Priedainė : eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai


Priedainė (viršelis)
Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai / Vladas Braziūnas. - Vilnius : Apostrofa, 2008. – 192 p.
ISBN 978-9955-605-46-1
Knygoje spausdinami nauji arba iki šiol neskelbti Vlado Braziūno eilėraščiai bei latvių poetų Amandos Aizpurietės, Imanto Auzinio, Uldžio Bėrzinio, Pėtero Brūverio, Mario Čaklajo, Guntaro Guodinio, Jurio Kronbergo, Marto Pujato, Annos Rancanės, Knuto Skujenieko, Inesės Zanderės, Pėterio Zirnyčio eilėraščių vertimai.
Anna Rancāne. Ak, meilyt lietaus, kad išdžiūvusi žemė sudrėktų (Ak, vēlēties lietu, lai kaltusī zeme atvilgst)
Ak, meilyt lietaus, kad išdžiūvusi žemė sudrėktų, Žolės stiebai kad vytųsi it aistringos pašėlusios rankos
2008/03/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. baltų kalbos
baltų linksniai baltalinksniai ant kalbos asfalto linksta
1998/06/10


Vladas Braziūnas. bestiarius
paukščiai nutilo, klausykis vėjo Orfėjo baugščiai artėjant iš dūmo, artumo, iš tavo, žmogau, sukurtumo
2003/09/04


Vladas Braziūnas. buvo sapnas ar dvasia
toks debesėlis ant dviejų parapijų o ilgutėliai krapijo kaip didelis
2009/08/01


Vladas Braziūnas. čia karūna, čia jos veidą uždengia
čia karūna, čia jos veidą uždengia plaukai, o čia mažas berniukas
2004/08/01


Vladas Braziūnas. debesijų šalin
vandẽnių paukščių plūksnos plūko tarp šakų vilnonius baltus kamuolius rytys per dugną rita
2017/11/05


Pēters Brūveris. Dūdelė (Stabule)
tyras žydras laukinio žvėrio žvilgsnis, vėjui sulaikius alsavimą
2018/02/12 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. europieti, augęs pačiame palietuvy
europieti, augęs pačiame palietuvy knieti vis paklaust, o ką galvojam, kaip gyvi klyvi
2003/01/21


Vladas Braziūnas. gale lauko
vieno kūno nariai, susitikę vėluojančių, skubančių veidrodžių mugėje, šventas aliejus ir gaisras verdenės
2006/08/31


Vladas Braziūnas. giesmininkas bretonas, girtas kaip strazdas
giesmininkas bretonas, girtas kaip strazdas pasirėmęs į grabo kraštą, britas, perbridęs brastą
2003/06/30


Knuts Skujenieks. Glaudus keimarys (Ciešā jumī)
kai žmonės skaitys šį gailujį skiautinį žodžius šiuos nepašauktus neišmaldautus
1968/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. gretinamoji gramatika
lėtas laikas, tiksintis mano kalboj, o greitas tavojoj, nebesugriebsi
2018/01/12


Vladas Brazūnas. heautoskopija
ką tie žvilgsniai iš nuotraukų skaito iš mano akių neįmanančių skęsti, atsispindėti
2009/10/11


Vladas Braziūnas. hoc est corpus meum
degantys sieliai, susaistyti ryto srovės, yra mano kūnas vėstantys vakaro pirštai ir mirštančios jūros graudumas
2011/08/03


Pēters Brūveris. irklas: (Irklis:)
paežerės meldynėj, vienišas iš nesuvokiamos gilmės pilnaties išviliotas
2018/02/12 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. išeis į šventlaikį tie Šventaragio žmonės
išeis į šventlaikį tie Šventaragio žmonės rãgas liepsnos mos, ragas ugnies švies
2003/11/27


Knuts Skujenieks. Jei mes (Ja mēs)
neieškosim pasaulio kaltės ir kruvinos nelauksim kometos
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Brazūnas. kaip rašomas haiku ar kitas trumpas eilėraštis
vėjas drasko lapus aš grėbstau, abiem darbo ligi žiemos
2009/10/09


Vladas Braziūnas. kas panirę šešėliuos
sidabrinti vario lakštai spalio dagerotipai
2005/02/03


Knuts Skujenieks. Kiek saulėtekių gali žmogus atlaikyt (Cik saullēktu cilvēks spēj izturēt)
Kiek saulėtekių gali žmogus atlaikyt, Jei širdis jam kasryt plūsta
1963/03/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. koks čia ežeras, jei
koks čia ežeras, jei be Meilės salos
2017/11/22


Juris Kronbergs. Kukutis apciemo Stokholmu
Cik tuvu Stokholma no Žuvelišķes!
1985/03/02


Juris Kronbergs. Kukutis aplanko Stokholmą (Kukutis apciemo Stokholmu)
Artumas Stokholmo nuo Žuveliškių!
1985/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. laižo veidą samanotą
vėjo lietpaltis plakė skvernais lyg saulėlydžio veidrodžius langus, sruvo dangūs raudoni ir krito
2009/08/01


Vladas Braziūnas. leidausi į, tekinas pro
leidausi į, tekinas pro vìsa pragrota iš
2006/04/02


Vladas Brazūnas. mergelė
matinis balkšvas dangus, bereikšmis kaip neregio akis, neregys buvo slaptųjų ne Dievo tarnybų akys
2017/07/04


Juris Kronbergs. Miłosz (Milošs)
Akyse atsispindi Lietuvos ežerai, Lenkijos gatvės
2004/01/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. miręs buvau tam sapne ir vedžiojamas mirusio vaiko
miręs buvau tam sapne ir vedžiojamas mirusio vaiko vaikščiojau tyrais, medžiojau, į taikinį šaudžiau iš lanko
2009/08/01


Anna Rancāne. Nepabaidyk angelo (Neaizbaidi eņģeli)
Nepabaidyk angelo, Kurs palinkęs virš dviejų mylimųjų
2008/02/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. neprarastas prarastas
rudenį palaukės plynos plyšta gulbių sutartinės
2017/11/05


Vladas Braziūnas. nežinau, kiek apsigaudinėju, kiek iš tikrųjų
nežinau, kiek apsigaudinėju, kiek iš tikrųjų lyg kad norėčia skambėti ar piešti
2009/08/01


Knuts Skujenieks. pačioje eglės viršūnėj (pašā egles galotnē)
pačioje eglės viršūnėj varnėnas vaidina betliejaus žvaigždę
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Brazūnas. pagaliau tą kartą pasielgė
pagaliau tą kartą pasielgė kaip žmogus, mirštamas
2009/11/22


Vladas Braziūnas. palatvė
kur leišių mėtos kur latvių meitos
2017/07/24


Vladas Braziūnas. parašęs tokį eilėraštį
parašęs tokį eilėraštį kurio niekas į jokią kalbą niekada nė už ką neišvers
2002/07/26


Knuts Skujenieks. Pasaulio krašte (Pasaules malā)
Ši jau paskutinė barikada, ugnies linija, raudonas brėžis, Per jį Mes nebepasiduosim rankų.
2008/03/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. riba
tą mėlyną lėtą akimirką sniegui pirmajam prabundant iš aklino nieko
2009/08/01


Vladas Braziūnas. susitraukęs, sulinkęs, visai lyg ištrauktas
susitraukęs, sulinkęs, visai lyg ištrauktas iš jūros, pavėsin drėgnan paguldytas tarp
2006/07/27


Vladas Braziūnas. tai tu pridžiaustei
tai tu pridžiaustei drobių ant langų?
2001/12/21


Vladas Braziūnas. tarė alui: gaukis ir gyvenk, – migla per pievas
tarė alui: gaukis ir gyvenk, – migla per pievas sukviesk visus, pakeltus iki kvailių
2017/02/10


Pēters Brūveris. tuščiam kambary prie tuščio stalo prisėsti (tukšā istabā pie tukša galda apsēsties)
tuščiam kambary prie tuščio stalo prisėsti ir daugiau nieko.
2018/02/12 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas. už Nebylėlio tilto
1. rausvina akina vakarė saulė baltų nužydėjusių pienių skaistkalnę 2. norėčiau būt kunigaikštis šio tilto, norėčiau vaikščiot kaip vaikšto
2006/06/18


Vladas Braziūnas. veidrodis
vos spulgsi lempelė, apspuogęs veidrodis spokso į nuogą paauglę
2003/01/16


Vladas Braziūnas. vėl naktis neišmiegota
aš kaip gudas gotų šaly kaip gandras ant polaidžio sniego
2009/08/01


Vladas Braziūnas. voro stulpas, Europos vidurio stulpas
vejasi vėjas žalčiauodegis per keturias debesio juostas austrų avialinijos prašo nevaikščiot sparnais
2002/10/22


Knuts Skujenieks. Ziemas vakars
Ar savām kājām pa apvārsni sarkans jātnieks klīst
1968/03/01


Knuts Skujenieks. Žiemos vakaras (Ziemas vakars)
Pėsčias prie žemės krašto bastos raudonas jojikas
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Žodis yra žodis (Vārds ir vārds)
nesu įveikiamas nesu sunaikinamas atvirame lauke išmindžiotame prikeiktame ir prispjaudytame
2008/03/08 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Pēters Brūveris. žvelgi į skruzdėlę kur tavo delnu kruta (tu skudrā noraugies kas tavu delnu rāpo)
žvelgi į skruzdėlę kur tavo delnu kruta ir nežinai ar leisti jai ar nukratyti
2018/02/12 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas