Magnus Ducatus Poesis (2007)

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas; dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – 288 p.: iliustr. – Priedas: kompaktinė vaizdo ir garso plokštelė (DVD).

Šiame almanache, pirmajame jo numeryje, skelbiami pirmojo poliloginio poezijos ir muzikos vyksmo Magnus Ducatus Poesis dalyvių poetų eilėraščiai ir jų vertimai į kitas vyksmo dalyvių kalbas – lietuviškai, baltarusiškai, lenkiškai, ukrainiškai, rusiškai. Kompaktinėje vaizdo ir garso plokštelėje, leidžiamoje drauge su almanachu – pirmojo Magnus Ducatus Poesis viešo pasirodymo įrašas, jo autorius – Vladimiras Andronovas (Baltarusija). Be poetų ir daugiausia vienas kito poezijos vertėjų, jų eilėraščius drauge „skaito“ ir muzikai Algirdas Klova (Lietuva), Todaras Kaškurevičius (Baltarusija), Rūta ir Valdis Muktupavelai (Latvija). Pasirodymo vieta ir laikas – Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijoje, Minskas, 2006 m. liepos 5 d. – minint Lietuvos Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną.

Lena Eltang. bitės, šeimininkas mirė! avilin lazda aš beldžiu (пчёлы ваш хозяин умер! я стучу по улью палкой)
bitės, šeimininkas mirė! avilin lazda aš beldžiu sutarėm su juo atrodo – su girtuokliu išlaidžiu
2011/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Lena Eltang. chalatas mėnulio šviesos kai virtuvėn tu vyno eini (в халате из лунного света на кухню идешь за вином)
chalatas mėnulio šviesos kai virtuvėn tu vyno eini prie sruvančios lango angos tu virtuvėj poetą randi
2011/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Лена Элтанг. concha de jabón
махнемся на обмылок бытия тот что остался в ванной запотевшей
2011/01/14


Lena Eltang. concha de jabón
įšoksime į pamuiles būties palikusias vonioj priprakaituotoj
2011/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Lena Eltang. čia taip tylu, girdėt riksmai žiemos (так тихо здесь, что слышен крик зимы)
čia taip tylu, girdėt riksmai žiemos, kitom dienom suptantami klaidingai
2009/01/13 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Оleh Kocarev. Kasdienybė miestiečių, labai subtiliai įsitaisiusių (Будні городян надтонкої організації)
Kaip groja rojalis? Lango stiklas vos tesuvirpa, Vos vos, ir tai įsiklausius, O už stiklo dūluoja figūros.
2011/01/11 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. krótka historia czasu (trumpa laiko istorija)
wsłuchujcie się w tego, który drży przy najmniejszym dźwięku idźcie tuż za nim, bądźcie spokojni i czujni
2006/12/03 Przełożyła z litewskiego Izabela Korybut-Daszkiewicz


Lena Eltang
Lena Eltang gimė tuometiniame Leningrade, baigė Irkutsko universiteto Žurnalistikos fakultetą.
2011/01/14


Lena Eltang. smaugia lyg juokas drąsa (смелость душит как смех)
smaugia lyg juokas drąsa įeik žiotis praskleisdamas
2011/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. trumpa laiko istorija
klausykit to, kurs krūpčioja nuo menkiausio garso sekite įkandin, būkite romūs ir budrūs
2017/11/26


Vladas Braziūnas. Vaišelka
ir raĩdžių rašto dèmonai tie patys iš Graĩkijos, kaip Mindaugo sūnus
1998/11/24


Vladas Braziūnas. vakar yra rytoj
aname arklio gyvenime dirbau žirgu, per šermenis
2003/06/11


Vladas Braziūnas
Vladas Braziūnas – poeta i tłumacz, urodził się w 1952 roku w Pasvalys, w północnej Litwie, niedaleko granicy z Łotwą.
2009/08/19


Vladas Braziūnas. wczoraj czyli jutro (vakar yra rytoj)
w tamtym życiu byłem koniem służyłem jako rumak, na pogrzebie
2007/06/09 Przełożyła z litewskiego Izabela Korybut-Daszkiewicz


Vladas Braziūnas. Wojsiełk (Vaišelka )
w literach zaklęte te same demony z dalekiej Grecji, jak Mendoga syn
2006/07/01 Przełożyła z litewskiego Izabela Korybut-Daszkiewicz


Vladas Braziūnas. Wojsziełk (Vaišelka)
w szeregu pisma te same demony z Grecji, jak ten syn Mendoga
2006/06/01 Przełożyła z litewskiego Romuald Mieczkowski


Олег Коцарев. Будні городян надтонкої організації
Як грає рояль? Та трохи тремтить шибка вікна, Зовсім трохи, якщо прислухатись, А за склом мерехтять фігури.
2011/01/11


Лена Элтанг. в халате из лунного света на кухню идешь за вином
в халате из лунного света на кухню идешь за вином на кухне находишь поэта стоящего рядом с окном
2011/01/14


Владас Бразюнас
Поет і перекладач Владас Бразюнас народився 1952 року в містечку Пасваліс, на півночі Литви, неподалік від кордону з Латвією.
2009/08/19


Уладас Бразюнас. Войшалк (Vaišelka)
а дэманы пісьмёнаў усё тыя ж як сын Міндоўга, з Грэцыі, і сон
2006/06/01 Пераклаў зь літоўскае Андрэй Хадановіч


Владас Бразюнас. Войшелк (Vaišelka)
в письмовной вязи демоны всё те же из Греции, как тот Миндовгов сын
2006/06/01 Перевод с литовского: Георгий Ефремов


Владас Бразюнас. Войшелк (Vaišelka)
і демони все ті ж у письменах як син Міндовґа, з дальньої Еллади, і сон мій не повернеться ніяк
2009/08/19 Vertė / Translated by / Traduit par Андрiй Бондар


Vladas Braziūnas. вчера это завтра (vakar yra rytoj)
в другой лошадиной жизни я служил жеребцом, на беговых
2006/01/01 Перевод с литовского: Георгий Ефремов


Vladas Braziūnas. вчора – це завтра (vakar yra rytoj)
у минулому житті я був конем служив жеребцем, на похороні
2007/06/11 Vertė / Translated by / Traduit par Андрій Бондар


Vladas Braziūnas. кароткая гісторыя часу (trumpa laiko istorija)
слухайце, як скаланае яго ад найменшага шуму пільна сачыце сьляды, будзьце пакорныя й чуйныя
2007/01/01 Пераклаў зь літоўскае Андрэй Хадановіч


Vladas Braziūnas. коротка історія часу (trumpa laiko istorija)
прислухайтесь до того, хто здригається від найменшого звуку
2006/12/03 Vertė / Translated by / Traduit par АНДРIЙ БОНДАР


Vladas Braziūnas. краткая история времени (trumpa laiko istorija)
услышьте того, кто трепещет при первом звуке следуйте по пятам, будьте кротки и зорки
2006/12/03 Перевод с литовского: ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВ


Лена Элтанг
Лена Элтанг родилась в Ленинграде (Санкт-Петербурге), закончила факультет журналистики Иркутского государственного университета.
2011/01/14


Лена Элтанг. пчёлы ваш хозяин умер! я стучу по улью палкой
пчёлы ваш хозяин умер! я стучу по улью палкой мы с ним ладили как будто – был он пьяница и мот
2011/01/14


Лена Элтанг. смелость душит как смех
смелость душит как смех входи раздвигая устье
2011/01/14


Лена Элтанг. так тихо здесь, что слышен крик зимы
так тихо здесь, что слышен крик зимы в другие дни толкуемый превратно
2009/01/13


Уладас Бразюнас
Паэт і перакладнік Уладас Бразюнас нарадзіўся ў 1952 годзе ў Пасваліс, на поўначы Літвы, недалёка ад мяжы з Латвіяй.
2009/08/19


Vladas Braziūnas. учора гэта сёньня (vakar yra rytoj)
у іншым жыцьці, калі я быў канём, баявым жарабцом на хаўтурах па прусах
2007/06/09 Пераклаў зь літоўскае Андрэй Хадановіч