Knuts Skujenieks. man žvaigždė per nemuną kalba (pāri ņemunai zvaigzne runā)
man žvaigždė per nemuną kalba žila protėvių prokalbe
2009/08/11 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. mano sode (man dārzā)
mano sode vejas sūpuojas agurkai kaip kad gimnastai kaip pakaruokliai
2009/07/31 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. mano sveikata išeina (aiziet mana veselība)
mano sveikata išeina per kalnelį nudainuoja
2009/07/31 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Nedidelis sentimentas (Neliels sentiments)
giedraaki kačiuk iš katinų viešpatystės
2009/07/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Nėra juk žmogui taip likta (Tas nav cilvēka liktenis)
Nėra juk žmogui taip likta – Gyvent tarp „buvo“ ir „bus“, Sėdėt ant akmenio, laukti To balso pašauksiant mus.
2009/07/28 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. o ką (kas zin)
o ką gal ir raudosime taip net be ašarų savin tik
2011/04/30 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. pačioje eglės viršūnėj (pašā egles galotnē)
pačioje eglės viršūnėj varnėnas vaidina betliejaus žvaigždę
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Parašyta rugpjūty (Uzrakstīts augustā)
...Kada blezdingos jau subrendusios, Kada žvaigždės jau sunokusios.
2011/04/29 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Pasaulio krašte (Pasaules malā)
Ši jau paskutinė barikada, ugnies linija, raudonas brėžis, Per jį Mes nebepasiduosim rankų.
2008/03/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. pasilsėk mano kamane (atpūties mana zemesbite)
pasilsėk mano kamane susigobk mano vandens lelija atsigerk rasos mano ramune
2011/04/12 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Poezijos princesę prisimenant
Judita Vaičiūnaitė (1937–2001) savo vaikystės prisiminimuose pasakoja, kad jai patikusios pasakos apie princeses.
2009/08/11 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Prie lėto vandens (Pie palēna ūdens)
Prie lėto vandens... Vìsa jau susitvarkė, vìsa jau dera, galai su galais susieina.
2011/05/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. prie mokytojų nėr man vietos (es nederu pie skolotājiem)
prie mokytojų nėr man vietos kur kūnai bliūškūs dvasios kietos
2009/07/30 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Saga (Poga)
Kaip vyšnia, kur viršūnėj uogą, Paskutinę užsilikusią, saugo, – Taip aš saugau marškinių sunešiotų Vieną vienintelę sagą.
2009/07/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Sekundė skalauja dieną (Sekunde apskalo dienu)
Sekundė skalauja dieną. Diena metus nusvidina. Metai smailina gyvenimo galą.
2011/04/11 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Sniegas rudenio skrudesį užgesina (Sniegs apdzēš rudeņa svilumu)
Sniegas rudenio skrudesį užgesina. Ir dangus atgauna mėlynę.
2009/08/11 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. su mirtim sakomės tu (ar nāvi uz tu)
su mirtim sakomės tu su gėla už parankės
2011/05/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. tai maža tėvynė mano (maza mana tēvuzeme)
tai maža tėvynė mano dviejų rankų platumos
2011/05/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. tas sapnas sapnas tuoj nutrūks (tas sapnis sapnis ir tik īss)
tas sapnas sapnas tuoj nutrūks nė kojų pirštai nesukrus kai viskas liausis
2009/07/31 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. tėviškėlė tėviškėlė (tēvu zeme, tēvu zeme)
tėviškėlė tėviškėlė mūs garbė ir mūs našta
2009/07/30 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. turiu kalbą (man ir valoda)
turiu kalbą juokiuos ir baruosi su ja
2009/07/31 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Žiemos vakaras (Ziemas vakars)
Pėsčias prie žemės krašto bastos raudonas jojikas
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Žodis be žodžio (Vārds bez vārda)
iš vidurio iš tylumos iš pačio branduolėlio
2009/07/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Žodis yra žodis (Vārds ir vārds)
nesu įveikiamas nesu sunaikinamas atvirame lauke išmindžiotame prikeiktame ir prispjaudytame
2008/03/08 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Leons Briedis. Valtys (Laivas)
...ir nei tamsoj žvėrių vyzdžiai per naktį valtys plūko.
2011/03/05 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Māris Čaklais. Jos veidas buvo kalbos valanda (Viņas seja bij valodas stunda)
Jos veidas buvo kalbos valanda, jos stotas buvo dainavimas.
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Māris Čaklais. paukščiai ankstyvą pavasarį (putni priekšpavasarī)
šįryt aš galvoju vien apie paukščius
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Māris Čaklais. Pilkasidabriam bokšte (Sudrabpelēkā tornī)
Pilkasidabriam bokšte laikrodis valandas skaito.
2008/03/08 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Māris Čaklais. Vakaras, rūkas (Vakars, migla)
Vakaras, rūkas, šešėliai ant tilto. Nebylus judesys medžių pavėsy.
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Māris Čaklais. Vakars, migla
Vakars, migla un ēnas uz tilta. Mēma kustība koku pavēnī.
2008/03/02


Māris Čaklais. Vienišas dviratininkas (Vientuļš riteņbraucējs)
Vienišas dviratininkas per popietę pro nupjautą lauką ir šieno kaugelę
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Marts Pujāts. šiltas drėgnas rankšluostis tau apie šonus kaip aš (silti mikls dvielis ap taviem sāniem kā es)
šiltas drėgnas rankšluostis tau apie šonus kaip aš kaip visados tik pro grotas pamatau
2000/01/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Pēteris Zirnītis. Pāri upei
Ai māsa, Lietuva! Ai māsa, Lietuva!
2007/12/28


Pēteris Zirnītis. Per upę (Pāri upei)
Ai sese, Lietuva! Ai sese, Lietuva!
2007/12/28 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Pēters Brūveris. Dūdelė (Stabule)
tyras žydras laukinio žvėrio žvilgsnis, vėjui sulaikius alsavimą
2018/02/12 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Pēters Brūveris. irklas: (Irklis:)
paežerės meldynėj, vienišas iš nesuvokiamos gilmės pilnaties išviliotas
2018/02/12 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Pēters Brūveris. Irklis:
ezermalas meldrājā, vientuļš, iz neatģieduma dzelmes pilnmēness izvilināts
2008/02/26


Pēters Brūveris. Stabule
dzidri zils mežazvēra skatiens, vējam aizturot elsas
2008/02/26


Pēters Brūveris. tu skudrā noraugies kas tavu delnu rāpo
tu skudrā noraugies kas tavu delnu rāpo un nezini vai ļauties tai vai nokratīt
2008/03/01


Pēters Brūveris. tukšā istabā pie tukša galda apsēsties
tukšā istabā pie tukša galda apsēsties un vairāk neko.
2000/01/01


Pēters Brūveris. tuščiam kambary prie tuščio stalo prisėsti (tukšā istabā pie tukša galda apsēsties)
tuščiam kambary prie tuščio stalo prisėsti ir daugiau nieko.
2018/02/12 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Pēters Brūveris. žvelgi į skruzdėlę kur tavo delnu kruta (tu skudrā noraugies kas tavu delnu rāpo)
žvelgi į skruzdėlę kur tavo delnu kruta ir nežinai ar leisti jai ar nukratyti
2018/02/12 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Uldis Bērziņš. Kainas visur šalia sūnus brolis į koją (Kains visur blakus dēls brālis solsolī)
Kainas visur šalia sūnus brolis į koją, suplėšytam paveiksle Abelis va nutolęs.
1998/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Uldis Bērziņš. Kains visur blakus dēls brālis solsolī
Kains visur blakus dēls brālis solsolī, saplēstā bildē Ābels tāls.
1998/03/02


Uldis Bērziņš. Velna arkls
Es stādu stādu vagās, velns ar ārā, Sprūd kauli, akmeņi, man sprēgā lūpā kārā
1998/03/02


Uldis Bērziņš. Velnio arklas (Velna arkls)
Velnias išaria lauk, vos tik aš – į vagą, į vagą, Spraga kaulai, akmens, supleišėjus lūpa iš godulio dega
1998/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. Prisiminimai iš kuosų ir strazdų ateljė

Esu Visby, visi mano popieriniai ir beveik visi kompiuteriniai užrašai likę namie, Vilniaus Fabijoniškėse, o konkrečiosios atminties kaip ir neturiu, prozininku netapsiu, o vis tiek štai turiu parašyti – ką neatsargiai įsipareigojęs. Turiu nors ką prisimint. Vadinasi, žanras – prisiminimai. Tik apie ką? Kas jų objektas? Ką gi, prisiminimų žanras yra toks, kad vis tiek, kad ir apie ką žmogus rašytų, rašo apie save. Ne kitaip bus ir čia, nėr ko apsigaudinėti. Tik tiek pasistengsiu, kad, be manęs paties, čia neliktų visai nuskriausti ir maniškiai latvių literatūros, daugiausia poezijos, vertimai į savąją kalbą.

2008/09/24