Māris Čaklais


<br/>* * *

Viņas seja bij valodas stunda, viņas augums bij dziedāšana. Pirkstu matemātiku neiemācīt, trīsu algebru nenorakstīsi. Samīļo, samīļo ģeogrāfiju, kamēr tā vēl nav kļuvusi vēsture. Starp gudrības blīvo tumsu, starp cerīgo nezināšanu viņas seja bij valodas stunda, viņas augums bij dziedāšana.

Māris Čaklais

* * *

Jos veidas buvo kalbos valanda, jos stotas buvo dainavimas. Pirštų matematikos neišmokysi, virpulio algebros nenusirašysi. Pamyluok, pamyluok geografiją, kolei ši nepavirto istorija. Aklinoj išminties tamsoje, viltingame nežinojime jos veidas buvo kalbos valanda, jos stotas buvo dainavimas.

Mokykla. – 2000. – Nr. 5. – P. 30.

Amanda Aizpuriete


* * *

Bābeles nomalē lietus līst. Svešās valodas paliek aiz lietus aizkara. Sarkanas tērcītes aiztek gar mūriem. Pamati skalojas. Mūsu māja celta no torņa drupām – kā jau visiem Bābeles nomalē. Es saprotu septiņus vārdus tavā valodā. Lietus tik dāsns un bīstams kā mīlestība. Lietus straumes aizraus prom mūsu namu vēl tālāk no kopīgās valodas drupām.

Juris Kronbergs


<br/>Lietuva, 1990. gada marts


Vai pavasaris šogad nav pārāk agrs? Vai tas nav vienkārši vienpusīgi ieradies bez iepriekšējām sarunām ar ziemu? Ko pasaules meteorologi tagad diez darīs? Atzīs pavasara atnākšanu? Kādu viedokli pienes Meteoroloģiskais dienests? Vai ir pavasaris tikai tādēļ, ka laiks ir silts? Vai tā drīzāk nav liberāla ziema? Un vai Eiropai, jā visai pasaulei, labāk nebūtu neatkarīgu gadalaiku federācija, kurā katram gadalaikam būtu tiesības lemt par tikpat kā visu – izņemot paša klimatu? Tumši mākoņi savelkas Krīt auksti kristāliski krusas graudi kā draudi, sasnieguši zemes virsmu tie pārtop par lietus lāsēm un pazūd zemē

1990, martā

Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Sudarytojas ir redaktorius Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 142.


Juris Kronbergs


Lietuva, 1990-ųjų kovas


Ar pavasaris šiemet ne per ankstyvas? Ar nepasirodė jis tiesiog vienašališkai, be išankstinių debatų su žiema? Ką pasaulio meteorologams dabar bedaryti? Pripažint pavasarį atėjus? Kokią poziciją išsakys Meteorologijos tarnyba? Ar pavasaris tik todėl, kad metas šiltas? Ar tai veikiau nėra liberali žiema? Ir ar Europai bei visam pasauliui nebūtų geriau nepriklausomų metų laikų federacija, kurioje kiekvienas metų laikas turėtų teisę spręsti apie visa ką – išskyrus savo paties klimatą? Tamsūs debesys kaupias Šalti kristališki krušos grūdai kristi ima it grasinimai, pasiekę žemės paviršių lietaus lašais jie pavirsta ir nyksta žemėj

1990, kovas

Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Sudarytojas ir redaktorius Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 143.

Knuts Skujenieks


<br/>* * *

Cik saullēktu cilvēks spēj izturēt, Ja sirds tam ik rītus palo, Ja mūžīgi diena sarkana lec Un mūžīgi neizbalo? Cik saullēktu cilvēks spēj izturēt, Ja sirds tam caur asiņu stīgām Ik rītus ceļ spārnus, ik vakarus krīt Ar degošām bezdelīgām? Cik saullēktu cilvēks spēj izturēt, Ja sirds dreb ik rītus zem naža Un tūkstošiem blāzmu pa dzīvi nāk līdz Kā gara un sarkana važa? Ja tūkstošiem rītu bez žēluma nāk Un katrs jādzīvo savādāk?

1963

Skujenieks, Knuts. Sēkla sniegā. – Rīga: Liesma, 1990. – Lpp. 6;
Skujenieks, Knuts. Līdz kailai rokai: dzejas izlase. – Rīga: Zvaigzne, 1995. – Lpp. 8. – (Skolas bibliotēka);
Skujenieks, Knuts. Raksti: dzeja 1963–1969. – Rīga: Nordik, 2002. – Lpp. 254.


Knuts Skujenieks


* * *

Kiek saulėtekių gali žmogus atlaikyt, Jei širdis jam kasryt plūsta, Jei diena raudona prašvinta vis Ir vis neišblūksta? Kiek saulėtekių gali žmogus atlaikyt, Jei širdis jo, kraujais apkrešus, Kasryt taikosi skrist, kas vakarą krist Kaip ir degančios kregždės? Kiek saulėtekių gali žmogus atlaikyt, Jei širdis kasryt po peiliu virpa Ir aibėm žarų per gyvenimą eina lyg Ilga ir raudona kilpa? Taip rytmečių aibės be gailesčio eis, O reiks kiekvieną gyventi savaip?

1963

Kultūros barai. – 2006. – Nr. 12. – P. 45;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 45.

Pēters Brūveris


<br/>* * *

tu skudrā noraugies kas tavu delnu rāpo un nezini vai ļauties tai vai nokratīt aust saule loku met tad lēnām lejup slīd tu skudrā noraugies kas tavu delnu rāpo iet dienas mēneši un gads aiz gada mijas vai steigties pierādīt vai mēmi raudzīties kā tik un tā nāk visu nolikt vietās Dievs un smaržo vīgriezes aiz baltas griestu sijas

Brūveris, Pēters. Mīl mani Dievs: visādu gadu dzeja. – Rīga: Preses nams, 2000. – Lpp. 85.

Pēters Brūveris


* * *

žvelgi į skruzdėlę kur tavo delnu kruta ir nežinai ar leisti jai ar nukratyti pakyla saulė ir lanku žemyn nuslysta žvelgi į skruzdėlę kur tavo delnu kruta taip dienos mėnesiai ir metai metais mainos ar skubintis įrodyti ar tyliai žvelgti kaip viską į vietas sudėt ateina Dievas ir kvepia palubėj baltoj vingiorykštės už sijos

Literatūra ir menas. – 2000. – Lapkričio 17. – P. 4;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 22.

Anna Rancāne


<br/>* * *

Ak, vēlēties lietu, lai kaltusī zeme atvilgst, Zāles stiebri lai vijas kā trakas un kaislīgas rokas, Apkampienā spējā, It kā pēdējā, it kā pirms nāves, Ilgoties lietus, lai iesūcas sausajās lūpās, Apkaltušās un cietās, Kā atmata neuzarta. Ai, iekārot lietu, kā dzīvību siltu un maigu, Līdz saknēm izbālušām, kā pirkstiem, kas asi, bez glāstiem, Iekārot lietu, kas nepieder, lietu, kas nepienākas… Aizsmacis kliedziens saļimst kā putns pret cieto bauslību galdu.

2003Guntars Godiņš


Ciltsraksti. <br/>Haiks Sarkisjans <br/>(vecaistēvs)


Mans vectēvs nāca no Armēnijas, manam vectēvam tur bija noskatīts kalns, iestādīts koks un sameklēta zvaigzne zirgam un mākonim uz pieres. Viņam uz deguna varēja apsēsties Septiņas mušas un viens ods, bet, ja labi saspiestos, – nogurušu dzērvju kāsi notupinātu. Mans vectēvs nāca no Armēnijas, es nezinu, vai kājām, es nezinu, vai braukšus. Tāds bija vējš. Kāds brīnumputns nesa spalvu un rādīja ceļu. Laiki bija sapinušies vienā čupā, un kamols ripoja pāri zemēm. Tāds bija vējš. Tas nebija rietenis, ne austrenis, Tas pūta no visām pusēm un meklēja pēc manis. Mans vectēvs nāca no Armēnijas. Krustojumi meta krustus un klanījās: viņš mācēja izvēlēties, viņš pazina ceļu. Jo ceļš ir izvēle. Un ceļš izvēlējās mani. Mans vectēvs nāca no Armēnijas. Kad biju puika, sēdēju viņam uz deguna Un nesapratu, kāpēc dzērves lido mums garām?

1986–1988Guntars Godiņš

Kilmės registras.
Haikas Sarkisianas
(senelis)


Mano senelis atkilo iš Armėnijos, mano senelio ten buvo nusižiūrėtas kalnas, pasodintas medis ir susirasta žvaigždė ant žirgo ir debesio kaktos. Jam ant nosies galėjo nutūpti septynios musės ir vienas uodas, o labai susispaudusių – ir pavargusių – gervių kablį būtų sutupdęs. Mano senelis atkilo iš Armėnijos, aš nežinau, ar pėsčias, nežinau, ar važiuotas. Toks buvo vėjas. Stebuklingoji paukštė nešė plūksną ir rodė kelią. Laikai buvo surizgę į vieną gumulą, ir kamuolys ritos per žemę. Toks buvo vėjas. Jis nebuvo rytys nei vakaris, jis pūtė iš visų pusių ir ieškojo manęs. Mano senelis atėjo iš Armėnijos. Žegnojas kryžkelės, lenkias: jis pasirinkti mokėjo, jis kelią pažino. Nes kelias – pasirinkimas. Ir kelias mane pasirinko. Mano senelis atkilo iš Armėnijos. Kai buvau berniūkštis, sėdėjau jam ant nosies ir nesupratau, kodėl gervės skrenda pro šalį.

1986–1988

Poezijos pavasaris 2000. – Vilnius: Vaga, 2000. – P. 376–377.

Guntars Godiņš


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Kilmės registras. <br/>Haikas Sarkisianas <br/>(senelis)


Mano senelis atkilo iš Armėnijos, mano senelio ten buvo nusižiūrėtas kalnas, pasodintas medis ir susirasta žvaigždė ant žirgo ir debesio kaktos. Jam ant nosies galėjo nutūpti septynios musės ir vienas uodas, o labai susispaudusių – ir pavargusių – gervių kablį būtų sutupdęs. Mano senelis atkilo iš Armėnijos, aš nežinau, ar pėsčias, nežinau, ar važiuotas. Toks buvo vėjas. Stebuklingoji paukštė nešė plūksną ir rodė kelią. Laikai buvo surizgę į vieną gumulą, ir kamuolys ritos per žemę. Toks buvo vėjas. Jis nebuvo rytys nei vakaris, jis pūtė iš visų pusių ir ieškojo manęs. Mano senelis atėjo iš Armėnijos. Žegnojas kryžkelės, lenkias: jis pasirinkti mokėjo, jis kelią pažino. Nes kelias – pasirinkimas. Ir kelias mane pasirinko. Mano senelis atkilo iš Armėnijos. Kai buvau berniūkštis, sėdėjau jam ant nosies ir nesupratau, kodėl gervės skrenda pro šalį.

1986–1988

Poezijos pavasaris 2000. – Vilnius: Vaga, 2000. – P. 376–377.


Guntars Godiņš


* * *


Ticīgie paliks gaidīt, neticīgie dosies tālāk, līdz tumsa visu aizslaucīs projām no skata, līdz nakts priekšā uzmūrēs melnu, miegainu mūri. Arī lūdzēji piekusīs lūgt, jo rokas nav sveces – tās nedeg bez sāpēm, jo lūpas nav vēji – tās nečapst bez vārdiem. Iet tikai ceļš, tikai ceļš iet. Mēs – putekļu mākonis. Debesīs gribam.

Guntars Godiņš

* * *


Tikintys liks laukti, netikintys leisis toliau, kol tamsa vìsa iššluos iš akių, kol naktis prieky sumūrys juodą, miegūstą mūrą. Ir meldžiantys pavargs bemelsti, nes rankos ne žvakės – jos nedega be skausmo, nes lūpos ne vėjas – jos nekruta be žodžių. Eina tik kelias, tik kelias eina. Mes – dulkių debesis. Norim dangun.

Poezijos pavasaris 2000. – Vilnius: Vaga, 2000. – P. 381.

Guntars Godiņš


* * *


Sapnim nav laika izjūtas, sapnis ir ārpus laika. Tas nozīmē, ka miegā tevi varu satikt tikai nejauši. Protams, nekas netraucē mums arī norunāt precīzi: – Tur, uz mēness tilta pirms pasaules gala, pulksten pavasarī.

Guntars Godiņš

* * *


Sapnas neturi laiko pojūčio, sapnas anapus laiko. Vadinas, per miegą galiu sutikt tave tik netyčia. Aišku, niekas netrukdo mums ir tiksliai susitarti: – Ten, ant mėnulio tilto prieš pasaulio pabaigą, pavasario valandą.

Poezijos pavasaris 2000. – Vilnius: Vaga, 2000. – P. 380.
Syndicate content