którymi jadę leżę albo lecę – usypiają mnie, są tak blisko i nie trzeba rozmawiać słowami, rękami, opuszkami gorących palców, kącikami ust, śnię w zamkniętej przestrzeni

Banská Štiavnica–Bratislava–Vilnius, 2003.VI.1–IX.25

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 104–105;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=163&L=2&author=vb02&po...


Vladas Braziūnas

vakar yra rytoj


aname arklio gyvenime dirbau žirgu, per šermenis ankstyvaisiais viduramžiais prūsų varžybų buvau nuvarytas, dar gyvas duobėn guldomas kniūbsčias, priekinės kojos priklaupiamos, paspaudžiamos po krūtinkauliu, trakšt pirmas ir antras kaklo slanksteliai, akys saulės laidos kryptimi, kur už jūrių žuvėdai, aukštyn iškeltas pasturgalis aname arklio gyvenime prakaitavau vokiečio šachtoje Banská Štiavnicoj žiurkinoje tamsoj, apžlibau vieną naktį, stojus mėnulio tárpijoms, išvedė kūtėn, paskiau pamažėliais naktim, tunkant jaunam į pilnatį, leido ganyklon, akiūkliai platyn, vis platyn, pripratino aname arklio gyvenime iš Naugarduko į Wilno atvežęs Mickevičių klaidžiojau miesto gatvėmis ant medinių koturnų numirti – visi į tą mylimą šalį, į Vilnių dabar vaidenuosi Belmonte būna kad ir Sereikiškėse baidausi vagių ir mašinų ant sprando tampau policininką tolimo miško spalvos aname paukščio gyvenime dirbau lakštingala kalnų ir slėnių mieste prie Dugnojaus, miškais aptaisyto, girių, laukų Lietuvoj keldavau šienpjovius aname paukščio gyvenime visą vos temusią naktį iš gegužės į birželį ėjau iš proto, visą Bratislavos naktį ėjau lenktynių su vakaro paskiau ir su ryto paukščiais, visus juos užtrenkdamas, ryto pasiutus gegutė vis tiek užklupo poetą nuogintelį eurocentai kišenėj, kišenė kitam kambary lieka meilė, mirtis ir rekrūtai pats užkukuosi aname poeto gyvenime pastebėjau, kad visos prancūzės, važiuojam gulim ar skrendam, – migdo mane, vos šalia kad nereikėtų kalbėtis žodžiais ar rankom, ar pirštų karštų pagalvėlėm, ar lūpų kraščiukais, sapnuoju uždaroje erdvėje

Banská Štiavnica–Bratislava–Vilnius, 2003.VI.1–VI.12


Literatūra ir menas. - 2003. - Spalio 10. - P. 4. - Vieno anoniminio eilėraščio konkursas: I vieta. – Prieiga internetu: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2971&kas=straipsnis&st...
Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Sudarytojas ir redaktorius Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 292, 294. – Vieno anoniminio eilėraščio konkursas. I vieta;
Vilenica 2005: 20. mednarodni literarni festival / [urednici Miljana Cunta, Barbara Šubert]. – Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2005. – P. 103, 105;
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 96–97;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 262–263. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.54) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=2&author=vb02&sh... (eilėraštį skaito autorius);
Poezijos kalbos kraštovaizdžiai = Sprachlandschaften der Poesie = Абсягi паэзii / European Borderlands. – Vilnius–Minsk: European Borderlands, 2009. – P. 29;
http://www.balticsealibrary.info/index.php?option=com_flexic...
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – P. 80, 82. – (Parole del mondo). – (Lietuvių ir italų k.). – [Pietro U. Dinio str.] Intelligenza del polpastrelli e poliglotismo militante, p. 105–110;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 12–13.

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka

Poranek

W czarnym oknie, które wychodzi na twą stronę przez żółte pinie lampy klosz rozrasta się i nie więdnie, i się nie dzieje już więcej nic – tylko to, co już się stało, księżyc maluje na drogach bladymi cieniami od Werek, od Zielonych Jezior do naszych schodów, do rana wystanej, wytęsknionej nie ma ciebie w nocy. Same noce w tobie jak osad lat, samotności grząski osad w oknie, księżyca odleżyny krwawią do jeziora, drogi już rozkopane, po bezkierunkowych zakrętach żółte godziny wciąż gdzieś pędzą i się zabijają.

Vladas Braziūnas

paryčiai

juodam lange į tavo pusę pro pinijas geltonas lempos gaubtas kerojas ir nevysta, ir nevyksta daugiau jau nieko – vien tik, kas įvykę mėnulis piešia ant kelių blyškiais šešėliais nuo Verkių, nuo Žaliųjų ežerų lig mūsų laiptinės lig ryto išstovėtos, pasilgtõs nėra tavęs nakty, vien naktys tavyje kaip metų drumzlės, vienatvės klampios nuogulos lange mėnulio pragulos į ežerą kraujuoja keliai jau perkasti, bekryptėmis apylankom geltonos valandos kažkur vis lekia ir užsimuša

Braziūnas, Vladas. Alkanoji linksniuotė: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1993. - P. 24.

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Izabela Korybut-Daszkiewicz

Wojsiełk


w literach zaklęte te same demony z dalekiej Grecji, jak Mendoga syn to, co się śniło, więcej nie powróci i znaczy to, co znaczy: prawosławny nie mówmy o tym, czego nie ma: mnich w zestroje barw wsłuchiwać się: chłopiec słyszę, jak opada żółtawy mrok na ścierniska, zbryzgane światłem syn nie powraca, te same demony słuchać i słyszeć, jak dudni gościniec i suną pułki znad morskiej głębiny: już z wojenki wraca słońce go ozłaca koniczek bułany krwawo nakrapiany a siodło z safianu

Fabijoniškės, 1998.VII.6–XI.24

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 102.


Vladas Braziūnas

Vaišelka


ir raĩdžių rašto dèmonai tie patys iš Graĩkijos, kaip Mindaugo sūnus ir mano sapnas niekaip nesugrįžta stačiatikis: tereiškia tai, ką reiškia vienuolis: ko nėra, nereik kalbėt klapčiukas: vien tik sąspalvių klausytis girdžiu, kaip gelsvos sutemos nusės ražienų sutemos, šventa šviesa aptiškę sūnus negrįžta, demonai tie patys klausytis ir girdėt, ateina kelias atadūluojant kuopai per marès: tai grįžta iš kãrės saulelės vakãrės kraujais aprasojęs o koja baltoji prie tymìnio balno

Fabijoniškės, 1998.VII.6–XI.24


Braziūnas, Vladas. ant balto dugno: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. - P. 115;
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 94;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 33.

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Romuald Mieczkowski

Wojsziełk


w szeregu pisma te same demony z Grecji, jak ten syn Mendoga i sen mój uporczywie nie wraca z prawosławia on: to proste mnich: mowy innej nie ma chłopczyna: jeno współbrzmień słuchaę słyszę, jak żółtawy mrok osiada mrok żniwa święte światło okala nie wraca syn, demony te same słuchaę i słyszeę, droga bliska rozświetla wydmy na morzu to z boju powroty po słoneczka zajściu krwią oroszone tylko noga biała w burzanów siodle

Fabijoniškės, 1998.VII.6–XI.24

Znad Wilii. – 2007. – Nr. 3/27. – S. 39. – Tekste: Mieczkowski, Romuald. Magnus Ducatus Poesis;
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 22. – Tekste: Mieczkowski, Romuald. Magnus Ducatus Poesis. – P. 22–23.


Vladas Braziūnas

Vaišelka


ir raĩdžių rašto dèmonai tie patys iš Graĩkijos, kaip Mindaugo sūnus ir mano sapnas niekaip nesugrįžta stačiatikis: tereiškia tai, ką reiškia vienuolis: ko nėra, nereik kalbėt klapčiukas: vien tik sąspalvių klausytis girdžiu, kaip gelsvos sutemos nusės ražienų sutemos, šventa šviesa aptiškę sūnus negrįžta, demonai tie patys klausytis ir girdėt, ateina kelias atadūluojant kuopai per marès: tai grįžta iš kãrės saulelės vakãrės kraujais aprasojęs o koja baltoji prie tymìnio balno

Fabijoniškės, 1998.VII.6–XI.24


Braziūnas, Vladas. ant balto dugno: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. - P. 115;
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 94;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 33.

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka

portret grupowy


Algimantasowi Aleksandravičiusowi ostatni początek: wydaje się – wody się rozściełają wystraszony tryb, zasuwy mocno zaryglowane, dłoń w garści, spazmatycznej pięści, kobieta popycha, wyjdź popatrz, plamy światłocieni próbują się porozumieć z medytującymi, wydaje się, że wszyscy już są przed obiektywem, chowają się za maską, płyną do strefy nieostrości, autor czeka na deszcz, może wymyje, przypławi wykąpanych w strumieniach nagich, niepocieszonych, nieprzekładalnych na język zrozumiały dla nas, ważne jest tylko światło płynące z ostatniej ciemności, tylko oko tylko pół oka, pół spojrzenia oświetla i się zanurza w ciało niemowlęcia, zmarszczki, pomarszczone chmury nie wylane, nie wypowiedziane, stosunek jest subiektywny związki przyczynowe, ale niewidoczne, podnosi się ciśnienie w oku przypływ się podnosi, wybucha odpływ, nas unosi

Fabijoniškės, 2000.XI.29–XII.1; vert. 2003

Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (po polsku).


Vladas Braziūnas

grupinis portretas


Algimantui Aleksandravičiui paskutinė pradžia: vaidenasi – vandenys sklendžia išsigandusi nuosaka, sklendės kietai užšautos, delnas į saują, mėšlungišką kumštį, moteris kumši, išeik pažiūrėk, šviesokaitos dėmės mėgina susikalbėti su medituojančiais, regis, visi atsidūrę prieš objektyvą, slepias už kaukės, plaukia į neryškumo zoną, autorius laukia lietaus, gal atplaus, atplukdys čiurkšlėmis išsipraususius nuogus, neguodžiamus, nebeišverčiamus į mums suprantamą kalbą, svarbi tik šviesa atsklindanti iš tamsumos paskutinės, tik akį tik pusę akies, pusę žvilgsnio apšvietusi grimzta į kūdikio kūną, raukšles, susiraukšlijusius debesis neišsilijusius, neišsisakiusius, santykis subjektyvus priežastingi ryšiai, bet nematomi, kyla akispūdis potvynis kyla, atoslūgis sprogsta, nusineša mus

Fabijoniškės, 2000.XI.29–XII.1

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.128;
Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp?lang=mac (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp?lang=eng (lenkų k.);
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 218. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.24) eilėraštį skaito autorius.

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka

Panis Angelicus


w to życie wchodząc zapalam co rano jego światełko zapalam co rano ufne jej spojrzenie czuję, powiedz – i my tak spojrzymy komu w oczy? a co mamy robić gdy wiatr przez gałęzie słonko toczy gdy zorze coraz rzadsze – częściej będą odprowadzać do tego pagórka, miło tam będzie grzebać korzenie zapuść, iskierko, popiół przerośnij: oto gwiazdka żwiru na drodze – w sercu – wysoko

Fabijoniškės, 1998.VIII.3; vert. 2003

Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (po polsku).


Vladas Braziūnas

Panis Angelicus

į tą gyvenimą atėjęs užkuriu kas rytą jo ugnelę užkuriu kas rytą jos patiklią žvelgsmę jaučiu, sakyk – ir mes taip žvelgsme kam į akis? o kas darytina kai vėjas pro šakas saulelę ritina kai aušros vis rečiau – dažniau vis laidos į tą kalnelį, jaukiai ten ir laidos prigyk, ugnele, peleną praauk: štai žvyro žvaigždelė ant kelio – širdy – aukštai

Fabijoniškės, 1998.VIII.3

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 70;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = mise en page Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003. – P. 6;
Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lenkų k.);
Braziūnas, Vladas. Pasaulė tampa atnaujinta = Le monde remis à neuf [elektroninė knyga] / Į prancūzų kalbą vertė Genovaitė Dručkutė. – Skopjė: Blesok, 2003. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/05/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/05/sodrzini.asp... (prancūzų k.);
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 222. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.26) eilėraštį skaito Sigitas Narbutas;
Antologia poeziei universale de astăzi / coordonator Ion Deaconescu. – Craiova: Editura Europa, 2014. – P. 108. – Eilėraštis išrašyta autoriaus ranka, jo pasirašyta, nurodyta parašymo vieta ir data – Fabijoniškės, 1998.VIII.3..

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka

Przyjść

Nie przychodzę ani przyjeżdżam, mogę tylko zajechać, a ja w Poswolu, gdy bywało mi strasznie dobrze lub bardzo źle, miałem dokąd pójść, te wszystkie miejsca, które teraz żyją w moich wierszach, te wszystkie słowa, które żyją wciąż, nie mogą znaleźć swoich rzeczy, przychodzę ze słowami, rzeczy nie czekają na nie, nie rozpoznają, na podwórku naszego domu nie tylko pies, ludzie również podejrzliwi, chodzę, może zamierzam okraść, odebrać ich najdroższy skarb, zieleń posadzonej przez ojca jabłoni, przeze mnie wydeptaną ścieżkę i tę, która prowadzi do drwalni umarłych, ich przyszłe wspomnienie prowadzące do kresu nieżycia, jedyne miejsce, dokąd można przyjść.

2003

Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (po polsku).


Vladas Braziūnas

Pareiti

Nebepareinu, nebeparvažiuoju, galiu tik atvažiuoti, ir aš Pasvaly, kai man būdavo baisiai gera arba labai negera, turėdavau kur pareiti, tos visos vietos, kurios dabar gyvena mano eilėraščiuos, tie visi žodžiai, kurie dar gyvena, neberanda jau savo daiktų, ateinu aš su žodžiais, daiktai jų nelaukia, neatpažįsta, mūsų namo kieme ne tik šuo, jau ir žmonės įtarūs, vaikštau, gal taikaus apvogti, pasiglemžti brangiausią jų turtą, žalumą tėvo sodintos obels, mano išmindžiotą taką ir taką lig mirusių malkinės, jų būsimą prisiminimą lig negyvenimo galo, vienintelę vietą pareiti.

Braziūnas Vladas. Alkanoji linksniuotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993. – P. 19; Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lenkų k.).

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka

* * *

KAMIEŃ bez ojca rośnie bez nóg wody pędzą latają chmury bezskrzydlate po gałęziach czerwonego dębu pod nimi piosnkę starą ogień Dzuków dziewięciorogi jeleń nieci gdy tą głęboką rzeką płynę podnoszę kamień ten ode dna piję tę pamięć i ten ogień przypomnieć sobie nie potrafię

2003

Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (po polsku).


Vladas Braziūnas

* * *

AKMUO be tėvo auga be kojų vandens bėga lakioja debesys besparniai raudonom ąžuolo šakom po jom vienbalsę dzūkų ugnį devyniaragis elnias kursto kai aš plaukiu tą gilią upę keliu tą akmenį iš dugno geriu tą atmintį tą ugnį o prisiminti negaliu

Fabijoniškės, 1992.XII.14-16

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 64;
Braziūnas, Vladas. Adrija rėja [elektroninė knyga] / Į kroatų kalbą vertė Mirjana Bračko = Jadran teče / S litavskoga prepjevala Mirjana Bračko. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2005.X.21): http://www.e-books.com.mk/01poetry/braziunas/02/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-books.com.mk/01poetry/braziunas/02/sodrzini.asp... (kroatų k.);
Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lenkų k.);
Lietuviešu un latviešu dzejas diena / Krājuma veidotāji Vlads Brazjūns (Lietuva), Dace Markus (Latvija). – Rīga: Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija, 2006. – lpp. 12;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 124. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.58) eilėraštį skaito Bronė Katilevičiūtė-Stundžienė;
Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – Lpp. 38.

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka

po drugiej stronie określonych kwadratów marzeń

ach a ja gdybym codziennie oglądał białą brodę Basanavičiusa nad swoim biurkiem jak Peter Baruona widzi na polach, gdzie tylko kosić i kosić oddalić wschody i zachody sutartines śpiewać po tamtej stronie Niemenka, a po tej – lyguo byśmy dorównali sobie – nie lękom byśmy odrzucili ryzyko, granicę do której jeszcze można marzyć ach lekiem dla mnie jest skaistā Rīga!

2003

Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (po polsku).


Vladas Braziūnas

anapus nustatytų svajojimų kvadratų

ak ir aš kad kasdien regėčiau Basanavičiaus baltą barzdą virš savo rašomo stalo kaip Pėteras Bàruoną regi baruose, kur tik pjauti ir pjauti atitolinti rytus ir vakarus sutarytinėms gaudžiant anapus Nemunėlio, o šiapus – lyguo kad prilygtumėm sau – ne baimei kad paniektumėm riziką, ribą lig kurios dar svajoti galima ak kaip vaistas man skaistā Rīga!

1998.VI.28

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: Eilėraščiai su datomis. - Vilnius: Vaga, 1989. - P.148; Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lenkų k.).

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka

podróż, sen i deszcz

a kule – przez głowę mądrą, przez serce śmiertelne igieł koszyczek – zamieniają się w żmije, węgle a pasierbica w lesie twoim bawi się w chowanego z niedźwiedziem gdzie są jej głupi obrońcy z dobrymi sercami? – jak nitka przez ucho przez Asveję mknie nasza łódź a twoje włosy, twoje błyszczące strugi złociste czyżbyś oślepła? – wpadamy w ciemniejącą Santokę wszystkie warianty nieścisłe, od prawdy dalekie z książek czerpane, – a kto zaś tego wieczoru dotyka ten błyszczy jak twoje włosy złociste we śnie tym dziwnym delikatnymi przysypane igłami

2003

Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (po polsku).


Vladas Braziūnas

kelionė, sapnas ir lietus

o kulkos – per galvą protingą, per mirštamą širdį kraitelė spyglių – jie gyvatėm pavirsta, žarijom o podukra tavo miške su meška lauminėja kur josios gynėjai kvaili tyraširdžiai? – kaip siūlas per ąsą per Asveją neria mūs valtys o tavo plaukai, tavo šviečiantys lietūs auksiniai nejau apakai? – mes į Santaką temstančią krentam visi variantai apgrabūs, toli nuo teisybės atėję per knygą, – o kas šitą vakarą liečia tas šviečia kaip tavo auksiniai plaukai per sapną šį keistą švelniausių spyglių pribyrėję

1985.VIII.20–31

Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 62; Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lenkų k.).

Syndicate content