Vladas Braziūnas. -vardžiai
ak, tiurkiškas baltas jaustukas dun-aj – mėnulis žemai
2009/08/06


Vladas Braziūnas. akmenio paukščiai
tirpsta suodinas sniegas bejėgis nuo pylimo krenta vos atsispiria miegui pajuodęs kapų orkestrantas
2009/08/05


Vladas Braziūnas. AKMUO be tėvo auga
AKMUO be tėvo auga be kojų vandens bėga
1992/12/16


Vladas Braziūnas. akvamanilė
mano mirusi motina žvelgia iš mano akių kai aš sotinu savo vaikus
1995/08/26


Vladas Braziūnas. antrininkas
matysiu mirtį, mano veido senį lyg šauktų jis, lyg pats save aš šaukčiau
1995/03/28


Vladas Braziūnas. apokalipsė
girtuoklis Nojus stato laivę o aš statau už savo laisvę
1995/06/02


Vladas Braziūnas. ašara boružė
šlapia, karklų prišepus kelio linkė o ašarota vyriška alkūnė
1995/04/06


Vladas Braziūnas. ateis gyvųjų
mirties trukmė, gyvenimas tarp datų apvylusi kančia, o žodis piktas
2009/08/06


Vladas Braziūnas. DABAR: tėra tuščia stotis, kur nesustoja
DABAR: tėra tuščia stotis, kur nesustoja nė vienas kinkinys ir nesustos
2009/08/05


Vladas Braziūnas. DANGUS buvo vienas kraujas
DANGUS buvo vienas kraujas juodas raudonas biliūnas
2018/01/13


Vladas Braziūnas. eglės uogos, ąžuolo žiedai
eglės uogos, ąžuolo žiedai nepiktai kalbėki, nepiktai
2009/08/02


Vladas Braziūnas. filotopija
miežio akuotas many kaulas senos giminės
2009/08/05


Vladas Braziūnas. homo viator
gulėdavo šviežiai suartuose laukuose, palei kelią apstotą miego ir tamsos, į lygumą įžengdavo
1996/04/07


Vladas Braziūnas. išplasnojusie broliai, sesuo...
tie, kur iš pirmojo žodžio suprato, seniai amžinatilsį, vienas vėlių režisierius, o kitas, Norbertas Vėlius, pargrįžėlis
2009/08/06


Vladas Braziūnas. KALBA peizažą tekančia ranka parašo
KALBA peizažą tekančia ranka parašo tamsos žvėris juo seka moterį, ji virpa
2009/08/05


Vladas Braziūnas. linija tekantis taškas
gryčios kampo sienojai bejėgiai sunerti, ant krūtinės sudėti horizontai, bėgę vis, bėgę
2009/08/05


Vladas Braziūnas. mergaitė
šventojo jurgio kurteliai ragavusie gaišeną, maitą
2018/01/07


Vladas Braziūnas. motinos portretas
mirusi motina grįžta pas savo našlaitį regi, kaip šlaistosi lietūs be vietos, kaip garma nuo šlaito
1996/03/26


Vladas Braziūnas. nušviesėjimas
giminės, gentys mieliausie mėnulio šviesa pilnoji
1996/04/02


Vladas Braziūnas. senis ir jūra
senis nusilenkė žemei ir nieko daugiau nepasakė
1995/04/09


Vladas Brazūnas. senojoj gryčioj
apmečiau tavo žvilgsniu jaukų duonkepės turtą: moliniai dubenys, bronzos ar žalvario piestas
2017/04/05


Vladas Braziūnas. tenebroso
šešėlis verkia, vaikas nori miego akis užmerkia aptaki tyla
2018/01/09


Vladas Braziūnas. tyla ir žodis
tolo ir tilo griaudingi giedojimai, rimo griaustinis dingo už tilto, už gelžkelio, nieks jau vardu neminės
2009/08/06


Vladas Braziūnas. Vaišelka
ir raĩdžių rašto dèmonai tie patys iš Graĩkijos, kaip Mindaugo sūnus
1998/11/24


Vladas Brazūnas. Žolìnės laukas
laukas giriom apsagstytas mėlyni pulkai kareivių
2009/11/22


Vladas Braziūnas. žvyro žiedadulkė
tėviškės žvyrkelis, amžinybės mirganti juosta prieš saulę, aplipusią laiko žiedadulkėm
2009/08/02