Vladas Braziūnas. ab incunabulis
purplelio sparnas vargiai buvo purpurinis bet vario varnas skambino varpais
2000/11/27


Vladas Braziūnas. balti avinėliai, o mūsiškai būtų – gėreliai
garų kamuoliai ir gėreliai vilnoniai grakščių debesų
2017/11/05


Vladas Braziūnas. daugiau neturiu kur gyventi
būdavo ir nėra, būtasis nesamasis vėjas per juodą pūdymą apakęs skrieja
2000/08/23


Vladas Braziūnas. dovanota dvišaka žvakidė
grumblotas – kalinio darbo – angelas sargas nuo mano knygų lentynos
2001/03/10


Vladas Braziūnas. ekspedicija jaunystėn į Sarius
gal yra ratas, gal yra ratas, gal yra ratas ratas po rato, ratas po rato, rato kvadratas
2009/08/03


Vladas Braziūnas. Girdiškė
I. melskitės, belskitės – bus atdaryta
II. kaipgi gražūs altoriuose kaimo šventieji medžiuos sutūpę
2009/08/03


Vladas Braziūnas. grupinis portretas
paskutinė pradžia: vaidenasi – vandenys sklendžia išsigandusi nuosaka, sklendės kietai užšautos, delnas
2000/12/01


Vladas Brazūnas. jis tas, paukščiadirbys, bet nusivylęs
dievulėliai ir paukščiai, ant vėjo toj girioj ant kalno išstovėję, tuoj bus nukirsti ir čiulbės iš po dievdirbio skapto
2009/11/22


Vladas Braziūnas. Juozapato slėnis
upių lūpos atvipusios stebis į debesis, kas teka tenai abipusiuos
2009/08/03


Vladas Brazūnas. kaip ir jodleris
piemenėlio senieji (beteksčiai) raliavimai kaip tiroliavimai, tekinas lėkčiau jų pasitikt kaip išdegęs akis pasitikti senelio kad lėkdavau
2009/11/08


Vladas Braziūnas. karilionas
pasislinki į puslapio šaltą šalikelę kelio linkės, paklusnios, ir liumpsinčios lingės – ne tau
2009/08/06


Vladas Braziūnas. malda už svetimą savo
visą vakarą rėkė parvirtęs ant kelio perpjauta gerkle rytą jau buvo negyvas, tik pakraštėlis dar švietė
2009/08/06


Romas Daugirdas. Miry Collection

While presenting the ninth poetry collection lėmeilėmeilėmeilė by Vladas Braziūnas, a poet of the middle generation, we would like to remind readers that this is not the first time he has appeared in this magazine.

2003/01/01


Vladas Braziūnas. nakties pergina
kosmogoninės ganyklos, stepę stebinti mėnulė stabo stabilumas, stulpas, nykūs gyvulių varovai
2000/12/02


Vladas Braziūnas. nenuraunamas linas
parovų nepalikit, raukit, Paróvėjos marčios, mergos į palatvę nesidairykit, iš to paties kieto vargo
2000/12/02


Vladas Braziūnas. pakalnėj vanduo
žalia kentaurė, lėkusi per kalnus ant griaustinėto klūpanti akmens
2009/08/06


Vladas Braziūnas. pakalnėn
nieko nesakančios drumstos ir sakinos akys išvarvėjusios, vėjų skvarbių išpustytos
2009/08/06


Vladas Braziūnas. palatvė
kur leišių mėtos kur latvių meitos
2017/07/24


Vladas Braziūnas. Panis Angelicus
į tą gyvenimą atėjęs užkuriu kas rytą jo ugnelę užkuriu
2017/11/06


Vladas Braziūnas. paryčiais prie juodosios keramikos krosnies
žiūrėjau ryto regėjime štai su dangaus debesim
2001/08/02


Vladas Braziūnas. pasaulė tampa atnaujinta
mėlyna karvė plaukia per jūrą keturi platūs ragai
2017/07/24


Vladas Braziūnas. pasaulis sėdi priešais mane
pasaulis sėdi priešais mane ir glumina
2001/11/09


Vladas Braziūnas. Pegasas
kryžių įraižų randai gyvuose medžiuos
2009/08/03


Vladas Braziūnas. perkastos upės
upių vardais meldeis, surukusių sodžių praeities–ateities nutrūkusia sueitim
1999/06/06


Vladas Braziūnas. Perkūno kraštas
prie šio stalo Adomas Mickevičius geria kavą, rūko kaljaną, leidžia dūmus per vandenį, vonia visa rausva, sėdi joj Henrikas Radauskas kaip rožių krūme
2000/07/01


Vladas Braziūnas. po to įspaudžia kryžių
kiaulpienės dvibūtìs: ant vėjo, su vėjo malūnais besigalynėjančio
2009/08/03


Vladas Braziūnas. pririšau
pririšau prie teatro durų
2001/12/02


Vladas Braziūnas. sekundininkas giltinės dalgiu
sekundininkas giltinės dalgiu mosuoja vienas ant galinės sieno
2013/08/23


Vladas Braziūnas. sūkurys
gaudyk lauką, vėjo nešamą stiklą sudaužyto dangaus, gaus malūnėliai, kariaus vėjas su vėjo malūnais
2009/08/01


Vladas Braziūnas. sužeista vyšnia
vis dzūkiškos dainos, vis raimos gegės virš paskandõs, virš mėnulio trauktinės
2009/08/06


Vladas Braziūnas. sužeistas vėjas
laukai plytėjo plyni ir daug buvo vietos vėjam
2000/09/21


Vladas Braziūnas. šaknis
kuprūs keliai suplūktiniai užaugo pelynais ir tuopom
1992/12/17


Vladas Braziūnas. špokai ir mažieji uoksų paukšteliai manuos
špokai ir mažieji uoksų paukšteliai manuos inkiluos – galingiausieji man
2017/11/05


Vladas Braziūnas. šviesi naktis, šilta ir švelni tarytum vidinė tavo šlaunų pusė
šviesi naktis, šilta ir švelni tarytum vidinė tavo šlaunų pusė, tą rytą prasnūsi, dieną prabusi, nakty miegūsta prabūsi per
2017/10/06


Vladas Braziūnas. šviesos išsprogusi akis
seklyčioj – gėlės ir atgailos pirmoji karta nuo Žalgirio
2000/03/05


Vladas Braziūnas. tylintys vyriai
girdėjau tik žemą ir aukštą garsus tik širdį plevenančią, cypiantį nervą
1999/08/31


Vladas Braziūnas. tylos žvėris, apuostantis tave
tylos žvėris, apuostantis tave laukinis ir nepažinus
2001/11/25


Vladas Braziūnas. vanagas suka virš kelio
autour autour – vanagas aplink šviesos erdvė, prasvidęs laukas, kelias
2017/02/10


Vladas Braziūnas. varteliai
žvėrėja – nebepasieksi paklydęs namų žiburys
2009/08/06


Vladas Braziūnas. Vilniaus klasicizmas
yra asmuo, iškilęs iš minios liūdesyje paskendęs laivas, ilgo sielvarto
2000/04/12


Vladas Braziūnas. visa bus sapnas apie
visa, kas bus, – neklaidinga kaip sapnas tegu ir klaidžiausias, vis krenta
2000/02/28