Vladas Braziūnas


<br/>baltiška aritmetika

vienąkart vienas – kiek mūsų? vienas ir vienas? ar du? trečias negrįš jau iš prūsų – ten dabar tyruos gūdu broli dvyny, nenumirkim būkim, dvyny, amžini lekia balandis su mirta – spjaudantis ugnimi broli, vai kalkim tiltelį per Nemunėlį – abu vienąkart vienas gali būti daugiau nei du

Vilnius, 1987.IX.19

Literatūra ir menas. – 1987. – Gruodžio 12. – P. 9;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 140;
Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija. T. 2 / Sudarytojas Vytautas Kubilius. – Vilnius: Vaga, 1995. – P. 9;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 53. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.15) eilėraštį skaito Sigitas Narbutas;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 30. – (Parole del mondo).


Vladas Braziūnas


klausausi lyguo

didelis lyguo lyg requiem – kaip šitą ligą išrėkti jiem? kaip pasakyti, kad dar gyvi jie po apšvitintu dangumi? visa atsimena balsas skaidrus – neberakinamus šaltus namus lempą ir gaubtą – ir mašinėlę daužo dar pirštai mano pamėlę daužo dar žodį balsas kimus – kas mums parodys po metų mus? kas mums parodys ozono plyšį? pro jį išlįsim – ką pamatysim?

Vilnius, 1987.VIII.16

Literatūra ir menas. – 1987. – Gruodžio 12. – P. 8–9;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 130.


Vladas Braziūnas


sed contra

perakėt, išsivertusius įtartinus trupint kalbos faktelius be konteksto kalbos, kurios realiai nėra atitrauktõs nuo realaus gyvenimo nuo žmonių, kurie ta kalba šneka kaupti aprašinėti šluostyti dulkes šlavinėti ir šluoti, ir šlamšti šluostyti, šliaužiot, šlaistytis po debesis mėlynu skuduru laužyt liežuvį ir velti patenkinta vyro puikybė, ir tyliai verkianti moteris, gražūs nusiteikimai, manymai, manijos ãpklausos, jų rezultatai lentelėse ir diagramose bendrint, daryti išvadas šiaip čia kalbu, iš lubų o tu sprogdini sienas lingvistines, aišku

Fabijoniškės, 2003.I.24–27

Braziūnas, Vladas. fontes amoris. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 14;
Literatūra ir menas (kultūros svetainė; virtuali). – 2013. – Kovo 21. – http://literaturairmenas.lt/mediateka/1008-vladas-braziunas-.... – Eilėraštį skaito autorius; groja Petras Vyšniauskas; filmuota Benedikto Januševičiaus.


Vladas Braziūnas


* * *


pušynėtos žemos vietos ir užlietos plačios pievos aš čia vienas ir per lėtas, su manim tik senas dievas pasakoja kaip per rūką, o paskiau tik rūko liūdnas neša upė atviruką, apverstą vaizdu į dugną o į dangų susilieję rašmenys, pernykštės pėdos ant pernykščio pilko sniego, ant sutirpusios lyties leidžias sniegenos šermukšnių, kyla žvirbliai nepasėdos dygsta avižos nesėtos, ateičiai nelieka vietos, ji neturi ateities

Stockholm–Arlanda, 2006.IV.1

Literatūra ir menas. – 2007. – Vasario 2. – P. 1. – Iliustr.: Alio Balbieriaus fotografija. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2007.II.13): http://ct.svs.lt/lmenas/?leid_id=3128;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 294. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.75) eilėraštį skaito Skaidrius Kandratavičius.


Vladas Braziūnas


* * *

latgãliai šilto pieno kanelin įmeta gyvą kaip pats gyvenimas varlę, kad pienas nešimas turgaus miesčionims parduoti ilgiau būtų šviežias ir nesugižtų mes grįžtame dviese iš miško išalkę ir saldžiai pavargę, sapnuojame samanų saulėje mirgančią šiltą paklotę ir spiečių mažyčių minčių, kiekviena po mirtiną geluonį geldoje sūriai balti kaip suplotos paliepių traškios ir didelės galvos, na ko taip loja mažas sutrikęs šunytis kaip pirmąkart varlę išvydęs

Fabijoniškės, 2004.X.9

Literatūra ir menas. – 2005. – Gegužės 13. – P. 16.


Vladas Braziūnas


prie marių plačių


vėjas iš Dievo, auksinis, dvelkiantis virš vandenų žilstančios bangos, tamsūs pilki debesynai, pro plyšį drovi kapucino plikė, ledo lęšis spindulius laužia ir kreipia į smaigalį – plykst protoplazminės liepsnos, plazdančios ligi šiolei šuoliais gyvybė, paplast kirmėlė, ir nuskrido žodis paslydo ir kėlėsi trečiąją dieną žodis nebuvo pas Dievą, jis grumės koridoj su jaučiu, Europą pagrobusiu iš Lietuvos autorius voras kryžiuotis bekojis, nešauk jo dar atsišauks, atsivėdės iš balkono, atlėks ant prožektorių šluotos plikõs informacijos pragaro pasiuntinys nekrikštyto genio raibumas sidabras iš laikrody mirusio laiko prie gintaro jūros

Vilnius–Šiluva–Rīga–Vilnius, 2005.XII.12–30

Literatūra ir menas, 2007. – Sausio 5. – P. 16. – (Poezija);
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 288. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.69) eilėraštį skaito Kornelijus Platelis.


Vladas Braziūnas


gretinamoji gramatika


lėtas laikas, tiksintis mano kalboj, o greitas tavojoj, nebesugriebsi raiteliai báltai už Dniepro jojo ir nuklajojo bekėpso Babelio šmėkla it varnalėša, tautovardžių sėklom apkibus mėlynasis mėnulis kas septyneri metai Andalūzijoj, sužeistas varnas, prieš rytą išėjęs į miegantį mažą miestelį, raudona gaisa, išprotėjusi pìlnatis, pažadui pildantis, mirgant miražui dalybos nelygios, žingsnių aidas žingsnius aplenkia, prie savo mirties neprisėlinsi šunes neprijaukinami, neatpažįstami tavo skiemenys, vėjo žiedai, nors vėjas tas pats, kur lydėjo iš Azijos plynių vėjas toks stiprus, kad neįmanoma žodžio pratarti, sėdim ant žolės už namo ir tylim išsigydyčiau, būčiau naminis, išmokčiau metamą kaulą pastverti, mėgdžiot balsus visomis kalbomis iš karto, bet laikas

Fabijoniškės, 2004.VIII.31–IX.3

Literatūra ir menas. – 2005. – Gegužės 13. – P. 16. – Prieiga internetu (žiūrėta 2014.X.23): http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3048&kas=straipsnis&st...
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 174;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – P. 76;
Santara. – 2014. – Ruduo. – Nr. 109–110. – P. 104.


Vladas Braziūnas


voro stulpas, Europos vidurio stulpas


vejasi vėjas žalčiauodegis per keturias debesio juostas austrų avialinijos prašo nevaikščiot sparnais ką išmanai? devynis kartus nudegęs, dešimtą – kirpsi? neleis už tavęs nei tos, kur devintoj vietoj ar klasėj sėdi nei kitos, palauk, leidžiamės Vindabonon oro uostas ant šono, laukai lopinėti, pro langą lenda žalčiai šaltviduriai – vilkikų vilkstinės, vilktakai katedrų durų auksas, aũšta, kumpsta vienuoliai skriptoriai, Riptono atsiskyrėlis rytą klausosi strazdo, šlyno, mėlyno molio žirgeliai dvyniai, Šlymanas neseniai trisdešimt sidabrinių atkasė, vyriai kaustyti deimantu, deivės, upeivių moterys kad jau baisiai regis matytos kitos nėščios, kitos su kūdikiais, kitos dar nenubudusios, šypsos, su naščiais mėnulio vandenio, grándės, liūtas apžiojęs grandį belskis, Agnė apžergus liūtą, rojus kankinimų sodai, šukės, kaučiuko šukos klapčiukai uoliausi budeliai, šūkauja girios gegutė, girias, neužsibūti ragina prižiūrėtoja, ragana kreivarietė, lizdas su dviem užperėtais žalčio kiaušiniais voras – žirgt žirgt – it žir(g)nis zìrneklis – žengia į dangų žirgas žvengia po langu žirgeliai po kraigą laigo vandenys teka, dievams atitekusi jūra

Vilnius–Viena, Bratislava, Budmerice, Vilnius, 2002.X.18–22

Literatūra ir menas. – 2002. – Lapkričio 8. – P. 3;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 26.


Marc Fontana


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Toji pritvinus širdis

Pro pastogės langelį Vilnius aukštai aukščiausiasis skrydis godžių šviesų judesių ir jūs jūsų veidas yra vyzdys šios akies pernelyg švelnios ir skaidrios kur eina Šventõsios Dvasios Totorių gatvės ir žibintas mūsų susitikimų Vilnius noriu vėlei išvyst Anelės namą prie Neries terasą kur laikas sustoja plaikstos aplink lakštingalų giesmėm klevų pavėsyje Vilnius šitoks ūmus pavasario priešaušris tirpsmas nakties valandų užsitęsusių be pastangų ir be nuobodžio Vilniaus gatvės kur kalba gyvenimas prisipildantis pats iš savęs ir skamba toji širdis pritvinusi miesto didžiajame kūriny.

Literatūra ir menas. – 2006. – Rugsėjo 15. – P. 1.

Marc Fontana

Ce cœur qui déborde

Vilnius par la lucarne là-haut le très haut vol des marches de lumières avides et vous votre visage est la pupille de cet œil énorme doux et clair où passent la rue du Saint-Esprit Totoriu gatvé et le phare de nos rencontres Vilnius je veux revoir la maison d'Anelé près de la Néris la terrasse où le temps s'arrête et glisse autour des voix du chant des rossignols à l'abri des érables Vilnius aurore de printemps si prompte à fondre la nuit d’heures distendues sans effort sans lassitude rues de Vilnius où parle la vie qui s'emplit d'elle-même et retient ce cœur qui déborde au grand œuvre de la ville.

Poezibao: le journal permanent de la poésie. – 2006. – 18 mai. – Virtualus, prieiga per internetą: http://poezibao.typepad.com/poezibao/2006/05/anthologie_perm...

Vladas Braziūnas


babutės darželis


rupūžėlė, ruplėta kaip lelija žydi prie darbo stalo gėlėtos kūdros prižėlė, ežerai prižaliavo, prišalo giliausieji duburiai – vienos brastos rąstai, susprogusio tilto atramos, kyšo kerpėtos kupros vėžlių nėr pasaulio, daugiau belaikytino išrautas, išplautas srovių ar išaugtas iš įžūlių sapnų ir svajonių, tik jų dar nedrįstam vadinti iliuzijom, kerplėšos kelios nugludusios, likusios aštrios peršinčios akys, gleivėtaodė nušašus darželio gėlė lelija rupūžėlė

Fabijoniškės, 2003.VIII.1

Braziūnas, Vladas. fontes amoris. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 21;
Literatūra ir menas (kultūros svetainė; virtuali). – 2013. – Kovo 21. – http://literaturairmenas.lt/mediateka/1008-vladas-braziunas-.... – Eilėraštį skaito Birutė Mar; groja Petras Vyšniauskas; filmuota Benedikto Januševičiaus.


Syndicate content