Vladas Braziūnas


akmenio paukščiai

tirpsta suodinas sniegas bejėgis nuo pylimo krenta vos atsispiria miegui pajuodęs kapų orkestrantas prie pažliugusio kelio liepsnoja pirmieji kikiliai širdį žlugusią gelia tai tie, kur giedojusie, tyli lesa atmintį paukštis ir lesdamas pats akmenėja ką per sapną prišauksi guodėją mane, apgynėją? nebepamenu sapno o klūpau to sapno pakojy ar aukojimo slapto aukoju? mane tu aukoji? šitų suodiną sniegą tą sapną, kur krentam ir krentam šitą vienišą jėgą bejėgę, beprasmę, bekrantę?

Fabijoniškės, 1992

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 97;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 129. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.62) eilėraštį skaito Kęstutis Nastopka.


Vladas Braziūnas


* * *

DABAR: tėra tuščia stotis, kur nesustoja nė vienas kinkinys ir nesustos ir užeigos namai, kur tu ne arklius pasimainai, o kur tave pamaino pratarti nesuspėjusį: dabar gulstiniam avily nepasakysi: nemindžiok žodžių, gyvuly žmogau paliki žolę rudeniui ir šalnai miegūstą gluosnio galvą, žiovuly: gražu, kas vėjo sutaršyta naktį kas mėnesienoj suplakta sparnų jaukinamos neprijaukintos bitės: aštuonios laisvės: tiek tėra: dabar kai tavo šaknį graužia pakaitom pelytės juodos ir pelytės baltos: dabar: tebus akimirkos angis tik šieno kaugėn įsislinkęs žaibas

Fabijoniškės, 1992.VII.8–10

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 68;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 128. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.61) eilėraštį skaito Viktoras Rudžianskas.


Vladas Braziūnas


* * *

KALBA peizažą tekančia ranka parašo tamsos žvėris juo seka moterį, ji virpa padegamasis skystis limftakių tankmėj, arako tiršti rūkai susiveja į virvę užveržia riksmą, strygso gerklėje jo šypsena, iš pašaknų atsprogus kaštono krūmu, kerinti laja pro dūmus kelia žiedą, žvakę, žmogų ar dvasią, tą, kurios šviesos baisiuos rasotų paukščių akinančių kekę man šaukiančią, kai sapno prakaituos guliu sumirkęs, mirtimi aptekęs akių paguoda, peršinti tamsa pasiūlo baltą plyną stepės odą ir plečiasi karštų sniegynų plotai po moteries pasilpusia ranka

Fabijoniškės, 1992.IX.22–XII.15

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 67;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 127. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.60) eilėraštį skaito Viktoras Rudžianskas.


Vladas Braziūnas


filotopija

miežio akuotas many kaulas senos giminės molžemiu sviestas sūnyt kalkis, nelauki manęs plūksnom skaisčiom svetimom povė dvasia kieminės svetimą miestą namo veskis, nelauki manęs žiurkės raudona akis žiurkso mane iš kertės žiojasi, o pasakys žodį, jau liestą mirties mano seni palaikai mena, kaip tuo arimu manėm pavyksiant išeit o ne išmirt iš namų

Fabijoniškės, 1993

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 61;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 121. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.55) eilėraštį skaito Donaldas Kajokas.


Vladas Braziūnas


žvyro žiedadulkė

tėviškės žvyrkelis, amžinybės mirganti juosta prieš saulę, aplipusią laiko žiedadulkėm tavo poezija, tvinus iš vilkšunio gomurio juosvo įsčių, seniai išgerta, liko tik mielės ir padugnės mielas nukaršęs šuva apsiseilėjęs žiurkso į kelią, suvampsi ir vargiai nuplikusį kelia pasturgalį, žiauriai sukandžiotą žiurkių laukė tavęs kaip aušros panaktinis, kol likosi liekamo laiko nedaug, tik medaus lašelytis ant kojų tos bitės, kur lėkė į avilio lėkį, per kūčią sapnuojantį dobilo žiedą, saulėtekį, sultekį, perą ir korį Dieve, tą gera padėk suturėti, padėk nugalėti tą nuojautą

Fabijoniškės, 1995.VIII.4–14

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 101;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 144. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.71) eilėraštį skaito autorius.


Vladas Braziūnas


* * *

eglės uogos, ąžuolo žiedai nepiktai kalbėki, nepiktai ką kraujuos pamatęs supratai eglės uogos, ąžuolo žiedai eglės uogos, ąžuolo žiedai tolimą šalelę nepiktai prūsijos žemelę pakritai eglės uogos, ąžuolo žiedai eglės uogos, ąžuolo žiedai ant dangaus žvaigždelės pasklidai ne sūnelio kruvini pėdai eglės uogos, ąžuolo žiedai

Džambulas–Alma Ata–Karaganda–Vilnius, 1986.III.23–V.18

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 76;
Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 9;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 85. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 117. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.54) eilėraštį skaito autorius.


Vladas Braziūnas


motinos portretas

mirusi motina grįžta pas savo našlaitį regi, kaip šlaistosi lietūs be vietos, kaip garma nuo šlaito kaip eigulys iš Kairėnų, praėjusiam amžiuj tapytas brenda per amžiną dangų, kur mėnuo dar regi pražydus žydės portretą ir blyškią per lietų valstietės mergaitės galvutę su verbomis dar iš Lukiškių turgaus Kaziuko liūdi užburtos, palaimintos, laimė nejau ir nuo jų nusisuko Baltupių eglė sesuo ir žmona, o numirusi trečiąją parą po atgimimo sapnuoja viena vis tą patį geltoną košmarą žviegia saulutės kelmų iš po suodino sniego šalpusnių Dieve, uola neprislėk, kad po kryžių saulutėm nubusčiau varvarčiom eglės sakais, tai, sakai, visą kelią ir lijo nieko, našlaiti, neteisk ir prieš nieką nešveisk kalavijo lieka teisybės tenai vien raudonos ražienos po pjūčiai ištakos vien iš dantų, iš sutinusių lūpų kampučių tvino tie lietūs ir tvins, negali jų, sūnau: nemylėti mano portretą pažins, šunimi išlaižys iš paletės

Radviliškis–Fabijoniškės, 1995.IV.15–1996.III.26

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 91.


Vladas Braziūnas


Vaišelka


ir raĩdžių rašto dèmonai tie patys iš Graĩkijos, kaip Mindaugo sūnus ir mano sapnas niekaip nesugrįžta stačiatikis: tereiškia tai, ką reiškia vienuolis: ko nėra, nereik kalbėt klapčiukas: vien tik sąspalvių klausytis girdžiu, kaip gelsvos sutemos nusės ražienų sutemos, šventa šviesa aptiškę sūnus negrįžta, demonai tie patys klausytis ir girdėt, ateina kelias atadūluojant kuopai per marès: tai grįžta iš kãrės saulelės vakãrės kraujais aprasojęs o koja baltoji prie tymìnio balno

Fabijoniškės, 1998.VII.6–XI.24


Braziūnas, Vladas. ant balto dugno: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. - P. 115;
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 94;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 33.


Vladas Braziūnas


ašara boružė


šlapia, karklų prišepus kelio linkė o ašarota vyriška alkūnė tiktai neglausk, ką ašara atstūmė į šlapią medžio sielą įsiimki ak lūpažiedžiai, boružėle, gieda ritėjai andai per krūtų griovelį sūrus lašeli kūno nebylaus taškeli rausvas, be sparnų, be kelio be mano lūpų lėki ir paklausk ar duos mum giedrą

1994.X.1–1995. IV.6

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 38.


Vladas Braziūnas


nušviesėjimas


giminės, gentys mieliausie mėnulio šviesa pilnoji akmenys žemę kilnoja tamsybių karveliai lesa mainos šviesa į myrio ledai akyse sublyksi prarastą angelystę vaikausi po balso tyrus laikas atbėga it žiurkė šiepiasi – šoks į veidą kaulų jėgą ir šiurpą į kreidą, į kreidą siurbia baltas esu ir atleidęs kapų patvory palaidos

Fabijoniškės, 1992.XII.24–1996.IV.2

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 69;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 130. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.63) eilėraštį skaito Aidas Marčėnas;


Syndicate content